Akersposten

«Endelig blir det rapportert positive signaler om Røatunnel»

VERRE OG VERRE: I 1999 var bekymringen stor og behovet for Røatunnel så ut til å bli innfridd. Gjennom årene har tungtrafikken eksplodert i tillegg til økende antall personbiler. Foto: Vidar Bakken

Ja, endelig ble det rapportert positive signaler fra politikere og myndigheter når det gjelder å få gjennomført bygging av Røatunnelen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.01.2022 kl 08:50

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

For godt til å være sant? Javisst, men det er grunn til å se litt bakover i tid. Dette er utdrag fra Røa Vels årsrapport fra 1999, hvor Statens vegvesen Oslo (SVO) har utredet fire alternativer som ble presentert. Den 28. september det året kunne SVO i møte med Røa Vel fremlegge resultatet av et svært grundig forprosjekt, der fire alternativer var fremsatt og kalkulert.

Den gang leder av Røa vel, Kjell Fr. Jacobsen, var på lederplass veldig optimistisk med hensyn til fortgang i bygging av tunnel. Han minnet om trafikkveksten som startet på 60-tallet og at Røa vel allerede i flere år hadde jobbet for tunnel.

- Nå har etter hvert myndighetene forstått at dette er en rimelig løsning med god effekt, sa Jacobsen og avsluttet med «Bravo!».

I en pressemelding fra Statens vegvesen sto det den gangen:

- Røatunnelen er for første gang omtalt i Statsbudsjettet. Dette innebærer at vårt tekniske forprosjekt vil bli vurdert videreført og tatt med i Nasjonal Transportplan 2002-2011, sier Vegsjef Ole Chr. Torpp i Statens Vegvesen, Oslo.

Han bekreftet at Røatunnelen er omtalt i Statsbudsjettet for 1999 og at de har satt av midler til å fullføre reguleringsarbeidet. Og han understreker at SVO ikke forventer at Røatunnelen i seg selv vil medføre noen økning i trafikken på strekningen,

Dette året var det Odd Einar Dørum (V) som er samferdselsminister og var dermed den første minister som ba om å få utredet Røatunnel i forbindelse med Nasjonal transportplan.

I neste omgang vedtar Bystyret et forslag til prosjektering og bygging av Røatunnelen, skrev Røa vel optimistisk i sin beretning.

Så kom Oslopakke 1, Oslopakke 2 og så Oslopakke 3 – alle med Røatunnel inne. I Oslopakke 3 til alt overmål på prioritert plass.

Mens SVO hadde utredet fire alternativer for Røatunnel i 1999, har ikke politikerne i rådhuset klart å fremme et forslag til konsept for Røatunnel per 7. januar 2022. Jeg trenger ikke si mer, mens tungtrafikken fra og til Bærum dundrer gjennom Røakrysset.

Vidar Bakken
Redaksjonssjef

Her er Røa Vels årsberetning fra 1999