ANNONSE
Annonse

«Ikke bruk Sørkedalen som fyllplass»

Terje Bjøro (V) frykter at Sørkedalen skal bli en fyllingsdal hvis rundt 100.000 lastebillass fra Huseby skal kjøres inn i dalen. Arkivfoto

Nå står vi overfor helt andre volum og dimensjoner, skriver Terje Bjøro (V).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.04.2018 kl 11:05

ANNONSE
Annonse

Snart skal ny vanntunnel fra Holsfjorden via Husebyskogen anlegges. Vannsikkerhet er et viktig gode for Oslos borgere. Det bekymringsverdige er, i tillegg til trafikale forhold, massehåndteringen.

Oslo kommune/Vann- og avløpsetaten vurderer nå å søke om å kjøre 100.000 dobbeltvognlass fra Huseby til Solberggårdene i Sørkedalen. Skal frydefulle Sørkedalen virkelig bli en fyllingsdal? Riktignok er masse henlagt på Elveli, Stubberud, Wyllerløypa og Søndre Ringerike, med tilhørende fare for forurensning av grunn og vassdrag. Nå står vi overfor helt andre volum og dimensjoner!

Jeg er klar: Dersom man går videre med Sørkedalsalternativet, MÅ Oslo kommune søke Klima- og miljødepartementet om oppstartstillatelse for reguleringsplanen. Der sitter statsråd Ola Elvestuen fra Venstre, som forhåpentlig vil si NEI, NEI!

Avrenning fra fyllområdet i Sørkedalen de siste år har forurenset vassdraget og vært en alvorlig trussel for blant annet de rødlistede elvemuslingene. Nå kan kulturlandskapet også gå tapt. Venstre maner til engasjement.

Terje Bjøro
Venstre, nestleder Vestre Aker bydelsutvalg

LES OGSÅ: Planlegger 100.000 lastebillass inn i Sørkedalen

ANNONSE
Annonse