ANNONSE
Annonse
Akersposten

Nå er tiden for å bli med i en ringegruppe

– For å skape sin egen trygghet, kan en være med i en ringegruppe. Da vet en at en blir kontakt hvis noe har tilstøtt en, sier seniorveileder Mari Bilben. Nettverkstelefonen er et nytt tilbud til innbyggerne i Bydel Ullern. Foto: Bjørg Duve

– Nå er vi snart i gang med Nettverkstelefonen. Det er vi svært glade for, sier Mari Bilben, seniorveileder og koordinator for «Aldersvennlig bydel» i Bydel Ullern.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 16.03.2020 kl 13:54

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: – Nettverkstelefonen er et nytt tilbud til mennesker som bor alene, har lite besøk og få pårørende. Det å bli oppringt vil være med på å gi trygghet til de som er med i ringegruppen. De som ønsker å bli oppringt, kan kontakte meg, sier Bilben.

Telefonnummeret er 917 41 425, og e-postadressen er seniorveileder@bun.oslo.kommune.no

De som sier fra til henne, kan få tilbud om å bli oppringt en gang for dagen hvis forutsetningen ligger til rette for det.

– Hvor mange kan det være i en slik ringegruppe?

– Vi ser for oss 10 personer.

– Hvordan vil dette foregå?

– De som blir oppringt, vil få en telefon en gang i tidsrommet 13 til 14. Samtalen skal være kort.

Det skjer fra mandag til fredag. Ikke lørdag eller på kalenderens røde dager.

– Hvem slår på tråden?

– Vi er så heldige at tre frivillige har meldt seg til å være de som ringer.

– Hvis de ikke får svar, hva da?

– Da blir bydelen kontaktet av den frivillige, og så følger vi opp etter de prosedyrer vi har, sier Bilben.

Tidligere kunne naboer og andre oppdage at noe kunne være galt, ved at for eksempel postkasser fløt over eller avisene hopet seg opp. Nå er det mindre reklame i postkassene og mange leser avisene på nettet.

– For å skape sin egen trygghet, kan en være med i en slik ringegruppe. Da vet en at en blir kontakt hvis noe har tilstøtt en, sier Bilben.

Skapende og inkluderende

Bydel Ullern har satset på følgende tre områder innen Aldersvennlig by-konseptet:

  • Samfunnsdeltakelse
  • Kommunikasjon og medvirkning
  • Uteområder og fysisk aktivitet

– Det at innbyggerne er med på å utvikle nye tiltak, er noe bydelen setter pris på, sier Bilben og legger til at forslagene må gjerne berøre flere sektorer. Hun minner om at visjonen er: Bydel Ullern – en skapende og inkluderende bydel.

– Bydelen er hele tiden interessert i å utvikle områder og tilbud i tråd med innbyggernes tanker og ideer, sier Bilben og legger til at da må innbyggerne involverer seg på arenaer hvor en kan påvirke.

MandagsSTOPPEN

MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter er en slik arena. Her inviteres innbyggerne til samtaler om hva er som viktig i hverdagen. Det er en arena hvor en møter politikere, ledere i bydelen og andre samfunnsaktører, og hvor meningsutveksling står sentralt. Møteserien er en del av opplegget innen Aldersvennlig bydel.

– Hvilke andre synlige bevis kan en se i forbindelse med at bydelen erklærer seg som aldersvennlig?

– Vi har fått plassert ut benker etter ønske fra innbyggere og det er arrangert flere seniortråkk. Det er også anlagt en petanque-bane ved Skøyen aktivitetssenter, sier Bilben og legger til at de rosa bussene – vedtatt av Oslo bystyre – også er en del av å være en aldersvennlig bydel. Aldersvennlig transport, står det på bussene.

– Så må vi ikke glemme kulturambassadørene, sier Bilben og legger til at kultur er viktig for helsa.

– Det viktig for alle å få ta del i opplevelser, sier Bilben og legger til at kulturambassadørene arbeider med å få til flere tilbud.

Aktivitetsplass på trappene

– Nå arbeider vi med å få til en aktivitetsplass i nærheten av Den engelske parken eller Skøyenparken, om en heller vil bruke den betegnelsen på området.

– Hva er en aktivitetspark?

– Vi håper å få plassert ut apparater.

– Treningsapparater?

– Ja, og de skal kunne brukes både av unge og gamle, sier Bilben og legger til at aldersvennlig betyr at alle aldre er inkludert, men at det er en hovedvekt på den eldre generasjonen.

– Det som er bra for de eldre, er godt også for alle andre.