ANNONSE
Annonse
Akersposten

Ny, stor barne- og ungdomskole kommer i Bydel Ullern

OMRÅDET FOR SKOLE: Sirkelen viser innenfor hvilket område den nye skolen kommer. Tallene på skissen viser grad av byggetetthet, hvor 1 gir høyest tetthet i Plan- og bygningetatens byplangrep før områdeplanen er på plass.

Skole for 1.-10.trinn med kulturhus kommer på Hoff/Skøyen

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.10.2016 kl 17:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOFF: Ferdige planer for ny skole er nært forestående og det står om tomter i Hoff/Skøyen-området.

- I forrige skolebehovsplan ble det angitt at det skal etableres barn- og ungdomsskole i Hoff/Skøyen-området. Det vil bli to paralleller på barnetrinnet og fire paralleller på ungdomstrinnet. Den blir dimensjonert for 840 elever med fleridrettshall og allrom som kan brukes til kulturelle aktiviteter for elever og bydelens befolkning utenom skoletid, sier avdelingsdirektør i Utdanningsetaten, Harald Øvland.

Ferdig 2021

Flere tomter innenfor det angitte området er aktuelle.

- Eiendoms- og byfornyelsesetaten gjennomfører i disse dager forhandlinger med flere tomteeiere i det aktuelle området. En avtale er nært forestående. Samtidig utredes skolens innhold. Denne utredningen skal kvalitetssikres før behandling i byrådet. Saken vil komme til byrådet i desember. Selve skolen skal stå ferdig i 2021, sier Øvland..

Bibliotek og kino

Det er ikke bare snakk om en skole på tomten, men også et «bydelshus» med mange aktiviteter. Blant annet planlegger bydelsadministrasjonen med sine tjenester å flytte nærmere sentrale Skøyen enn der det ligger i dag.

- Dette er et spesielt prosjekt, som også skal være et lokalt kulturhus. Vi utreder blant annet muligheten for et folkebibliotek, og vi utreder muligheten for å samlokalisere med bydelsadministrasjonen. Utnyttelsen av tomten åpner også for ikke-kommunale aktiviteter, som for eksempel en kino i dette området. Man ønsker flest mulige aktiviteter og tjenester sentralt i det som blir det nye byområdet med sine torg og møteplasser, tett opp til offentlig kommunikasjon. Når selve utredningen er ferdig vil vi komme tilbake med full presentasjon av prosjektet, sier Øvland.

Les også:

Usikkerhet rundt Byplangrep på Skøyen


Tusenvis av nye boliger på og rundt båtopplagstomten


Orkla får bygge 16 etasjer på Skøyen