ANNONSE
Annonse

«Boligbygg Oslo KF er ikke en boligspekulant»

Å hevde at kommunen er en av de verste spekulantene på Oslos boligmarked er det ikke dekning for, skriver Kristin Øyen i Boligbygg Oslo KF.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.04.2017 kl 19:00

ANNONSE
Annonse

Ola Berg Edseth, Oslo FpU kaller Oslo kommune ved Boligbygg en spekulant i et innlegg 17. april. Vi vil gjerne korrigere noen fakta når det gjelder kommunens kjøp av boliger:

I følge Eiendomsverdi ble 16.453 boliger omsatt via Finn.no i Oslo i fjor. Kommunen kjøpte 129 av disse, dvs. ca. 0,8 prosent. Å hevde at kommunen er en av de verste spekulantene på Oslos boligmarked er det ikke dekning for.

Selv medregnet boliger i nybygg og hele gårder (ikke privatmarkedet) er kommunens andel kun 1,5 prosent. Heller ikke i Bydel Frogner utgjorde våre kjøp mer enn 1,6 prosent av privatmarkedet. Når vi samtidig vet at nær 40 % av boligene på Frogner er sekundærboliger, det vil si investeringsobjekter eller «hytter i byen», er det vel mer sannsynlig at andre aktører bidrar mer til prisveksten?

Edseth kaller kommunen en av de verste spekulantene på Oslos boligmarked. Men helt ulikt spekulantens ønske om rask og stor gevinst, er kommunens boligkjøp en langsiktig investering. En investering som skal dekke bydelenes behov for boliger til innbyggere som trenger hjelp til å skaffe seg en egnet bolig. Det kan være bostedsløse, eldre, eller andre med funksjonsnedsettelser som må ha en tilpasset bolig. Kortsiktig er det definitivt ikke – en stor del av eiendommene Boligbygg forvalter har kommunen eid i mer enn hundre år.

Kommunen kjøper heller ikke de objektene som markedet ellers vurderer som aller mest attraktive. Vi kjøper gjerne boliger i 1. etasje med god tilgjengelighet, og betaler ikke mer for en vestvendt balkong. Kjøpet må være bærekraftig, boliger som forventes å gå høyt velges derfor bort. Men vi kjøper mange små boliger, og de må tilfredsstille dagens standard til våtrom og brannsikkerhet, noe som kan gi en noe høyere kvm. pris enn gjennomsnittet for bydelen.

Kommunen bidro i tillegg til flere boliger på markedet ved at vi i 2016 solgte 59 boliger, primært i sentrum øst. Kommunens kjøp av boliger i de vestlige bydelene startet allerede i 2012/2013, da Boligbehovsplanen og senere Tøyenavtalen om en bedre fordeling av kommunale boliger i byen, ble vedtatt. Nær halvparten av kommunens boliger ligger fortsatt i de tre bydelene i sentrum øst (5.118 av 11.003 boliger). I tillegg har bydelene i vest behov for flere boliger. Det vil si at kommunens kjøp i vest startet lenge før dagens byråd var på plass i Rådhuset.

Kristin Øyen
kommunikasjonsdirektør, Boligbygg Oslo KF

LES OGSÅ: "Boligmarkedet blir et nåløye få unge kommer gjennom"

"Boligbygg på budrunder med lommene fulle av skattepenger"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse