ANNONSE
Annonse
Akersposten

Her sikres Holmendammens fremtid

ENDELIG: Bjørn Alstad Wangen kunne mandag konstatere at nedtappingen har startet og at øverste del av bunnlaget er blitt synlig. Foto: Vidar Bakken

Nå synker vannstanden i Holmendammen. Det er starten på redningen av en svært viktig naturtype.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOLMENDAMMEN: Mange års kamp for å redde Holmendammen nærmer seg slutten.

- Det er gledelig. Alt er veldig på stell nå. Alle tillatelser er på plass. Nedtappingen av dammen har startet og allerede i dag kan vi se at vannstanden synker. Nå sikres Holmendammens fremtid, sier leder av Holmendammens Venner, Bjørn Alstad Wangen.

Vondt til verre

Det har vært en lang vei å gå siden arbeidet med å få mudret Holmendammen startet tidlig på 70-tallet. Allerede den gangen var det tegn på at deler av dammen var i ferd med å gro igjen. I 1993 skrev Akersposten om at varsellampene lyste rødt for Holmendammen med hensyn til gjengroing. Siden har alt gått fra vondt til verre. Akersposten har i flere år pekt på forholdene. Over store deler av dammen er det mulig å gå nesten tørrskodd. Dette gjelder særlig den nordre delen, hvor de naturlige øyene er blitt en del av land og hvor den opparbeidede sandstranden med handicap-rampe for lengst er forsvunnet.

Les også: 2017: Holmendammen gror igjen og igjen

Slapp aldri taket

Gjengroingen av Holmendammen har påvirket det biologiske mangfoldet i og rundt dammen på mange måter. Takket være Holmendammens Venner og ikke minst lederen Bjørn Alstad Wangen, har foreningen aldri sluppet taket i alle disse årene og i flere omganger utredet og pekt på behovet for å mudre Holmendammen. Først i fjor kom det endelige gjennombruddet, da byrådet innstilte på at 3 millioner kroner skulle bevilges til mudringen. Siden har foreningens arbeid bestått i oppfølging av vedtaket. Nedtappingen er også en del av arbeidet med å besiktige demningen sør i dammen.

Les også: 2020: Endelig kom redningen for Holmendammen

SE HER: Denne informasjonen gjør Bjørn Alstad Wangen glad. Det er beviset på at det viktige arbeidet er i gang. Foto: Vidar Bakken

Sikrer hekkeplasser

Nedtappingen vil ta noe tid, da kun 15 cm skal tappes ned per døgn for å ivareta det biologiske mangfoldet i dammen.

- På den måten blir dyrelivet mindre skadelidende. Fisken i dammen skal ivaretas og eventuelt flyttes. En annen viktig del er andemuslingene, som også skal flyttes ettersom vannstanden synker. Noe vann vil bli igjen på det dypeste, før selve mudringen kommer i gang i september. I tillegg til mudringen, skal en totalt gjengrodd øy frigjøres. Dette gjøres for å sikre fuglenes hekkeplasser mot blant annet grevling, rev og hunder. Det er et problem at bestanden av fugler har sunket gjennom årene. I år det for eksempel veldig lite andunger og svaneparet her har bare to unger igjen av de opprinnelige fem i kullet, sier Wangen og fortsetter.

- Øya som skal frigjøres kan som sagt bli en lovende hekkeplass for flere fuglearter, men da må store deler av vegetasjonen fjernes, i og med at den nå er helt nedgrodd.

TO IGJEN: Opprinnelig hadde svaneparet et kull på fem. Frigjøring med nye hekkeplasser skal trygge fuglebestanden i området. Foto: Vidar Bakken

Vil ha badestrand

Han gleder seg til å se slutten av arbeidet. Dette vil også få stor betydningen for fiskebestanden i dammen. Vann- og avløpsetaten utfører også store arbeider med nye stikkledninger i nærområdet. Det vil minske negative utslipp ut i Holmendammen.

- Det betyr at vannet blir renere og flere vil få muligheten til å bade i dammen. Når de starter mudringen vil de finne igjen den gamle sandstranden med handicap-rampe som i sin tid ble anlagt helt nord i dammen. Jeg skulle ønske at Bymiljøetaten ville restaurere denne, slik at vi fikk en badestrand til glede for alle i nærområdet. En annen konsekvens av mudringen er at Holmendammen blir et viktig fordrøyningsbasseng ved store nedbørsmengder. Når det styrtregner blir Holmenbekken en ordentlig elv, som fører store vannmasser ut i Holmendammen. Det er mange fordeler som oppstår gjennom dette arbeidet, sier Wangen.

VAR EN STRAND: Helt nord i Holmendammen var det opprinnelig en strand med handicap-rampe. Den er for lengst borte, men kan komme til heder og verdighet igjen, i følge Bjørn Alstad Wangen. Foto: Vidar Bakken

- Til slutt vil jeg takke byråd og bystyre for at de forsto alvoret i denne saken og ikke minst Camilla Wilhelmsen (Frp), som i flere år har holdt saken varm i det politiske miljøet, avslutter Wangen.

Les også: 2019: Kan gå glipp av viktig redningsaksjon for Holmendammen

Følg Akersposten på Facebook