ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Ingen åpning av bomveien»

De fleste trodde tidligere i år at det skulle innføres enveiskjøring i området, slik at bommen i Svenstuveien kunne fjernes før sommeren.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.09.2020 kl 08:23

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Bymiljøetaten (BYM) opplyste tidligere at åpning av Svenstuveien sto på å oppklassifisere veibiten forbi bommen fra privat til kommunal vei. Akersposten ville nylig vite om hvorfor åpningen ikke var iverksatt i henhold til planen.

Les saken: Bom bom fast

Etter en ukes tid fikk Akersposten svar fra Bymiljøetaten på spørsmål om når bommen ville bli fjernet i Svenstuveien. Spørsmålet var som følger:

I juni 2019 vedtok bystyret at bommen i Svenstuveien skulle åpnes. 14. januar i år sa Bymiljøetaten ved presseansvarlig Monica T. Olsen til Akersposten: - Vi regner med at dette skal kunne gjennomføres før sommeren. Først skal veien oppklassifiseres fra privat til kommunal. Dette jobber vi med. Når den er blitt kommunal kan vi enveisregulere for å teste med åpen bom, sier presseanvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen.

Foreldre med skolebarn spør om hvorfor dette ikke er effektuert før skolestart og etterlyser manglende informasjon om åpning av bommen. De frykter en ny vinter med de samme forholdene for skolebarna.

Hva er grunnen til at bommen fortsatt står der og kan etaten gi et nytt og sikrere tidspunkt for når bommen blir fjernet i tråd med bystyrets vedtak?

Etter en uke kommer følgende svar fra Bymiljøetaten:

Bymiljøetaten har ut fra trafikksikkerhetshensyn anbefalt at bommen ikke åpnes før fortau er på plass. Foreløpig avventer vi en vurdering fra byråd for miljø og samferdsel, hvor saken nå ligger.

Javel. Da er det altså slik at prøveordningen med enveiskjøring i Skogryggveien, Skådalsveien og Svenstuveien og åpning av bom i påvente av fortau i Svenstuveien blir lagt til side. Det er for så vidt greit i og med at bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har ombestemt seg og gitt en ny uttalelse etter oppfordring fra BYM, hvor de sier seg enige med etaten, at enveiskjøring skaper mer utrygge forhold for skolebarna enn i dagens situasjon. Dette blant annet på grunn av frykt for at bilistene vil øke farten på de rette strekkene i de nevnte veiene.

Tidligere var det et enstemmig bydelsutvalg som foreslo en prøveordning med enveiskjøring i påvente av fortau i Svenstuveien, som igjen gjorde at byrådsavdeling for miljø og samferdsel fortok en bestilling til BYM, hvor byrådsavdelingen ba om at enveiskjøring kunne prøves ut parallelt med planlegging av åpning med fortau. Så konkluderer BYM igjen som tidligere, at dette er en uheldig løsning trafikkmessig. Bydelsutvalget sier seg enig og ber i stedet om at bommen i Svenstuveien blir åpnet uten videre utsettelse. Svaret som Akersposten fikk, viser med all tydelighet at det er det bare å glemme. Jeg har forståelse for at bydelsutvalget ikke vil tvinge gjennom et tiltak som i følge BYM og oppsitterne er trafikkfarlig. Det er jo litt av et ansvar å ta, men det er altså ikke ført noen nye vesentlige argumenter i marken siden forrige vedtak med en prøveordning.

FORSLAG TIL PRØVEORDNING: Enveiskjøring gjennom området, hvor bom i Svenstuveien åpnes. Google Maps

Flere spør seg om hvorfor denne kuvendingen fra bydelsutvalgets side. En prøveordning ville vært en prøveordning og med en oppegående etat, ville en slik prøveordning kunne evalueres etter kort tid. Denne muligheten har BU frasagt seg og støtter seg nå på de samme argumentene som BYM har ført i marken hele veien. Etaten viser blant annet til argumentene fra Svenstuveien veilag/oppsitterne ved bommen, som argumenterer sterkt for at bommen skal bli stående. Da er det bare å vente på at fortau i Svenstuveien blir virkeliggjort på et eller annet tidspunkt, i og med at bystyret har vedtatt at Svenstuveien skal åpnes.

Men, her kan ting skje i mellomtiden. Bymiljøetaten mener i likhet med dem som vil holde på bommen, at å anlegge fortau i Skogryggveien er en mye bedre løsning enn å gjøre dette i Svenstuveien. Dermed kan det se ut som etaten konkluderer med at det ene utelukker det andre. Og hva med Skådalsveien? Det er også fortausløst. Over alt er det skolebarn som tar seg frem i rushet. Skal en vilkårlig oppsatt bom på 80-tallet være bestemmende for utviklingen i dette området?

Når så BYM avviser enveiskjøring, så er det tilsynelatende basert på synsing og uttalelser i forbindelse med at kommunen vil gjøre det lille strekket forbi bommen fra privat til kommunal vei. Noe som er veldig rart, i og med at kommunen faktisk eier veigrunnen, mens oppsitterne mener at de har stått for vedlikehold av veilegemet i flere år og at veien dermed er privatisert. Dette har oppsitterne fått gjennomslag for i rettsapparatet.

Oppsitterne har i følge BYM ingen protester mot oppklassifiseringen til kommunal vei, men viser til at de fraråder sterkt prøveordningen med enveiskjøring på grunn av trafikksikkerheten og også fordi noen må kjøre en betydelig omvei. I brevet fra BYM til bydelsutvalget står det også at disse innspillene er i tråd med etatens tidligere vurderinger. På toppen av alt legger etaten ved et brev fra en beboer som «sannhetsbevis». Det er fra styreleder i Svenstuveien Veilag, som altså er oppsitter og representerer dem som aldri har ønsket fjerning av bommen. Svenstuveien Veilag er registrert med en styreleder og et styremedlem. Begge bor rett nedenfor bommen i Svenstuveien. Vet ikke BYM dette, når de gang på gang støtter seg på uttalelser fra dette veilaget?

Det som er veldig rart i denne betente saken, BYM kommer ikke med noen tall som underbygger troverdigheten knyttet til konklusjonen om at enveiskjøring vil være en større fare for trafikksikkerheten. Hvor mange biler er det snakk om i døgnet? Hva med forholdene i rushtiden contra skolevei? Hva med barna som forteller om at de må vasse i snøkanten mens bilenes speil treffer dem. Hvor mange skoleelever bruker Skogryggveien i forhold til Svenstuveien? Det er jo i høyeste grad relevant. Hvor mange biler vil bli ført ned gjennom Svenstuveien med enveiskjøring. Er det slik at man har dårlig erfaring med innføring av enveiskjøring med 30-sone og humper i villaveier? Og hva med argumentet at «noen må kjøre en betydelig omvei ved en enveisregulering. Det henger jo ikke på greip, når hundrevis av biler daglig får en kortere vei med åpning av Svenstuveien.

Alle som bor ovenfor Svenstuveien vil med åpen bom kunne kjøre strake veien ned uten å måtte kjøre Skådalsveien og Skogryggveien. Det samme gjelder alle dem som skal levere barn til skole, barnehager og institusjoner. Hjemmehjelper og annen bistand, tungtrafikk, renovasjon ovenfor Svenstuveien kan returnere ned Svenstuveien. Utrykningskjøretøyer vil bli stående fast i verste rushet, særlig vinterstid, slik situasjonen er i dag. Alle får en vesentlig kortere vei tilbake. Bare 100 biler utgjør en forskjell på cirka 50 kilometer. Disse noen, som for eksempel bor i Skogryggveien, ja de må eventuelt kjøre opp til der bommen står i dag. Jeg tviler sterkt på at det ville bli massiv motstand mot en prøveordning om de ble hørt.

Foreløpig støtter etaten seg altså på oppsitterne ved bommen. Det er mulig de har rett at dette kan påvirke trafikksikkerheten og jeg bestrider ikke at etaten har kompetanse på dette området. Det er bare det at det fremlagte grunnlaget for etatens avgjørelse synes syltynn. Etaten skriver til bydelsutvalget: "Situasjonen for skolebarn i Svenstuveien vil bli betydelig forverret, mens det antas at det vil bli noe bedre for skolebarn som går i Skogryggveien som følge av mindre trafikk". Ut fra foreliggende dokumentasjon kunne det like gjerne stått: "Situasjonen for skolebarn i Skogryggveien og Skådalsveien ned mot Skogryggveien vil bli betydelig forbedret på grunn av mindre trafikk, mens det må antas at situasjonen for skolebarn i den delen av Svenstuveien som i dag er stengt vil bli forverret på grunn av økende trafikk."

Enveiskjøring er i utgangspunktet ikke en optimal løsning, men kunne vært prøvd ut. På den annen side er bydelsutvalget opptatt av å få åpnet Svenstuveien umiddelbart og før vinteren. De kan hente støtte fra en Sweco-rapport fra 2015 utarbeidet for Ris/Midtstuenområdet, hvor det blant annet står:
Ved stenging av veier kan man oppnå sterkt redusert trafikk og noen tilnærmet helt bilfri veier. En av ulempene med tiltaket er også her at trafikken øker i nærliggende veier. Dette medfører økt sannsynlighet for at det skal inntreffe ulykker og økte miljøbelastninger i form av støy og luftforurensning. Stenging av veier er derfor sjelden en god løsning dersom en ser et område som en helhet.

Det er vel liten tvil om at Skogryggveien og deler av Skådalsveien omfattes av nevnte ulemper.

Da er det bare å vente på årstidenes omslag og som de illevarslende sier i Game of Thrones: Winter is coming. Foreløpig plan er fortau og åpning av bommen i Svenstuveien i 2021 en gang.

Vidar Bakken
redaksjonssjef

Følg Akersposten på Facebook