Akersposten

Nå står slaget om «Trekantkvartalet»

SYNLIGHETSSTUDIE SETT FRA NORD: Mønehøyder til eksisterende bebyggelse er i følge velforeningene tatt fra dokumentasjon i planforslaget. Gesimshøyder til planlagt ny bebyggelse er basert på planforslaget. Alle bilder og illustrasjoner er tatt fra 1,7 meters høyde og fra samme sted per visning. Synlighetsstudien er utført av StoreOAS (www.storeo.no). Tre utdrag av synlighetsstudien av totalt åtte er med i denne saken.

Planene for utvikling av Trekantkvartalet er klare. Utbygger Miilarium planlegger 80 – 100 leiligheter fordelt på fire terrasseblokker. Altfor massivt, mener nabolaget.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.02.2021 kl 13:01

MONTEBELLO: Husebyåsen vel og Montebello vel har i felleskap protestert mot planene og har i den forbindelse leid profesjonell hjelp for å synliggjøre hvordan de planlagte blokkene i prosjektet Montebello Terrasse vil stå frem i nabolaget. Dette har de tatt med seg og presentert for Bydel Ullerns byutviklingskomite, hvor de motsetter seg blokkplanene i småhusbebyggelsen, som også innebærer at alle småhusene innenfor trekantkvartalet blir revet. Det er riktig å påpke at utbygger har egne synlighetsanalyser i forbindelse med planforslaget, som er lagt ut til offentlig høring. Følg denne linken og klikk på "Planforslag til offentlig ettersyn".

I kommuneplanens samfunnsdel er området sammen med Statnett-tomten definert som prioritert stasjonsnært område og i tillegg som utviklingsområde. Begge deler åpner for betydelig fortetting. Det vil bli fastsatt når kommuneplanenes arealdel blir vedtatt i bystyret.

Les også:
Vil ha 80-100 boliger i «trekantkvartalet»

Akersposten 2018: Terrasserte hagehus på Montebello

Saken fortsetter under bildene

TREKANTKVARTALET: Utbyggingen vil skje ved siden av Statnett-tomten. Illustrasjon boliger: IN BY AS

- Vi er ikke imot en utvikling av trekantkvartalet, men planene er i strid med servitutter som gjelder for et 40 talls tomter rundt fredede Montebello gård inklusiv hele trekantkvartalet. Og fremdeles er det småhusplanen som gjelder i et typisk småhusområde. Det er planlagt altfor høyt og massivt og er ikke tilpasset kulturområdet rundt, som i tillegg Montebello gård blant annet består av hele 10 gullistede og vernede bygninger, sier Jens Petter Falck i Montebello vel.

Vil synliggjøre

Akersposten møtte Falck sammen med Jan Eiler Fleischer (Montebello vel), Else Marie Dahll (Husebyåsen vel) og Hans-Jul Mikkelsen (Husebyåsen vel).

FOR MASSIVT: De mener at planene for utbygging av Trekantkvartalet i bakgrunnen ikke tilpasses småhusområdet. Fra venstre: Hans-Jul Mikkelsen (Husebyåsen vel), Else Marie Dahll (Husebyåsen vel), Jan Eiler Fleischer (Montebello vel) og Jens Petter Falck (Montebello vel). Foto: Vidar Bakken

- Vi så det som nødvendig å vise hvordan de planlagte blokken vil fremstå for nabolaget, da vi mener utbyggers illustrasjoner ikke på noen måte viser virkeligheten med sine fugleperspektiver. Utbygger bruker blant annet blokker i Mærradalen og i Sondreveien som referanser for å få bygge her, men de er ikke synlige fra vårt område. Det som er synlig er den hyggelige småhusbebyggelsen som omkranser og som er i trekantkvartalet. Dessuten er dette i motsetning til Statnett-tomten en skrå tomt, som gjør at de planlagte blokkene vil fremstå desto mer massive for området rundt, sier Fleischer.

- Disse blokkene knekker målestokken for et småhusområde, supplerer Dahll.

Saken fortsetter under bildene

SETT FRA BOLIG PÅ OVERSIDEN AV T-BANELINJEN: Det nederste bildet viser ikke det arkitektoniske uttrykket, men kun i hvilken grad prosjektet vil fremstå volummessig i følge velforeningene.

Markedskreftene styrer

Det mange i nabolaget reagerte på, var at først ble Statnett-tomten definert som prioritert stasjonsnært område etter at JM Norge/Miliarium kjøpte tomten med planer for boligutvikling. Da så deleier på Statnett-tomten, Miliarium, begynte å kjøpe opp tomter i trekantkvartalet, ble også dette definert som prioritert stasjonsnært område, hvor småhusplanen etter all sannsynlighet må vike når Kommuneplanens arealadel på et tidspunkt blir vedtatt.

- Montebello har ikke god kollektivdekning, men er kun et stoppested på Kolsåsbanen, Det var først da utbyggere begynte å kjøpe opp tomter at politikerne definerte området som et prioritert stasjonsnært område, sier Mikkelsen.

- Vi synes det er synd at all planlegging ligger hos markedskreftene, basert på hva utbyggere klarer å kjøpe opp av tomter, hvor kommunen til slutt har valget mellom å sier enten ja eller nei til planene, uten å ha noen reell påvirkning på hvilke planer som presenteres, sier Falck

- Det er jeg enig i. Vi burde i likhet med Bergen ha en Byarkitekt i Plan- og bygningsetaten, som har stor myndighet og som har ansvar for overordnet planlegging. Her settes det for eksempel ikke av plass til gode utearealer. Det betyr igjen at barna blir tvunget ut i gatene. Hvem utreder barn og eldres behov i planleggingsprosessen? Det er ikke til stede på grunn av manglende overordnet planlegging, sier Dahll, som også viser til det store behovet for skoler i bydelen.

- Og hva med bruken av tomtene. Er det miljømessig riktig å rive mange fullt funksjonelle bygg og erstatte disse med det man må kalle luksusleiligheter i betong. MDG har tatt til orde for hvor viktig det er å bygge boliger med en sosial profil. Det finner du ikke her, sier Mikkelsen, som viser til at de representerer rundt 300 husstander, som stiller seg bak kravet om en annen utnyttelse av tomten innefor rammen av servituttene.

Må ses i sammenheng

Velrepresentantene mener også at de to byggeprosjektene i Trekantkvartalet og Statnett-tomten ikke kan behandles separat, men ses i sammenheng på grunn av de store konsekvensene for nærområdet. De ber derfor om at detaljregulering av Trekantkvartalet og Statnett-tomten må behandles politisk som én felles prosess og at denne prosessen må gjennomføres etter at konsekvensutredningene varslet i planprogrammet for kommuneplanens arealdel er gjennomført.

Blant annet er beboerne i området bekymret for trafikkutviklingen. De mener at selv med tilgang til t-bane, vil ikke dette hindre økende biltrafikk inn og ut av området.

- Noreveien vil bli stengt og med den planlagte bebyggelsen på de to tomtene vil trafikken i trange Husebybakken mer enn doble seg i henhold til utbyggers egne beregninger hvis utbyggers planer på opptil 650 nye leiligheter i Trekantkvartalet og på Statnett-tomten realiseres. Det er det ikke kapasitet til. Det betyr også at med manglende parkeringsalternativer, vil all parkering bli på gateplan i småveiene. Hva med skoleveien til alle barna i området som ferdes langs dårlig tilrettelagte veier. Infrastrukturen er ikke bygget for en slik massiv utbygging som kommunen og utbyggere ønsker, sier Falck.

Han viser også til konsekvenser av massive bygg langs t-banelinjen.

- Med de støyberegninger som er gjort av utbygger, vil refleksjon av T-banestøy fra de nye boligblokkene medføre at nabobebyggelsen mot nord kommer over i gul støysone. Er det lovlig, spør Falck.

De peker videre på en rekke områder som må avklares før planprosessen fortsetter, blant annet skolebehovet i bydelen. De avviser også Plan- og bygningsetatens alternative forslag med noe reduserte høyder på byggene, som de mener har liten betydning for helhetsinntrykket.

Bydelen sier nei

Byutviklingskomiteen i Bydel Ullern har hatt reguleringssaken til uttalelse den 28. januar og har fattet vedtak i saken hvor komiteen blant annet har avvist begge alternativene i reguleringssaken, alternativ 1 - utbyggers og alternativ 2 - PBE, og at detaljregulering av Trekantkvartalet og Statnett-tomten må behandles som en felles politisk prosess.

- I denne saken er det svært viktig at man ser Trekant-tomten i sammenheng med Statnett-tomten. Dette er nødt til å bli en samlet politisk prosess. Det er også påfallende hvor dårlig denne saken er konsekvensutredet, ikke minst med tanke på trafikk og støy, men også i forhold til det fremtidige skoletilbudet for Ullern øst, som nå nærmer seg en skandale. Dett er en sak lokalpolitikerne i Ullern vil følge nøye fremover, og jeg tror også dette kan bli en sak som kan påvirke valgkampen. Selv om det er stortingsvalg til høsten, vil også viktige lokalpolitiske saker kunne spille inn. Det har historien vist før, sier leder av byutviklingskomiteen, Tore Strandskog i en kommentar.

HULEIKER: Disse vil bli bevart i følge planen, men bydelen er bekymret for om det lar seg gjøre. Foto: Velforeningene

Se hele vedtaket her:

1. Bydel Ullern vil avvise begge alternativene (alternativ en fra Montebello terrasse AS og alternativ 2 fra PBE) ettersom området er innenfor småhusplanen. Bydelsutvalg vil i tillegg bemerke at eiendommene rundt Montebello hovedgård er beheftet med en tinglyst servitutt som angir begrensninger for omregulering av området. Dette indikerer at det her må avklares en rekke privatrettslige prosesser før det kan være aktuelt med eventuelle byggeprosesser.

2. Bydelen vil videre anmerke at det aktuelle området ligger ved Statnett-tomten. Detaljregulering av Trekantkvartalet og Statnett-tomten må behandles som en felles politisk prosess.

3. Bydelen vil videre påpeke at en slik felles politisk prosess må gjennomføres etter at det er gjennomført grundige konsekvensutredninger, slik det er varslet i planprogrammet for kommuneplanens arealdel.

4. Ullern Bydel vil sterkt understreke viktigheten av å følge flere rekkefølgekrav og vilkår knyttet til en slikk felles politisk prosess (Trekanttomten og Statnett-tomten). I tillegg til de rekkefølgekrav som er angitt fra PBE knyttet il Trekanttomten, som er positive, bør dette utvides til også å omfatte bindende vedtak knyttet til hvordan man skal kunne løse behovet for økt skolekapasitet i Ullern Øst, samt økt veikapasitet.

5. Det aktuelle planområdet ligger delvis i rød og gul støysone, og Bydel Ullern krever at det gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene dette medfører for nye beboere i området.

6. Bydelen krever at tiltak som sikrer de seks hule eikene, med tilhørende økosystem, ivaretas.

Ikke i denne omgang

Styreleder i Montebello Terrasse AS og viseadministrerende direktør i Miliarium Bolig AS, Martin Høeg Haanes, ønsker ikke i denne omgang å kommentere velforeningenes oppfattelse av prosjektet eller bydelens vedtak.

- Fra Montebello Terrasse sin side tenker jeg det er naturlig for oss å svare opp dette i tråd med saksgangen til planprosessen, og det vil være i forbindelse med bemerkningsmøtet vi skal ha med Plan- og bygningsetaten (PBE) etter at høringsfristen har utløpt, ssier Høeg Haanes.

Følg Akersposten på Facebook

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...