ANNONSE
Annonse

- Moderat utvikling eller ingen utvikling i det hele tatt

HØYT VED T-BANEN: Noen mener at det bør bygges høyt ved T-banen for å få miljøgevinst, sier Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.

Det er stort engasjement knyttet til det som skal skje på Smestad. Plan- og bygningsetaten har mottatt 230 uttalelser til planprogrammet for Smestad.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 30.10.2018 kl 09:38

ANNONSE
Annonse

SMESTAD; Plan- og bygningsetaten skriver i en pressemelding at 190 av 230 uttaleser kommer fra privatpersoner og 102 av disse er fra folk som bor i planområdet. Cirka 35 prosent av eiendommene er representert i uttalelsene. Til sammenligning kom det inn rett under 90 uttalelser til planprogrammet for Slemdal tidligere i år.

Bevaring

– Det er mye. Vi ser at folk er opptatt av temaer som bevaring, trafikk og Smestadkrysset. Mange mener at det er lagt opp til for høy grad av fortetting og ønsker ikke utvikling av området, mens noen mener at det er viktig med utvikling, sier avdelingsdirektør for byutvikling, Morten Wasstøl.

Innen temaet bevaring er flere opptatt av å bevare Smestad som småhusområde med et grønt preg, fordi både verneverdier og natur gir Smestad kvalitet.

– Vi har forståelse for dette og derfor la vi inn bevaringsregulering av større villaområder i planprogrammet. Dette er viktige innspill som vi tar med oss videre i planleggingen, sier Wasstøl.

Les også: Park og færre etasjer på Slemdal

Smestadkrysset

Smestadkrysset blir av flere sett på som et av de største ulempene med stedet i dag, og de fleste mener at det er nødvendig å utbedre krysset. Noen har påpekt at det bør være planfri kryssing av veien av hensyn til skolebarn og trafikksikkerheten, mens andre er opptatt av at støy og luftforurensing fra Smestadkrysset og Ring 3 bør håndteres før området skal utvikles.

– Smestadkrysset er komplekst, og vi skal samarbeide tett med Statens vegvesen i den videre planleggingen, sier Wasstøl.

Moderat eller ingen utvikling

Flere uttalelser handler om at blokker ikke passer inn på Smestad, og mange påpeker at Smestad i dag er et godt område for barnefamilier. Noen ber om at det bør lages et CO2-regnskap over det å rive hus og bygge nye, mens andre mener at det bør bygges høyt ved T-banen for å få miljøgevinst.

– Vi kan konkludere med at meningene er delte, men at det er flere som ønsker enten en moderat utvikling eller ingen utvikling i det hele tatt, sier Wasstøl.

– Siden mange har engasjert seg i forkant er ikke dette uventet. Vi lover at vi nå skal lese gjennom alle innspillene grundig og vurdere dem, før vi skal bearbeide planprogrammet. Deretter blir det sendt til byrådsavdeling for byutvikling for gjennomgang, før planprogrammet blir fastsatt. Etter dette skal Plan- og bygningsetaten i gang med planforslaget til selve områdereguleringen, avlutter Wasstøl.

Les også:

E18 og medvirkning ble sentrale temaer

– Jeg blir kvalm, uvel og trist

- Nå ser det ut som en søppelfylling

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse