ANNONSE
Annonse

«Gode gater å gå i er mer enn tilfeldige plastikkmøbler»

Foto: Frank Holm (med tillatelse)

«Gode gater å gå i er fortau som måkes og strøs, gode fotgjengerfelt og overganger, sammenhengende, ryddige og opplyste gågater og turstier og mye mer. Det må være enkelt å bevege seg i byen for mennesker som ser dårlig og går dårlig, men fremdeles ønsker å bruke hele byen vår.» Det skriver Høyres Per-Trygve Hoff.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 30.11.2018 kl 08:35

ANNONSE
Annonse

I Akersposten den 18.11 etterlyste jeg en høyere prioritering av byens gående fra dagens byråd. Den 25.11 svarer MDGs Sirin Stav og Arne Olav Haabeth: «Vi kan berolige Hoff med at arbeidet med en gåstrategi er godt i gang, og den er planlagt ferdigstilt allerede neste år.»

Dette er ikke beroligende. Byrådets gåstrategi ble omtalt allerede i den rødgrønne byrådserklæringen i 2015. Så sent som i forrige bystyremøte turde byrådspartiene ikke være med på å tidfeste fremleggelse av gåstrategien til våren 2019.

Flere benker og sittegrupper og rom for opphold, over hele byen, gjør det enklere for eldre og andre som er dårlig til beins å gå i byen. I tillegg etablerer vi en høyere standard på drift og vedlikehold av fortau, både om sommer og vinter, skriver MDGs representanter, og forklarer at de har brukt alle statlige midler som de kunne søke på til å fremme sykkel og gange. I 2015 pekte byrådet på en statlig pott på 75 mkr som de kunne søke på til prosjekter knyttet til deres kommende gåstrategi. Resultatet er altså sykkelveier og gateinstallasjoner som på bildet.

Gode gater å gå i er mer enn tilfeldige plastikkmøbler. Gode gater å gå i er fortau som måkes og strøs, gode fotgjengerfelt og overganger, sammenhengende, ryddige og opplyste gågater og turstier og mye mer. Det må være enkelt å bevege seg i byen for mennesker som ser dårlig og går dårlig, men fremdeles ønsker å bruke hele byen vår.

MDGs representanter skriver: «Mens Høyre i regjering jobber for å øke trafikken – og bompengeregninga ytterligere – ved å prioritere massiv motorveiutbygging i og rundt Oslo, har byrådet sørget for at over 9 av 10 bompengekroner i Oslo går til bedre buss, trikk og bane.»

Jeg antar at representantene sikter til oppgraderingen av E18 Vestkorridoren som også MDG og de andre byrådspartiene var med på å avtale i Oslopakke 3. Hensikten er å gi Bærum en bedre og mer miljøvennlig løsning enn i dag, med mye trafikk under bakken. Slik Høyre ønsker for Røa og Manglerud. Det ser også ut til at MDG-representantene har glemt at også Høyre var med på Oslopakkens avtale om fordeling av midler fra bompengene til bedre buss, trikk og bane.

Det er derfor trist å se at det er nødvendig for MDG å komme med direkte feilinformasjon om Høyres politikk. Konsentrer dere om deres egen – og lytt gjerne til våre forslag for å få den bedre: Mens Høyre utålmodig har ventet på byrådets lovede gåstrategi, har vi fremmet en rekke gode forslag som vi håper byrådet tar inn i sin gåstrategi, når den eventuelt kommer. Lykke till!

Høyres forslag omfatter blant annet:

  • Funksjonelle og vakre gågater
  • Flere sammenhengende gangtraséer
  • Trygge skoleveier med fortau og begrensninger i biltrafikk der det er nødvendig
  • Vedlikehold og stell av fortau – herunder snømåking og strøing
  • Etablering av prioriterte forgjengertraseer med bl.a. forsterket vintervedlikehold
  • Videreutvikling og trygging av turveinettet
  • Bedre belysning og forskjønning av underganger og gangpassasjer
  • Generell 30 km-sone innenfor Ring 2 med unntak av de viktigste trafikkårene («Barcelona-modellen»)
  • Sammen med V og F har Høyre også bedt byrådet igangsette et prosjekt for å tilrettelegge for flere og bedre snarveier, med utgangspunkt i innspill fra innbyggerne, og sammen med V har vi bedt byrådet utvide prosjektet med hjertesoner til minimum 10 skoler i 2019, deretter 20 i året.

Per-Trygve Hoff
Høyres bystyregruppe
Samferdsels- og miljøkomiteen

LES OGSÅ: "Det har aldri vært satset mer på Oslos fotgjengere"

ANNONSE
Annonse