ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Nå henter vi oss inn etter beste evne

Foto: Renovasjonsetaten

Her er Renovasjonsetatens plan for påsken. Direktøren frykter mest uken etter påske.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.03.2018 kl 11:37

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Brøytekanter og glatte veier de siste månedene har gjort det vanskelig å drive avfallsinnsamling, og forholdene er fortsatt utfordrende enkelte steder i byen.

Det skriver Renovasjonsetaten i en pressemelding. Den fortsetter slik:

– Nå henter vi oss inn etter beste evne, samtidig som vi skal håndtere påsken så godt som mulig, sier Hans Petter Karlsen, direktør i Renovasjonsetaten.

Det blir normal rutekjøring både skjærtorsdag og langfredag, slik at påskeuken (uke 13) på papiret er en normal femdagersuke. 2. påskedag er det ingen innsamling. I uke 14 forskyves derfor alle faste hentedager med én dag, og vi kjører lørdag 7. april for å ha en femdagersuke også denne uken.

– Vi vet av erfaring at det gjerne er ukene etter høytiden som er de vanskeligste. Folk kommer hjem fra ferie samtidig som vi påvirkes av helligdager. Vår egen ferieavvikling gjør i tillegg at vi har en del vikarer i sving i påskeuken, og det kan gjøre innsamlingen mer sårbar for forsinkelser, sier Karlsen.

Krevende konsept – tøff vinter

Renovasjonsetaten bruker en toskiftsmodell i avfallsinnsamlingen med både formiddags- og ettermiddagsskift. Dersom førsteskiftet ikke kommer gjennom rutene sine, kan ikke neste skift ta igjen det tapte ettersom de må prioritere sine egne ordinære ruter. Etter drøyt tre måneder i direktørstolen har Hans Petter Karlsen noen betraktninger rundt modellen.

– De første månedene har absolutt vært en spennende tid for meg. Toskiftsmodellen har strengt tatt aldri vært i bruk i Norge i stor skala, og jeg tror nok man ønsket å utfordre bransjen ved å gå for en slik løsning her i Oslo. Toskiftsmodellen er en besnærende tanke, men den er også utfordrende, forteller han, og fortsetter:

– Alt tilgjengelig personell og materiell er i drift fra halv syv om morgenen til åtte om kvelden. Det gjør at vi har manglet – og fortsatt vil mangle – nødvendig fleksibilitet og beredskapskapasitet i høytider og andre krevende perioder.

Dette har bidratt til at klagetallene har vært høyere enn ønskelig de første månedene i 2018. Etaten har et etterslep i innsamlingen som har vært vanskelig å hente inn, noe som dessverre også førte til et press på renovatørenes arbeidstid og grensene for tillatt overtid.

– Vi fikk et for høyt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i uke 3, da det første store snøfallet kom. De påfølgende ukene var også særs utfordrende på grunn av kjøreforholdene. Vi gjorde ikke en god nok jobb knyttet til oppfølging av arbeidstid i denne perioden. Dette beklager vi selvsagt på det sterkeste, sier direktøren. – Det er viktig å presisere at vi ser på dette som en isolert hendelse knyttet til ekstremt vanskelig vær og føre. Nå er vi tilbake der vi skal være, med svært få eller ingen brudd.

Utfordringer på lang og kort sikt

Toskiftsmodellen evalueres kontinuerlig. Per i dag har ikke Renovasjonsetaten nok biler til å gå tilbake til en tradisjonell innsamling.

– Ja, modellen er definitivt hele tiden oppe til vurdering, men vi vet også at en eventuell retur til ett skift vil ta lang tid. Parallelt gjør vi kontinuerlige grep for å gjøre dagens modell så god og robust som mulig. Nå håper vi på godt vær og bedre forhold fremover, og med det vil jeg gjerne ønske en god og solfylt påske til Oslos innbyggere fra oss i Renovasjonsetaten, avslutter Hans Petter Karlsen.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.