ANNONSE
Annonse
Akersposten

Nå kan Hovseterhjemmet få navnet sitt tilbake

Akkurat nå heter dette Røahjemmet, og det er et par uker siden beboerne flyttet inn i det rehabiliterte bygget. Men nå skal bydelsutvalget igjen behandle navnet, etter massivt press fra Hovseters beboere. Foto: Fredrik Eckhoff

Etter massivt press fra Hovseters beboere, tar politikerne i Vestre Aker en ny debatt om navnet på Hovseterhjemmet – eller Røahjemmet som det nå heter.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2017 kl 10:41

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOVSETER: Helt siden et flertall (9 mot 6) av bydelsutvalgets medlemmer i oktober 2016 gikk inn for å endre navnet på Hovseterhjemmet til Røahjemmet, har debatten gått friskt. Navneendringen på sykehjemmet, som har ligget der siden sent på 1970-tallet, og som nå er rehabilitert, har skapt store reaksjoner, og holdningen har nærmest uten unntak vært at Hovseter-navnet burde beholdes.

I kommentarfeltene på Akersposten.no og på avisens Facebook-side har kommentarene haglet, og Akersposten har også hatt en uformell gallup, hvor 640 av 740 avgitte stemmer går i favør av å beholde det gamle navnet.

Flere har argumentert for Hovseterhjemmet-navnet på Akersposten.no, blant andre de to unge Hovseter-beboerne Fahad Abby og Hamzah Sajid.

Et løft for Hovseterløftet?

Når bydelsutvalget og bystyret denne våren har kjørt i gang den store områdesatsingen på Hovseter, Hovseterløftet, har diskusjonen rundt Røahjemmet-navnet blusset opp igjen. På de to første møtene om Hovseterløftet, ungdomsmøtet 1. juni og folkemøtet 13. juni, har navnet blitt diskutert igjen, og på begge møtene er dette tatt opp av mange deltakere.

Hovseter-beboer Trygve Bauge sa blant annet dette på møtet tirsdag kveld i aulaen på Hovseter skole:

– Det er symptomatisk at vi kaller det nye sykehjemmet for Røahjemmet. Vi må kalle det Hovseterhjemmet!

Det utløste en spontan og voldsom jubel og applaus fra hele rommet, noe som også bydelsutvalgsleder Lars Asbjørn Hanssen, som var tilstede, fikk med seg. Han brukte for øvrig en god del av de to og en halv timene møtet varte, til å snakke med den ene Hovseter-beboeren etter den andre, som ønsket å fortelle ham at politikerne bør gå tilbake på avgjørelsen.

Flere Akersposten.no har snakket med i det siste, har nevnt at å fjerne Hovseter fra navnet på sykehjemmet, er en dårlig start på Hovseterløftet. Abby har lovet å stille og snakke varmt for Hovseterhjemmet-navnet i åpen halvtime på bydelsutvalgets møte torsdag.

Til Akersposten.no skriver bydelsutvalgsleder i en epost blant annet dette som begrunnelse for at han har snudd i saken: "Vi politikere sier at vi vil lytte til deres ønsker, og Hovseterløftet er deres løft. Det er de som bor der som vet hva som skal til for å skape identitet og samhørighet og gode bo- og oppvekstvilkår."

Foreslår å endre navnet tilbake

Folkemøtet om Hovseterløftet tirsdag kveld ble altså avgjørende for at det på bydelsutvalgsmøtet torsdag denne uken kommer en ny sak på kartet. Der har bydelsadministrasjonen kommet med et forslag til vedtak som lyder slik:

«Vestre Aker bydelsutvalg vil, av hensyn til beboerne i Hovseterområdet likevel beholde navnet Hovseterhjemmet. Bydelsutvalget ber Sykehjemsetaten om at navnet Hovseterhjemmet fremkommer på skilting i nærområdet innen den offisielle åpningen.»

I grunnlaget for dette forslaget til vedtak, skriver Bydelsdirektør Elisabeth Vennevold:

«I forbindelse med områdesatsningen på Hovseter ble det 13.06.2017 avholdt folkemøte med utveksling av informasjon og ideer for å gjøre Hovseter til et enda bedre sted å bo.
Det kom frem at alle beboerne som var til stede i folkemøte ønsket at sykehjemmet på Hovseter skal få beholde navnet Hovseterhjemmet. Hovseterhjemmet er en viktig del av område og er med på å skape en felles identitet.

Bydelsutvalget ser det som svært viktig at institusjoner i nærområdet som er med å styrke identiteten skal bestå slik beboerne selv ønsker.»

Må få med seg flere politikere

Så gjenstår det å se om bydelsutvalgsleder Lars Asbjørn Hanssen (H), som var en av de ni som gikk inn for navnet Røahjemmet i fjor høst, nå får med seg nok av sine politikerkolleger til at navnet endres tilbake til Hovseterhjemmet.

LES OGSÅ: Amok i blomsterbutikk – ble filmet

Følg Akersposten.no på Facebook