ANNONSE
Annonse
Akersposten

Når demens blir en del av hverdagen

Prosjektleder Maria Hougen og noen av de frivillige, som sist uke tok i mot Demensprisen: Oda Sveen, Ellen Winther og Cathrine Schultz. Foto: Privat

«Forglem MEG ei» på Vinderen Seniorsenter er så vellykket at de frivillige i prosjektet nå har fått en pris.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.09.2017 kl 17:05

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VINDEREN: Vinderen seniorsenter og Vinderen helselag tok våren 2013 initiativ til et tilbud for personer ved senteret som hadde «begynt å glemme litt», men som ikke nødvendigvis hadde fått noen diagnose på kognitiv svikt.

Nå har frivillige i prosjektet vunnet Demensprisen 2017 for Oslo. Prisen deles ut av Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og vinnerne mottok prisen sist torsdag.

– «Forglem MEG ei» er et utviklingsprosjekt ved Vinderen seniorsenter rettet mot personer med demenssymptomer og hukommelsesproblemer, som fra høsten 2017 blir en del av de faste tilbudene ved seniorsenteret, sier prosjektleder Maria Hougen til Akersposten.no.

Viktige aktvitetstilbud

Hun forteller at seniorsenteret, med økonomisk støtte fra Nasjonalforeningen for Folkehelsens TV-aksjon i 2013, har prøvd ut ulike tiltak basert på ønsker om å ivareta seniorsenterets brukere som har fått utfordringer når demenssymptomer oppstår.

Man stilte følgende spørsmål, forteller Hougen:

«Kunne man gjennom å rette fokus mot demens, ved å heve kompetansen og tilby supplerende aktiviteter, skape et mer inkluderende miljø og støtte den enkelte til å kunne benytte seg av seniorsenterets aktiviteter litt lenger og kanskje utsette behovet for tilbud fra bydelen og på denne måten muligens forebygge isolasjon og redusere ensomhet, depresjon og angst?»

– Pieter Don, seniorsenterets forhenværende daglige leder, var initiativtager, og senterets Brukerråd og Helselag var viktige samarbeidspartnere, både i oppstarten, i rekrutteringen av brukere og frivillige, samt støttet prosjektet økonomisk. Maria Hougen ble engasjert som prosjektleder på halvtid.

Grunnidéen bak prosjektet var å etablere et tilbud til personer med hukommelsesproblemer som fortsatt lever i eget hjem og klarer seg greit, men som kunne trenge et aktivitetstilbud på dagtid.

(Saken fortsetter under bildet.)

Flere av de frivillige samlet på ett brett: Fra venstre: Cathrine Schultz, Ragnhild Jørstad, Karen Ganer, Mari Kulsvehagen, Oda Sveen, Ellen Winther, Marianne Oeding, Verena Dehli, Gunvor Stensby, Lilia Vitenberg. Andre gode hjelpere, som ikke er med på dette bildet, er Tor Linaae, Anne Wenche Ore, Birthe Grimshei og Signy Kranstad.

– Vi ser at det er blitt lettere å bruke senteret, også når man rammes av demens. Mange frivillige hjelpere og øvrige gjester har blitt godt kjent med; og har knyttet seg til personer over tid som har deltatt i tilbudene i «Forglem MEG ei». Det blir synlig at man kan få til mye også etter man er rammet av demens, sier prosjektlederen.

Innsatsområdene har, som seniorsenterets øvrige aktiviteter, vært: fysisk aktivitet, ernæring, fellesskap, aktivitets- og kulturtilbud, og velvære.

Tilbudene har vært både integrert i seniorsenteret og i delvis tilrettelagte omgivelser.

– Ingen vet sikkert om tilbudene i «Forglem MEG ei» har bidratt med å utsette sykdomsforløpet, men at de i noen timer hver uke mestrer aktiviteter og har det moro sammen. Det kan man med sikkerhet si, sier Hougen.

– Samarbeidet med Vestre Aker Frivillighetssentral vært utrolig viktig, gjennom at de har bidratt med kjøre hit og dit, og lånt oss lokalene til de ukentlige tilrettelagte tilbudene, sier hun.

Demens ikke så fremmed

Hougen forteller at seniorsenterets gjester, frivillige hjelpere og ansatte er blitt mer vant til å omgås personer med demens. De er med i aktiviteter sammen med andre, de spiser og har samtaler i caféen, de deltar på foredrag, konserter og museumsbesøk, fjelltur, quiz, gåturer og mye mer.

– Man ser at det fortsatt er mulig å trives i aktiviteter med andre og leve meningsfulle liv, også etter man rammet av demens. Demens er ikke så fremmed for folk, men en del av livet også for andre enn de som selv er rammet. Noen har kanskje en venn som har demens, eller har mistet en ektefelle av det. Da kan det være godt å gjøre noe for de som sliter på samme måte, sier hun.

– Mange gjester trår støttende til og flere av de faste som bruker cafeen har knyttet seg til deltagere i Forglem MEG ei. Demensproblematikk er blitt en del av hverdagen, uten at målsettingen om å tilby aktiviteter til bydelens friske eldre endres. Flere oppsøker senteret på egen hånd utenom de faste aktivitetene i «Forglem MEG ei», for å handle i caféen og slå av en prat.

Fornøyde pårørende og brukere

En pårørende uttaler seg slik om tilbudet:

«Som pårørende er vi svært fornøyd og imponert over tilbudet ved Vinderen seniorsenter. Vår mor blir ivaretatt og får tilbud om aktiviteter som gjør at hun har en meningsfull hverdag og holder sykdommen i sjakk, tror vi! Vi opplever også at kombinasjonen av et skjermet tilbud med «Forglem MEG ei» og det åpne tilbudet på Seniorsenteret fungerer godt. Samarbeidet med oss pårørende er svært bra, og vi får god informasjon om aktiviteter og oppmøtetider av vår kontakt.»

Uvurderlig frivillig innsats

Det er altså frivilliggruppen som nå har mottatt Demensprisen 2017 for Oslo. I løpet av en prøveperiode på tre og et halvt år har «Forglem MEG ei» bygget opp en stabil gruppe frivillige.

– Tilbudet har fra høsten 2016 hatt begrensede midler, og de frivillige har tatt ballen videre og deltar ytterligere i gjennomføringen av aktivitetene, sier Hougen.

Tilbudet er nå primært drevet av prosjektleder Maria Hougen og ni faste frivillige rekruttert gjennom seniorsenteret og frivillighetssentralen i Vestre Aker. Helselaget stiller med vikarer ved behov.

– Vi er også veldig glade for at seniorsenterets nye daglige leder, Gro Mette Garmo, støtter arbeidet vårt videre, sier hun.

– Det betyr at hjemmeboende personer med hukommelsesproblemer ved Vinderen seniorsenter får et tilrettelagt program tre dager i uken, bestående av følgende aktiviteter: Tilpassede trimøvelser, gode måltider, musikk, ukentlige konserter og museumsbesøk, og ikke minst, organisert sosialt samvær med andre som har lignende utfordringer i et kjent miljø. De blir møtt av personer som nå kjenner dem godt, og det gir en trygghet og tillitt til at man kan fortsette å bo hjemme og bruke seniorsenteret når man med tiden opplever at sykdom tar en større plass i livet.

– Motivert

At frivilliggeuppem har fått Demensprisen, gleder naturligvis både de frivillige og prosjektleder Hougen.

– Det er utrolig viktig å få en sånn pris, slik at vi ser verdien av det som er blitt gjort og som vi gjør. Når man får en slik pris, blir man begeistret, og vi får bekreftet det vi opplever selv, at det nytter. Det gjør at vi blir ekstra motivert, sier Hougen.

Les også: – Meg får du ikke til å briste

Boliger for funksjonshemmede i kvikkleiretrøbbel

Følg Akersposten på Facebook