ANNONSE
Annonse

«Byrådet styrker vestkantskolene»

Tone Tellevik Dahl, skolebyråd i Oslo. Arkivfoto

Også skolene i Oslo vest tjener på et rødgrønt byråd, skriver skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.11.2017 kl 09:42

ANNONSE
Annonse

Også skolene i Oslo vest tjener på et rødgrønt byråd.

Høyres politikere Lars Asbjørn Hanssen, Saida Begum og Carl Oscar Pedersen kommenterer i Akersposten 27. oktober byrådets forslag til ny modell for å fordele ressurser i grunnskolen. Kommentarene bærer preg av feil og populisme.

Jeg har gjennomgått budsjettet til alle skoler i Vestre Aker og Ullern, og det er ingenting som tyder på at «byrådet er villig til å ofre vestkantskolen», slik Høyres politikere hevder.

Vestre Aker:
2015 – tildeling per elev 2018 – tildeling per elev*

Bogstad skole: 55 016 – 59 435
Grindbakken skole: 53 972 – 56 286
Hovseter skole: 64 374 – 75 891
Huseby skole: 55 582 – 57 189
Midtstuen skole: 65 607 – 66 222
Ris skole: 66 733 – 54 868
Slemdal skole: 52 793 – 60 085
Svendstuen skole: 54 849 – 55 523
Vinderen skole: 55 294 – 59 369
Voksen skole: 55 539 – 79 498

Ullern:
2015 – tildeling per elev 2018 – tildeling per elev*
Bestum skole: 54 237 – 58 063
Bjørnsletta skole: 64 473 – 75 378
Smestad skole: 52 801 – 61 725
Lilleaker skole: 57 340 – 63 006
Lysejordet skole: 54 314 – 56 725
Skøyen skole: 54 476 – 56 669
Øraker skole: 68 888 – 68 824
(* 2018-budsjettet og ny ressursfordelingsmodell er ikke vedtatt av Oslo bystyre ennå.)

Tabellen viser budsjett per elev i Høyre-byrådets siste budsjettår, 2015, og estimert budsjett for 2018 etter byrådets foreslåtte endringer i ressursfordelingsmodellen. Det er ingen tvil om at vestkantskolene kommer bedre ut med et rødgrønt byråd sammenliknet med et blått byråd.

Det er også helt nødvendig. For konsekvensene av Høyre-byrådets politikk kommer godt frem i Deiloittes evaluering av ressursfordelingen i Osloskolen. Her skriver de med utgangspunkt i Høyre-byrådets 2015-budsjett at «skoler i Oslo drives til en lavere kostnad enn skoler noe annet sted i landet», og det vises til at skoler blir drevet på grensen til det uforsvarlige.

Byrådet fullfinansierer skoleplassene

En viktig grunn til at vestkantskolene tjener på et rødgrønt byråd, er at vi fullfinansierer alle nye skoleplasser. Høyre-byrådet betalte på sin side bare 80 prosent av kostnadene for alle nye elever. Det bidrog til at Høyre-byrådet ga Osloskolen et nettokutt på 292 millioner kroner de fire siste årene de styrte Oslo.

Når vi i det rødgrønne byrådet fra 1. januar 2017 betaler 100 prosent av kostnadene for nye elever i Osloskolen, og ikke 80 prosent som under Høyre-byrådet, får det markante utslag på mange skoler. En skole som Slemdal har allerede fått over 1 million kroner ekstra i budsjett som følge av denne endringen, og de neste årene vil budsjettene vokse i takt med at stadig flere elevplasser fullfinansieres.

Offensiv politikk mot utenforskap

Når det er sagt, er det ingen tvil om at mange skoler i Groruddalen og Oslo Sør får mer penger per elev enn gjennomsnittet i Ullern og Vestre Aker. Selv om alle skoler i Oslo får den samme grunnfinansieringen, har vi også noen pengepotter som vi fordeler etter behov. For eksempel får skoler med elever med visse diagnoser og nedsatt funksjonsevne mer penger. Skoler med mange elever med foreldre med lav utdanning og inntekt får også noe mer. Når elever med for dårlig norsk språk får vedtak om særskilt norskopplæring, følger det også med penger. Det er grunn til å spørre: Mener Høyre at elevenes ulike behov ikke skal påvirke skolens budsjettildeling?

LES OGSÅ: – Byrådet er villige til å ofre de beste skolene

Fordi noen skoler har en opphopning av elever med foreldre med lav inntekt og utdanning, og også mange med særskilt norskopplæring, får disse skolene et større budsjett enn skoler med mange elever med foreldre med høy utdanning og inntekt og få med vedtak om særskilt norskopplæring.

I lengden vil en slik positiv forskjellsbehandling, der noe av skolebudsjettet følger behovene og ikke bare fordeles likt, lønne seg. Ved å bruke litt mer på elever med dårlig norsk språk eller lite støtte hjemmefra, kan vi unngå at Oslo kommer i samme situasjon som vi ser i andre europeiske storbyer, med segregering i befolkningen, uro i bydeler og mistillit mot offentlige tjenester. Det vil hele Oslo tjene på. Sammen kan vi unngå at vi senere må betale en kjemperegning over sosialbudsjettet.

Alle skal få tilpasset opplæring

Jeg har besøkt veldig mange av skolene i Oslo vest, og er veldig stolt over den jobben skoleledere og lærere gjør hver eneste dag. Det er en viktig grunn til at de med et rødgrønt byråd også vil få økt pedagogisk handlingsrom, og få nye muligheter til å skape en variert og tilpasset undervisning. Det har alle elever behov for. Uansett hvor i byen de vokser opp.

Tone Tellevik Dahl (Ap)
byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune

LES OGSÅ: – Byrådet er villige til å ofre de beste skolene

Les også:

Kan bli 12 etasjer på Røa

Ullernmenn er friskest i Oslo

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse