ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Ønsker harmonisk hageby-fortetting på Smestad»

"En vellykket og harmonisk hageby-fortetting på Smestad som den første i sitt slag i Oslo kan skape presedens for ettertiden." Det skriver MdG Vestre Akers Kristin Alvsåker. Arkivfoto

«Det er viktig å gå i dialog med beboerne på Smestad når det gjelder veien videre.»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 25.06.2018 kl 09:34

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Kommentar til byrådets presentasjon av forslag til kommuneplan fra Vestre Aker MDG:

Vestre Aker MDG er glade for at flere etablerte småhusområder er tatt ut av utviklingsområdene for fortetting i kommuneplanen. Dette gjelder Borgen og områder på Røa og Hovseter i vår bydel, og i andre bydeler Nedre Grefsen, Nydalen Vest, Heilo og småhusene nord for Montebello.

Vi skulle gjerne sett at Smestad også hadde vært tatt ut. Ifølge byrådet har prosessen på Smestad kommet for lang til å kunne stoppes. Dessuten er det en kjensgjerning at Smestad også sliter med to motstridende beboeraksjoner.

Smestad har en unik arkitektonisk verdi og har et etablert og velfungerende bomiljø. Vestre Aker MDG synes det er prinsipielt betenkelig at fortetting av stasjonsnære knutepunkter skal måtte medføre riving av gode boliger og harmoniske bomiljøer. Vi må stille oss spørsmålet om boligbehovet er stort nok til å forsvare denne bruk- og kastpolitikken.

Samtidig ser vi det åpenbare behovet for å forbedre trafikksituasjonen og tilby et betraktelig bedre møtested enn dagens i selve krysset. Det vil si et attraktivt og lett tilgjengelig torg med tilstrekkelig servicetilbud og gode møteplasser for alle. Det er viktig å gå i dialog med beboerne på Smestad når det gjelder veien videre. Ideen om hagebybebyggelse med omgjøring av hagene til grønne lunger for beboerne har vært lansert. Det vil gi en god bokvalitet og sikre at barnefamilier blir værende på Smestad. Det er nærliggende å skjele til det vellykkede bomiljøet i Giskehagen som en modell for hagebyene.

Vestre Aker MDG mener at den beste løsningen for en videre fortetting på Smestad vil være å ha noe lav blokkbebyggelse stasjonsnært rundt knutepunktet og lage moderne hagebyer utover i området. Slik kan fortettingen gjenbruke bolig- og hageressursene og ivareta den arkitektoniske byggestilen og barnefamilienes behov samtidig som man imøtekommer behovet for flere boliger i en voksende befolkning.

En vellykket og harmonisk hageby-fortetting på Smestad som den første i sitt slag i Oslo kan skape presedens for ettertiden.

Kristin Alvsåker
leder i Vestre Aker MDG

LES OGSÅ: – Valget blir bestemmende for utviklingen av småhusområdene

Har bestemt seg for hvilke områder som skal fortettes

Om Smestad: "Direkte skandaløst"

"Byrådet har lyttet til oss!"

http://akersposten.no/nyheter/valget-blir-bestemmende-for-utviklingen-av-smahusomradene/19.2422