ANNONSE
Annonse

- Nå ser det ut som en søppelfylling

LITT AV HVERT: Da trærne ble borte, var det litt av hvert som kom til syne fra boligene rundt. Her er cirka halvparten av området. Foto: Vidar Bakken

Da trærne forsvant på kommunens område, ble «søppelplassen» innenfor markagrensen avdekket for hele nabolaget.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.10.2018 kl 12:08

ANNONSE
Annonse

BOGSTAD: Få visste hva som skjulte seg bak trærne på nabotomten til Bogstad Camping. Nå er utsikten blitt en helt annen.

- Dette er noe hele nabolaget er opptatt av. Tidligere hadde vi utsikt over trærne, som dekket for det gamle forfalne brakkeområdet. Nå ser vi rett ned på noe som likner en søppelfylling, hvor kommunen tydeligvis bruker hele området til lagerplass for ting de enten har kastet eller har tenkt å bruke i fremtiden, sier Egil Kjos.

Saken fortsetter under bildene

LITE INNBYDENDE: Et område uten noen form for orden eller struktur. Foto: Vidar bakken

Tillatt virksomhet?

Sammen med sin kone bor han i Olaf Bulls vei, med terrasse og utsikt mot Bogstad golfbane. Det er Bymiljøetaten som disponerer den store tomten i nord ved Bogstad Camping. Alle trærne langs turstien og rundt de gamle brakkene er felt.

- Jeg er forundret over hogsten og bruken av området. Dette ligger for det første innenfor markagrensen. I tillegg er det bestemmelser i reguleringsplanen for området som sier at det innenfor området tillates virksomhet for drift av kommunens skogseiendommer. Det er lite som tyder på at driften på tomten er i overensstemmelse med dette. Dette er et stort område hvor det er lagret enorme mengder med alt fra søppel og felte trær til all verdens steinprodukter og gummimatter. Det skjemmer hele nabolaget og veldig lite hyggelig å se på, sier Kjos, som hadde ønsket at Bymiljøetaten i det minste hade dekket til og organisert området bedre.

VANDREOMRÅDE: Mye å se på for Egil Kjos, men det var vel ikke meningen i et område med strenge reguleringsbestemmelser. Foto: Vidar Bakken

Hull i taket

Utsikten fra terrassen domineres av brakkeområdet. I en av brakkene er det et stort hull i taket.

- Etaten har ikke gjort noe med det siden det falt sammen sist vinter. Det er preget av forfall. Så vidt jeg vet er dette et gammelt militæranlegg fra krigens dager. Det har vært lite synlig fra vårt boligområde og fra turstien på nedsiden her, før trærne ble hugget. I følge reguleringsbestemmelsene skal topografi og vegetasjon ivaretas i tråd med intensjoner om et spesielt verneverdig kulturlandskap i disposisjonsplan for Sørkedalen. Jeg kan ikke forstå at måten bymiljøetaten har ivaretatt området på er i overenstemmelse med dette, sier Kjos.

PÅ GUL LISTE: Bymiljøetaten skriver at byggene er på Byantikvarens Gul liste, men slik har dette bygget stått siden i vinter. Foto: Vidar Bakken

Ingen plan og hva med barn

Han tar med Akersposten til området, som av en eller annen grunn har en port som kan låses i den ene enden, men som ellers er åpent fra flere kanter.

- Her ligger også alle trærne som ble hugget og råtner. De kunne for eksempel blitt brukt til ved for dem som trenger det. Der ligger det tomkanner kategorisert som farlig avfall. Det der er tydeligvis rester fra en byggeplass. Jeg hørte av en som jobbet på området at den store stabelen med gummimatter brukes til underlag på kunstgressbaner. Ellers er det hauger av ulike steinprodukter. Ingenting av dette er dekket til og i hvilken grad er dette sikret? Her kan jo for eksempel barn fritt spasere inn på området. Hit kommer lastebiler til ulike tider og legger fra seg materiell av ulikt slag, uten at det foreligger noen plan for dette. Bymiljøetaten må jo foreta seg noe med dette, sier Kjos.

SIKRET FOR BARN?: Området er åpent for alle, også barn, uten noen form for skilting. Dette ser lite trygt ut. Foto: Vidar Bakken

Akersposten spør:

Akersposten ba Bymiljøetaten svare på følgende:

På et område som Bymiljøetaten disponerer innenfor markagrensen ved Bogstad Camping er det hugget rundt 100 trær. I følge felles reguleringsbestemmelser for dette området står det blant annet: " Områdets karakter med hensyn til topografi og vegetasjon skal ivaretas i tråd med intensjoner om et spesielt verneverdig kulturlandskap i disposisjonsplan for Sørkedalen".

Hva er årsaken til at disse trærne er felt og på hvilket dispensasjonsgrunnlag?

Det har i lengre tid vært lagret en rekke ulike ting i store mengder utendørs på området, som ikke har noe med tillatelsen i reguleringsplanen hvor det står: "Innenfor området tillates virksomhet for drift av kommunens skogseiendommer."

Hva er årsaken til at tomten brukes til noe helt annet innenfor markagrensen?

Bymiljøetaten svarer:

Bymiljøetaten ved Jon Karl Christiansen, avdelingsdirektør skogavdelingen i Bymiljøetaten, svarer:

Bymiljøetaten forvalter den gamle militærleiren, Himstadjordet, i nordenden av Bogstad Camping. Leiren ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig. Det var militær aktivitet på området fram til tidlig på 1990-tallet, da tok Oslo kommune over bygningene. Bygningene står i dag på kommunens gule liste over verneverdige bygg.

Bygningene blir i dag brukt til lager for kommunal virksomhet, i hovedsak lagring av maskiner og utstyr fra Bogstad gård, og som lager knyttet til vedlikehold av bygningene i Marka. Deler av uteområdene blir brukt som lager av stein som kommunen må lagre, blant annet reservestein til Rådhusplassen.

Dessverre var vegetasjonspleien på området forsømt og det hadde vokst opp store trær helt inntil bygningene. Trærne ødela tak, gav gode vekstforhold for råte i ytterkledning og de sprengte på grunnmurer. Leiren ble bygget på et jorde så det er riktig også historisk at bygningene står fritt i et åpent kulturlandskap, og ikke inne i tett vegetasjon.

Bymiljøetaten er enig i at området og bygningene i dag framstår som rotete og dårlig vedlikeholdt. Etaten planlegger derfor å starte opprydding på uteområdene og vedlikehold av bygningene i løpet av 2019, det vil også bli plantet trær mot turstien og bebyggelsen.

Les også:

Park og færre etasjer på Slemdal

Nå er det elbilene som «eier» veien

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse