– Nå må Skanska komme på banen

Røa PlanForum er i full gang med arbeidet

I GANG: Representanter for Røa PlanForum på en del av den fremtidige byggeplassen med Røalegene i bakgrunnen. Fra venstre Erik Stenseng, Brede Norderud, Anne Bjørnebye Vik, Bjørn William Helgesen, Jan Herstad og Jostein Refsnes. Foto: Vidar Bakken

Røa Vel har fått med seg tung og god kompetanse i Røa PlanForum, som skal være med å utvikle Røa sentrum. Under det åpne årsmøtet i Røa vel kan alle komme for å høre hva som skjer rundt dette dialogforumet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.06.2018 kl 14:55

RØA: Røa Vel har sitt åpne årsmøte i Menighetssalen i Røa kirke torsdag 26. april. Møtet starter klokken 18.30. Alle er velkomne.

- Det er veldig viktig at så mange som mulig kjenner sin besøkelsestid. Jeg oppfordrer sterkt Røas befolkning til å komme. Dette blir et svært viktig møte, sier leder av Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik.

Ikke frimerkeutbygging

Akersposten møtte tre representanter i det nye planforumet; Bjørn William Helgesen, Erik Stenseng og Brede Norderud, som alle har mangeårig bakgrunn i plan- og bygningsetaten som sivilarkitekter og byplanleggere. Samtlige har tilhørighet til bydelen. I tillegg er Arne Sunde fra Spor Arkitekter deltaker i dette planforumet.

- Vi håper å være et positivt bidrag i prosessen. Det er viktig å få på plass en helhetlig plan for Røa, slik at det ikke blir frimerkeutbygging, hvor hver enkelt utbygger legger premissene for utviklingen. sier Helgesen.

Plan og bygg helt avgjørende

- Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en gruppe fagkyndige folk som skal bringe arbeidet videre. Nå kan medvirkningsprosessen starte på alvor. Vi har bedt Plan- og bygningsetaten om et møte for å få en struktur på arbeidet, slik at dette blir en offisiell del av planprosessen for Røa. Det er helt avgjørende å få PBE med oss. Det er tross alt etaten som til syvende og sist utarbeider og anbefaler regulerings- og detaljplaner overfor politikerne. Dette er en unik mulighet for aktivt å bidra til å skape et Røa på befolkningens egne premisser, og ikke bare på utbyggernes premisser, som vi har sett alt for mye av, sier Bjørnebye Vik.

Les også: Røa Vel tar styring over fortetting av sentrale Røa

Forventer Skanska-dialog

Røa PlanForum er et dialogforum som ønsker aktiv dialog om det er med utbyggere, eiendomsbesittere rundt Røakrysset, Plan- og bygningsetaten, lag og foreninger, politikere eller enkeltpersoner. Alle kan komme med innnspill.

- Auctus med Hans Øivind Nordvik et av utbyggerselskapene som har planer for Røa. Han har vi god dialog med allerede. Nå må også Skanska komme på banen. De har presentert planer for sentrale Røa, som har skapt store protester i nærområdet. Vi forventer at Skanska skal ta imot invitasjonen og gå i dialog med oss, sier Bjørnebye Vik.

Planforumet tar i første omgang sikte på å foreta en stedsanalyse og så komme med en veiledende plan for offentlige rom (VPOR). Det innebærer å konkretisere hvilke kvaliteter som skal legges til grunn for fremtidig utforming av nettopp offentlige rom.

Les også: - Jeg kommer aldri til å selge

Røatunnel en betingelse

- Under årsmøtet i Røa vel den 26 april vil vi informere om Røa PlanForum og hvor langt vi har kommet i arbeidet. Hit kommer også Hans Øivind Nordvik for å snakke om utviklingen av Røa sett fra utbyggers side og en representant fra Plan- og bygningsetaten vil orientere om etatens syn på utvikling av området. I tillegg vil Knut Bryn fra historielaget snakke om Røas identitet, sier Jostein Refsnes i Røa Vel.

- Det blir ikke noen god utvikling av Røa uten at Røatunnelen kommer på plass. I den forbindelse vil bystyrerepresentanten Hermann Kopp (H) fra vår bydel orientere om den siste utviklingen, sier Jan Herstad i Røa vel.

Se Røa Vels hjemmeside for mer informasjon og kontaktpersoner.

Les også:

Truer med å stoppe Skanskas utbyggingsplan

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse