ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Nå bør alle gode krefter enes om at Hovseter fortjener et løft»

James Stove Lorentzen, bystyrerepresentant og medlem av Helse- og sosialutvalget. Arkivfoto

Bystyret må bevilge midler for å «kick-starte» et løft, og byrådet må bruke sine erfaringer fra de andre store områdeløftene til å organisere arbeidet på en effektiv måte, skriver James Stove Lorentzen (H).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Vi er mange som ønsker oss et løft for Hovseter. Skal vi få til et skikkelig løft med varige resultater, må alle med. Bystyret må bevilge midler for å «kick-starte» et løft, og byrådet må bruke sine erfaringer fra de andre store områdeløftene til å organisere arbeidet på en effektiv måte.

Bydelen må, til tross for stresset økonomi, bidra med sin lokalkunnskap og de midlene de til tross alt allerede bruker i området. Så er det én gruppe til som må bidra; lokalbefolkningen.

Skal vi få til et skikkelig løft med varige resultater, er vi avhengig av lokalt eierskap og initiativ. Unge som gamle må vise at dette er noe de ønsker, og de som har motivasjon og sterke ønsker om å bedre miljøet på Hovseter, må stå frem og melde seg til innsats. Uten lokalt initiativ og «eierskap» blir det ingen suksess.

Se til Holmlia

Holmlia i Bydel Søndre-Nordstrand er en delbydel kjent for store utfordringer og med et, kanskje ufortjent, dårlig rykte. Her er det mange lokale entreprenører og mer eller mindre uformelle grupper som har tatt tak i utfordringene og jobber for sitt kjære Holmlia. Nayat Abbouz og hennes to sønner har startet kulturkafé, Aycel Yesiltas har startet organisasjonen Hjertet av Holmlia, Holmliainitiativet er en medlemsorganisasjon som jobber for at alle som bor på Holmlia, spesielt barn og unge, skal føle seg inkludert i lokalmiljøet. We love Holmlia er en «lokalavis» for de som bryr seg om Holmlia, og «Vær stolt-festivalen» arbeider for å styrke selvbildet og selvtilliten til barn og ungdom. Holmlia er mye større og har flere innbyggere enn Hovseter, men likevel vet vi at det er rom for lokalt initiativ. Hovseter har hatt sine festivaler og har sin lokalavis, så her et det noe å bygge videre på.

Sammen løfter vi Hovseter

Det er ikke lett å drive frivillig arbeid eller starte kafé i en travel hverdag. Til det trengs tilrettelegging og samarbeid. Det er mange parter som bør involveres for å drive en slik prosess fremover. Kommunale virksomheter som Boligbygg, skolene, bydelen, lokale idrettslag, frivillige og ideelle organisasjoner, borettslag, velorganisasjoner, sosiale entreprenører og lokalt næringsliv må alle bidra for å støtte opp under lokale krefter.

Jeg har møtt ungdom og voksne som ønsker å bidra til et Hovseterløft, nå er det byrådet og bystyrets jobb å få satt dette i system, og da trengs økonomiske midler i tillegg til engasjement og tilrettelegging.

Tverrpolitisk innsats

Hovseter skal ikke være en brikke i et politisk spill. Nå bør alle gode krefter i bydelsutvalg og bystyre enes om at Hovseter fortjener et løft. Det har vært et tema i mange år, men vi politikere har ikke levert, nå er det på tide å vise at vi mener alvor.

James Stove Lorentzen (H)