ANNONSE
Annonse

DEBATT: Fortsatt fortetting på Smestad og Nedre Grefsen

I kommentaren blir det lagt vekt på at bymessig fortetting av Smestad er like aktuelt etter bystyrevedtaket. Foto: Vidar Bakken

Representanter for de borgerlige partiene i rådhuset har en felles kommentar til bystyrevedtaket som angår småhusområdene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.09.2017 kl 12:44

ANNONSE
Annonse

Dersom det rødgrønne byrådet og Rødt virkelig vil bevare småhusområdene i Oslo hadde de støttet de borgerliges forslag om å beholde Nedre Grefsen og Smestad som småhusområder.
I stedet har Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt vedtatt fortsatt områderegulering for Smestad og Nedre Grefsen. De har vedtatt å stoppe enkeltsaker, men ikke planleggingen av en utvikling av disse to områdene. Det betyr at utbyggerne kommer til å fortsette å banke på dørene i disse delene av byen for å kjøpe tomter. Det er skuffende at de legger opp til en slik prosess.

Les også: Et pusterom for Smestad - men fortsatt områderegulering

Forskjellene mellom borgerlig og sosialistisk byutviklingspolitikk har aldri vært tydeligere. Det rødgrønne byrådet, ledet av Arbeiderpartiet, ønsker fortetting, og det helst raskt. Forskjellen mellom partienes standpunkter i disse sakene kommer også tydelig frem på nettsiden til beboeraksjonen på Nedre Grefsen, der de har spurt partiene om hva de mener.

Med det rødgrønne byrådets forslag
til ny byutviklingsstrategi åpnes det for fortetting i en 500 meters radius rundt 36 T-banestasjoner og trikkestopp, i tillegg foreslås ytterligere flere småhusområder fjernet. Vi vet at utbyggere banker på dørene i andre bydeler; hele nabolag føler seg utrygge på hva som skjer. De blir usikre for fremtiden til sitt eget hjem.

Les også: Elvestuen rasende på Rødt og bystyrevedtaket

Mange forstår heller ikke hvorfor det skjer; Oslo har plass til å bygge betydelig flere boliger i områder av byen det i dag står lager, skur og nedlagt industri. OBOS sjefen selv har uttalt at når det rødgrønne byrådet åpner for generell fortetting i hele byen blir det samtidig mindre attraktivt å investere i industriområder.

De borgerlige partiene ønsker
å verne småhusområdene fordi det gir en mangfoldig by som har plass til ulike mennesker i ulike livsfaser. For de borgerlige partiene handler byutvikling om å skape gode bomiljøer og en attraktiv by med kvalitet og historie.

Pia Farstad von Hall
Fraksjonsleder, byutvikling
Høyre

Camilla Wilhelmsen
Nestleder i Byutviklingskomiteen
Fremskrittspartiet

Espen Ophaug
Fraksjonsleder, byutvikling
Venstre

Erik Lunde
Gruppeleder
KrF

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse