ANNONSE
Annonse

Ny, lokal vei langs Ring 3

NY VEI: Her vil lokalveien bygges ut og fortsette mot Radiumhospitalet parallell med Ullernchausseen, informerer bydelsleder Carl Oscar Pedersen,

Nå er det vedtatt. Det blir fullstendig lokalvei fra Smestadkrysset, forbi den nye gjenbruksstasjonen og frem til Radiumhospitalet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.05.2016 kl 09:34

ANNONSE
Annonse

ULLERN: – Bydelen har i mange år kjempet for å få på plass denne lokalveien. Etter vår mening er denne helt nødvendig etter hvert som bruken av den nye gjenbruksstasjonen på Smestad øker, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Statens vegvesen protesterte

Det er 90 meter vei det er snakk om. Den endelige avgjørelsen ble tatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter at Statens Vegvesen protesterte mot vedtaket om lokalvei som bystyret fattet i april ifjor. Statens vegvesen mener den nye lokalveien vil legge hindringer i veien for å utvikle et fremtidig kollektivfelt langs Ullernchausseen, samt at lokalveien vil hindre utvikling av en effektiv sykkelvei og trygge fortau for fotgjengere.

Plass til begge deler

– Vi mener at det er plass til begge deler, både kollektivfelt og gode sykkelveier med den bredden som er til rådighet. Dette vil bli en nyttig lokalvei, ikke minst når det gjelder trafikken til og fra gjenbruksstasjonen. Presset på Smestadkrysset er fra før svært stor og med denne veien vil man avlaste krysset Monolittveien/Jon Smestads vei. Det er et problemkryss i dag, sier Pedersen.

Kan reverseres

Han håper at den forblir en lokalvei og ikke en avlastningsvei for en del av Ring 3.

– Jeg tror ikke bilistene vil vurdere veien som en snarvei i rushet. Det vil ikke bli noe stort problem, mener Pedersen.

For eksempel må bilister nordfra foreta en vurdering før tunnelen under Smestadlokket, om lønnsomheten av å kjøre opp på lokket og gjennom tre lyskryss før de når lokalveien.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i sitt vedtak at det er fullt mulig å evaluere tiltaket: "Hvis veilenken fører til svært negative konsekvenser med store ulemper for gående og syklende eller større tilbakeblokkering på Smestadlokket, slik Statens vegvesen frykter, mener departementet at tiltaket kan justeres og om nødvendig reverseres"

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Flere nyheter på Akersposten.no:

Kan bli 11'er-bane på Huseby likevel

– Småhusområdene raseres

Med hjertet i halsen på skolevei på Vinderen

Gir blanke i russeknuter – ruller heller med foreldrene

Foreldrenes gave til vennskap på Bestum skole
Ullerntunet: – Hva var det vi sa?

ANNONSE
Annonse