ANNONSE
Annonse

«Høyre kutter i bydelene i Oslo vest»

Finansbyråd Robert Steen. Arkivfoto

«Man kan undre seg hvorfor Høyre foreslår slike dramatiske kutt, som de vet vil ramme bydelenes tjenester. Svaret er enkelt.» Det skriver finansbyråd Robert Steen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.12.2017 kl 14:42

ANNONSE
Annonse

Det blir ikke mye rom for å satse på tjenester for eldre, forebyggende arbeid og frivillighet i bydel Ullern og Vestre Aker hvis Høyre hadde fått gjennomslag for sitt budsjettforslag i Oslo. Store politiske forskjeller gir heldigvis tydeligere politiske alternativer og der byrådet satser, så kutter Høyre. Høyre har for eksempel vært opptatt av tiltak for å håndtere utfordringer byene har i møte med tilreisende bostedsløse, men kutter så mye i budsjettene at det er vanskelig å se hvordan de skulle klare dette. Her er noen flere eksempler på forskjellen mellom vår politikk og den politikken Høyre legger opp til i sitt alternative Oslo-budsjett.

Flere barnehager, skoler og omsorgsboliger vs. kutt i investeringer

Oslo er fortsatt en by i vekst. Barn trenger nye barnehager og skoler, mens mange eldre vil trenge en omsorgsbolig. Oslo Høyre fjerner i sitt budsjettforslag alle kjøp av tomter til skoler, barnehager, omsorgsboliger og andre bygg kommunen trenger. Flere steder i byen også i Oslo vest er det konkrete planer om å bygge skoler og barnehager. Disse skolene og barnehagene vil også Høyre bygge, men tomtene har de altså ikke råd til å kjøpe. Vi kan bare undres over hvordan Høyre vil prøve å skaffe seg tomtene uten å kjøpe de.

Mer velferd vs. kutt til bydeler og etater - hjemmetjenester

Mye av velferden i Oslo skapes i bydelene og i kommunens etater. Høyre vil kutte over 350 millioner i Oslos etater og bydeler i 2018 sammenlignet med vårt budsjett. For bydelene Vestre Aker og Ullern er kuttene på hhv. 20 mill. Kroner og om lag 15 mill. Kroner. Slike kutt ville hatt store konsekvenser for bydelenes evne til å levere tjenester til sine innbyggere. Det ser ut til at Høyre gjennom disse kuttene særlig ønsker å ramme bydelenes evne til å levere hjemmetjenester den eldste delen av befolkningen.

Ryddige parker vs. mer søppel og mindre innsats

Oslos parker og fellesområder blir brukt mer enn noensinne, og det er flott. Samtidig fører mer bruk til mer søppel. Derfor har vi sørget for at det i flere av parkene våre ryddes oftere slik at de kan brukes enda mer av byens befolkning. I stede for å satse på en renere by kutter Høyre 34 mill. kroner Bymiljøetatens budsjett. Med dette kuttet blir det ingen renere by.

Hvorfor?

For å være ærlig ble jeg sittende å måpe da jeg leste Høyres alternative budsjett for Oslo. Man kan undre seg hvorfor Høyre foreslår slike dramatiske kutt, som de vet vil ramme bydelenes tjenester. Svaret er enkelt. I Oslo har vi innført en moderat eiendomsskatt for å legge det finansielle grunnlaget for det tilbudet byens befolkning fortjener. Høyres alternative budsjett er en desperat kamp mot denne delen av fellesskapsbidraget – og resultatet er et budsjettforslag som både er uansvarlig og ugjennomførbart.

I tillegg foreslår Høyre å beholde eiendomsskatten på næringsbygg i Oslo slik at budsjettforslaget deres ender opp både uansvarlig og med eiendomsskatt! I sin iver etter å fjerne eiendomsskatten, ender Høyre opp med å vise hvorfor den er nødvendig.

Robert Steen
Finansbyråd

ANNONSE
Annonse