ANNONSE
Annonse

«Gambling med helsen til folk?»

Skisse: Plan- og bygningsetaten

«Området ved Bestumkilen er ikke egnet for boliger» slåes det fast. Hvordan er det da mulig å planlegge for en ytterligere fortetting i størrelsesorden 8-9000 boliger i området uten at kjernen i problemet er tenkt løst?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.02.2018 kl 10:48

ANNONSE
Annonse

Plan og bygningsetaten i Oslo har mottatt en rapport som klart definerer luftkvaliteten på Skøyen som helsefarlig. Dagens situasjon er alarmerende. «Området ved Bestumkilen er ikke egnet for boliger» slåes det fast. Hvordan er det da mulig å planlegge for en ytterligere fortetting i størrelsesorden 8-9000 boliger i området uten at kjernen i problemet er tenkt løst?

Dagens E-18 er en av Norges mest trafikkerte veier, med en daglig trafikkdose på 80-90.000 biler pr døgn. En fire felts motorlignende vei stenger mot sjøsiden og setter en bom for utviklingen av viktige områder mot bykjernen.

Slik situasjonen er i dag overstiger forurensningen fra E-18 allerede nedre grense for rød sone ihht retningslinjene.

Det er ulikt type forurensning, som svevestøv, NOx og støy. Selv mindre konsentrasjoner NOx anses som farlig. Derfor er det allerede vedtatt å forby bruk av dieselbiler i perioder når luftsirkulasjonen er liten. Hvordan dette vil se ut om noen år er det ingen som har tatt inn over seg.

Hvorfor gå baklengs inn i fremtiden? Hele strekningen Filipstad til Lysaker må sees under ett. Hva må gjøres med E-18 for at områdene Lysaker, Vækerø, Skøyen og Filipstad skal utvikles til boligområder og rekreasjon i tråd med ambisjonene om fortetting og uteliv slik fjordbyen inviterer til? Er det slik at man ønsker å gamble med folks helse? I Områdeplanen sies det at man skal utvikle med høy kvalitet – er det høy kvalitet å utvikle nye boområder med skoler og barnehager i områder med giftig svevestøv?

Her må både fagmiljøer og politikere tenke nytt og fremtidsrettet. Tiltak som foreslåes i rapporten monner lite, så her må det nytenkning og mot til skal vi snu utviklingen og i stedet sette mennesker og miljø i sentrum.

Carl Oscar Pedersen (H)

Leder av bydelsutvalget i Ullern og bystyremedlem

Roger Mollan-Olafsen (H)
Medl av Ullern bydelsutvalg (permisjon)

ANNONSE
Annonse