ANNONSE
Annonse

«Rektorer og foreldre i Oslo vest kan avlyse krisen»

"18 av 20 skoler i Vestre Aker og Ullern får en budsjettøkning fra 2017 til 2018." skriver Dag Bayegan-Harlem (Ap). Bogstad skole er blant de 18. Arkivfoto

«Fortsatt økte ressurser til de fleste skoler i Oslo vest,» mener Dag Bayegan-Harlem (Ap).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Dagens byråd har økt budsjettet for Oslo-skolen med 1,8 milliarder kroner etter at det overtok . Det er en kraftig økning selv etter lønns- og prisjustering. Tidligere fikk skolene kun finansiering for 80 % av kostnadene når skolen fikk nye elever. Fra 2017 har alle nye skoleplasser blitt fullfinansiert, og byrådet har i tillegg hatt en egen lærersatsing som alle barneskoler i Oslo har vært med på. Mens prisen som overføres per elev ble kuttet flere ganger under Høyre-byrådet, har det ikke vært noe kutt under dette byrådet. I det siste har det likevel blitt skapt et inntrykk av at det kuttes i skoler i Oslo vest. Det er ikke riktig. Både skoler i vest og i øst får økt rammer og handlingsrom som følge av at det rødgrønne flertallet styrker skolebudsjettene.

Helt siden 2004 har 7 prosent av skolebudsjettet blitt fordelt etter såkalte sosiodemografiske kriterier. I den modellen som har vært brukt for fordeling av midler mellom skolene har det vært merkelige utslag som ikke har hensyntatt de betydelige utfordringene enkelte skoler har. Det skyldes blant annet at hvor mange elever som har sluttet og begynt på skolen (mobilitet), har gitt skolene svært mye ekstra ressurser. Samtidig viser forskningen at dette har lite å si for elevenes læring. I den nye modellen vil skoler og elever med størst behov få økte ressurser fordi kriterier som barnevernstiltak, foreldrenes inntekt og utdanning får større vekt. Mobilitet/flytting betyr mindre. Det er nødvendig i en by der 1 av 4 elever ikke fullfører og består videregående skole, og der frafallet kan spores direkte tilbake til elevenes familiebakgrunn.

En endring i ressursfordelingen mellom skolene vil alltid innebære en omfordeling av midler. I 2015 ble midler omfordelt fra ungdomsskolen til barneskolen for å sikre tidligere innsats. Det syntes mange ungdomsskoler var urettferdig, mens mange barneskoler var glade for styrkingen. I 2017 vil midler bli omfordelt fra skoler som tidligere fikk ekstra penger på grunn av høy mobilitet/flytting til skoler med mange elever med foreldre med lav utdanning, inntekt og barnevernsvedtak. Nettopp fordi forskning viser at familiebakgrunn er viktigere enn mobilitet/flytting for elevenes læring. Det er klart noen skoler er uenig i dette. Men ettersom det rødgrønne flertallet samtidig har økt skolebudsjettet er det svært få skoler som vil oppleve en reell reduksjon. Huseby og Slemdal er eksempler på to skoler som i utgangspunktet får mindre, men som likevel ender opp med å få mer fordi skolen også får midler fra byrådets lærersatsing. De fleste skolene i Oslo vest vil fortsatt få en økning i budsjettet fra 2017 til 2018.

18 av 20 skoler i Vestre Aker og Ullern får en budsjettøkning fra 2017 til 2018. Det er 2 skoler i de to vestligste bydelene som ikke får en økning, Bjørnsletta og Ris. Dette skyldes at et enstemmig bystyre i 2015 vedtok å flytte midler fra ungdomsskolen til barneskolen for å sikre en tidligere innsats.

Både rektorer og foreldre i Oslo vest kan avlyse krisen. Det rødgrønne flertallet har sørget for budsjettøkning også i 2018. Fordi skoleplassene er fullfinansierte, i motsetning til under Høyre-byrådet, vil veksten fortsette også de neste årene

Dag Bayegan-Harlem (Ap)
Røa-beboer og vara til finanskomiteen

LES OGSÅ: Bjørnsletta-rektor: – Minus er ikke mer

"Ny skolebløff fra Høyre"

«Arbeiderpartiets skolebyråd stryker i matte»

"Byrådet styrker vestkantskolene"

– Byrådet er villig til å ofre de beste skolene

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse