ANNONSE
Annonse
Akersposten

Ny blokkbebyggelse på Lilleaker

PLANOMRÅDET: Det er planlagt blokker opp til 7 - 10 etasjer i det avmerkede området. Dagens boliger vil i så fall bli revet. Google Maps

Et nytt bolig/næringsprosjekt er under planlegging på Lilleaker.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.03.2019 kl 14:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: I en plankunngjøring varsles oppstart av detaljregulering av et område mellom Kirkehaugsveien og Lilleakerveien:

JCF AS ønsker å omregulere Kirkehaugsveien 4 m. flere fra boligbebyggelse til boliger og næring. Det planlegges punkthus med leiligheter i 2-5 etasjer mot Kirkehaugsveien og et bygg på 7-10 etasjer mot Lilleakerveien med publikumsrettede næringslokaler på gateplan, kontor og leiligheter.

ILLUSTRASJON: Næringsbygg og leilighetsbygg illustrert langs Lilleakerveien. ILL.: LIE ØYEN ARKITEKTER AS

Det er lagt opp til rundt 50 leiligheter totalt. Det planlegges en gangforbindelse gjennom området i sør for å bedre tilgjengeligheten mellom småhusbebyggelse og kollektivknutepunkt på Lysaker. Alternativer for adkomst til planområdet vil være en del av utredningen i planarbeidet.

Se PBEs område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet her

Følg saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her

Planen utarbeides av LIE ØYEN ARKITEKTER AS for JCF AS.
Spørsmål om planforslaget kan rettes til Kristoffer Øyen, tlf 22550121.

Bemerkning sendes til: post@lieoyen.no

Les også:

– Vi er ingen vanlig utbygger som bygger, tar profitten og stikker

Ønsket velkommen inn i fremtiden

Baker’n kan gjenoppstå

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!