ANNONSE
Annonse

«Er det slik å forstå at vi skal ha toleranse for noe som ødelegger liv?»

Foto: Hanne-Karine Sperre

Journalist Hanne-Karine Sperre har de siste ukene blant annet fulgt politiet på nært hold "på gata" i Oslo. I denne kommentaren tar Sperre et oppgjør med forkjemperne for legalisering av noen narkotiske stoffer.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.09.2018 kl 09:19

ANNONSE
Annonse

Jeg er oppdratt i den tro at cannabis parkerer hukommelsen for en tid, der hampen reduserer potensialet til å få det beste ut av evner og muligheter, uansett hvilken retning man ønsker å gå i. Denne troen ligger i meg, og jeg holder fast ved det. I dag er jeg selv mor, og det jeg viderefører til arvingene, av holdninger og verdier, tror jeg på at er av stor betydning.

Hanne-Karine Sperre

Folk gjør alt fra å lovprise til kontant å avvise forslaget om legalisering. Den siste gjør meg tryggest. Jeg er en av de som mener legalisering vil føre til økt aksept. Når man først snakker om aksept, er det naturlig å trekke frem at aksept bidrar til å skape større åpenhet, mer respekt og toleranse. Er det slik å forstå at vi skal ha toleranse for noe som ødelegger liv? Dette handler ikke om aksepten for forskjellige meninger, eller verdier, eller at vi er ulike som individer. Det handler om enkeltindivider og grunnsteinene for hvordan samfunnet formes og hvilke holdninger som skapes.

Det vil alltid være et marked for salg som ikke kan fanges opp ved en legalisering, som for eksempel et marked som retter seg mot de unge, de som ikke er gamle nok til å få kjøpe dette lovlig.

Holdninger til narkotika spiller en viktig rolle i samfunnet. Loven påvirker både våre holdninger, og handlinger, og har derfor har sin viktige betydning vil jeg holde fast. En rollemodell er en person som man imiterer i handling og ord. Politiet er en slik rollemodell, blant annet gjennom at de er sterke i sin argumentering mot legalisering. I lys av erfaring.

Ungdommer trenger den rollemodellen. Men ungdommen trenger også forbilder i foreldre, skole, trenere og politikere. De politikerne som uttaler seg liberalt, ligger nær ved å svikte ungdommene de skal representere, nettopp fordi oppfatningen av cannabis ser ut til å være noe respektløs. Av noen. Og blant dette puster noen ungdom som tror at cannabis ikke er så farlig, cannabis heller mot romantikk og livets flørt.

Gallup

Bør cannabis legaliseres?

Vis resultat

Politiet ser en helt annen virkelighet enn det de ressurssterke legaliseringsforkjempere skisserer. Lovens lange arm beveger seg daglig i miljøer der stadig flere unge har en amorøs holdning til narkotika, og hvor de er ukritiske til skadevirkningene. Politiet opplever narkotikamisbruk som et stort samfunnsproblem og betydelig risikofaktor for det enkelte barn, og de vet at virkestoffet, som er mest vanlig i ungdomsmiljøet, er veldig mye sterkere i dag enn på 1970-tallet. Og dette selger voksne til barn, og barn til andre barn.

I et hvert samfunn trenger vi respekt for autoriteter. Det å rette seg etter loven. Troen på yrkesgrupper som gjør seg noen erfaringer over tid. Eksempelvis politiet, eller helsepersonell. Det var noe med folkelig vidd og livsvisdom, gjennom dyp erfaring og kompetanse. Det står i balanse til virkeligheten.

Men det finnes ikke bare to, men et mylder av posisjoner i cannabisdebatten, og den er lett antennelig. Rundt om ligner ikke debatten de vanlige politiske debattene, da bruken av nedrivende og kranglete merkelapper på motstandere har steget opp fra kommentarfeltet til både leder- og kronikkplass. Selv om det til tider er de lærde som kommer med sin forskning, krever det nødvendigvis ingen bachelor fra andre, heller ikke alltid uttalelser basert på fakta. Kategoriske påstander og holdninger står hardt, og det oppleves som om både ønsketenkning og myter, selv fra noen folkevalgte, svømmer om kapp.

Som forelder, og medmenneske, syns jeg at temaet fortjener bedre. Blant annet fordi vi er de suverent viktigste rusforebyggerne. I perioden mellom 13 og 17 år vil de fleste ungdommer møte, ta standpunkt til og etablere en måte å forholde seg til rusmidler på. Det er forskningsmessig belegg for å hevde at vi foreldre er barnas viktigste ressurs, og ingen kan påvirke barnas utvikling i like store grad.

Jeg tror cannabis påvirker hjernen. Jeg vil helst holde fast ved den troen når jeg skal snakke med neste generasjon om rus. Men den fyrrige motstanderen ser ut til å forstyrre dette. I den politiske diskusjonen sees det ulike syn på om cannabis bør være forbudt eller ikke, muligens til fortvilelse for flere enn meg, der det er vanskelig å nå opp mot argumentasjonsrekkene.

Fortellinger handler ofte om hvordan vi fortolker og forstår verden rundt oss. Blant annet har noen politikere ofte mange gode fortellinger. Det er nok en utfordring for et parti å få fram en fortelling når det samtidig skal tekkes så mange ulike velgere. De profilerer seg på en rekke saker, noen også om legalisering av cannabis.

På en teflonhjerne preller kunnskap av, sa mormor. Substantivet for meget dårlig hukommelse. Holdningene hjemmefra fastholder at cannabisrøyking påvirker hjernen slik at det blir vanskelig å få lagt inn ny informasjon, samtidig som man får problemer med å hente frem det som er lagret. Viktige egenskaper er å evne å fordele og ivareta inntrykk og hendelser som vi blir utsatt for. Det var denne strukturen medialt i tinninglappen, hippocampus, som har funksjoner knyttet til hukommelse, som innehar millioner livsviktige hjerneceller. Det blir som en bibliotekar, der han bistår brukerne av biblioteket med å finne frem til informasjonen de er ute etter. Sist, men ikke minst, denne karen har ansvar for vår innlæring, slik at det man forsøker å lære seg under påvirkning kan være bortkastet, bibliotekaren er tross alt på ferie.

Kreative produsenter utvikler stadig nye cannabisvarianter, noe som gjør at uerfarne hasjrøykere ikke har kontroll på mengden av THC de får i seg. THC er det psykoaktive virkestoffet i marihuana. Mens det tidligere kunne utgjøre 1-3 prosent, er det nå eksempler på at styrken er oppe i 30-35 prosent. Dette holder for meg, og det er en av de opplysningene som er avgjørende nok for motstand.

Både moral og etikk refererer til læren om rett og galt. Moralen er delvis en del av vår kultur og oppvekst. Noen argumenterer med omgivelsene, og noen forsøker å påvirke, og endre, andres oppfatninger. Det blir etisk. De fleste av oss kan bli engasjert, men når det oppstår et mangfold av meninger og variasjoner av sannheten, er det også krevende. Som mor er det en skremmende å høre at flere ungdomspolitikere vil legalisere cannabis, det var disse rollemodellene igjen. En legalisering av narkotika krever regulering, men kriminelle miljøer lar seg ikke regulere. Og ikke alle stoffer vil bli legalisert. Dermed vil kriminelle fortsatt selge de sterkeste stoffene.

Oppmerksomhet, innlæring, hukommelse og andre kognitive funksjoner er svekket lenge etter at rusen er borte. En ungdom som røyker hasj i helgen, vil muligens lære dårligere på skolen på mandag. Men skulle man finne på å utforske det viktige temaet, som meg, risikerer man å komme over velformulerte meninger som skal banke inn «sannheten» og strupe antagonisten. Heldigvis er jeg mer veltrent en som så, og takker gode rollemodeller for dette.

Hanne-Karine Sperre
journalist

LES OGSÅ: "Politiet kan ikke hjelpe alle, men kan hjelpe én og én"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse