ANNONSE
Annonse

Med hjertet i halsen på skolevei på Vinderen

TRANGT OM PLASSEN: Når bilistene bruker fortauet for å komme seg frem, blir det utrygt for skolebarna på vei til og fra Vinderen skole. Her fra Svalbardveien. Foto: Privat

– Vi har hjertet i halsen når vi sender barna avgårde til skolen, sier Kjersti Westhagen Lunder i FAU på Vinderen skole. Nå har hun kommet med forslag til endringer som skal gjøre skoleveien tryggere.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.04.2016 kl 16:08

ANNONSE
Annonse

VINDEREN: Hun har selv to barn, i første i tredje klasse på Vinderen skole, som hver morgen går opp langs den stadig mer trafikkerte skoleveien, som starter i Svalbardveien, går over i Tuengen allé, Borgenveien og Holmenveien, før den krysser Vinderenkrysset og fortsetter bortover Rasmus Winderens på vei mot skolen.

PROBLEMET: Det er i krysset Holmenveien mange velger å ta ned Borgenveien og fortsette ned mot Sørkedalsveien, for på den måten å unngå Vinderenkrysset helt, eller å unngå å måtte betale i bommen ved Gaustad, hvis man skal vestover etterpå. Foto: Fredrik Eckhoff


Akersposten møter Lunder ved krysset Svalbardveien/Tuengen allé en morgen klokken åtte, idet barna går mot skolen. Biler og syklister passerer i varierende tempo, og det er særlig trafikken nedover i retning Sørkedalsveien som preger trafikkbildet.

– Det er helt sykt mye trafikk her, og stadig mer blir det. Hva skjer når det fortettes enda mer? sier den engasjerte moren og FAU-medlemmet ved Vinderen skole.

Mandag kveld sto hun på møte i Bydel Vestre Akers byutviklings-, miljø- og samferdselskomité. Det var et ledd i kampen for å få øynene opp hos de folkevalgte, slik at de blir klar over trafikkforholdene som svært mange skolebarn på Vinderen må hanskes med hver dag.

Har telt biler

Siste uke før påske foretok Bymiljøetaten en telling av biler i Svalbardveien, og det viste seg at 12.500 biler benytter seg av denne strekningen, som altså er en delvis svært smal boligvei. Det kan virke som om stadig flere har funnet ut at de kan spare tid når de kommer ovenifra i Slemdalsveien mot Vinderenkrysset, ta til høyre i krysset og til venstre ned Borgenveien og Tuengen allé.

– Og når de endelig kommer ned i Tuengen allé, løsner proppen, og da gasser de på, sier Kjersti W. Lunder. Mange bilister er blitt skikkelig sure og utålmodige når de endelig har kommet seg gjennom proppen ved Vinderen.

Farlig fortaustrafikk

Det er ikke vanskelig å skjønne hva hun mener der vi går på fortauet oppover Tuengen allé mot Vinderen. Tidvis stopper det helt opp, når det kommer flere biler i begge retninger. Det er så trangt at flere av bilene velger å kjøre opp på fortauet for å komme seg frem. Bare et par meter unna oss demonstrerer en mann da en større firehjulstrekker kommer mot ham halvveis oppe på fortauet. Han slår neven i panseret for å vise sin misnøye.

En fotgjenger har sett seg lei på at han må dele fortauet med bilistene og sier tydelig i fra til dem som kjører på fortauet i Tuengen allé. Foto: Fredrik Eckhoff


Det er spesielt denne kjøringen på fortauet som frustrerer og skremmer både skolebarn og foreldre. Da er det altså ikke noe sted lenger barna kan gå helt trygt på vei til og fra skolen.

Lunder viser oss de spesielt farlige punktene på veien. Et av dem er møtestedet i krysset Tuengen allé/Tuengveien, der mange følgegrupper og andre skolebarn møtes hver morgen. Da blir det fort folksomt og uoversiktlig. Litt lenger opp kommer det mange skolebarn som krysser Tuengen allé fra Charlotte Andersens vei, som ikke har noe fortau, og det er heller ikke fotgjengerfelt.

Hun sier at hvis den negative utviklingen fortsetter, vil det føre til at de ikke lenger tør å la barna gå til skolen.

– Da kommer vi til å måtte kjøre barna, sier hun.

Farlig for syklister

– Vi har også lagt merke til at mange benytter seg av denne veien for å «snike» i bomringen. Istedet for å kjøre av og på Ring 3 ved Gaustad så kan de kjøre her og slippe betale, sier hun.

Hun ser også problemene som oppstår rundt de syklende.

– Flere og flere sykler til jobben med livet som innsats på samme strekning. Bilene kjører for fort, svinger opp på fortauet når to biler møtes og tar ikke hensyn til skolebarn, myke trafikanter og syklister, sier hun.

Forslag til løsning

– Hva er deres forslag til løsning?

– Vi prøver å få gjort noe med denne situasjonen uten at det skal koste mye penger. Én løsning er å forby høyresving i Vinderenkrysset når du kommer ovenifra. Da må bilene kjøre rett frem, og flyten vil bli mye bedre. De som skal vestover, blir nødt til å kjøre av ved Gaustad og betale i bommen, noe som denne avkjørselen er ment til. Hensikten var jo nettopp å forflytte trafikken fra bomiljø og skolevei til hovedveinettet, sier hun.

MØTEPLASS: Mange skolebarn og noen voksne følgere møtes hver morgen midt i rushtiden ved krysset Tuengen allé/Tuengveien, der gjennomfartstrafikken går jevnt forbi. Foto: Privat


Neste punkt er å gjøre Svalbardveien enveiskjørt, da de mener at denne gaten er for smal til å bli belastet med 12.500 biler i uken.

– Vi ønsker også å få til gjennomkjøring forbudt i den nederste delen av Tuengen allé mot Sørkedalsveien i rushtiden, da trafikken for det meste er bilister som skal på Ring 3. Det skal være lov å kjøre til og fra eiendommene, sier Lunder. Da må folk kjøre Slemdalsveien oppover, eller om Smestad.

– Vi anbefaler enveiskjøring nedover Svalbardveien mot Sørkedalsveien. Vi ønsker å lede bilene til de større veiene, som Sørkedalsveien eller Slemdalsveien, for å forhindre gjennomkjøring på småveiene, sier Lunder.

I forbindelse med bygging ved Diakonhjemmet og ny t-banestasjon håper Lunder at det vil bli laget en vei ut mot Slemdalsveien, slik at ikke det blir enda mer trafikk i småveiene.

SUSER FORBI: Nok en bilist på gjennomfart, her i krysset Svalbardveien/Tuengen allé og forbi Kjersti W. Lunder med barnevogn. Foto: Fredrik Eckhoff


– Det er mye fokus på fortetting av knutepunkter i byen vår. Vinderen er et av disse. Bomiljøet kveles av trafikken, og nå må politikerne våkne! Det er barna som lider. Det er fint med bilfritt sentrum, men hva med sentrumsnære bomiljøer? Har ikke disse barna rett til å ferdes trygt? sier Lunder, som sier at en varig endring kan være å gjøre det gratis å kjøre inn igjen i bomringen for dem som kjører av ved Gaustad, og skal vestover.

– Det fins en løsning for at man kan bli "nullet ut" hvis man kjører inn og ut igjen, sier Lunder. På den måten vil det bli mer attraktivt å velge hovedveien istedenfor å kjøre "snarveien" om småveiene.

– Gode forslag

Marianne Blystad, leder av bydelens byutviklings-, miljø- og samferdselskomité, sier at hun ser problemene, som starter i forbindelse med Vinderenkrysset og forplanter seg nedover i småveiene. Hun sier at det først og fremst må gjøres endringer i Slemdalsveien, slik at det blir en bedre trafikkflyt nedover langs t-banelinjen.

I OVERKANT TRANGT: Når renovasjonsbilen skal frem i tillegg, går Akerspostens utsendte ut i veien for å komme forbi, og her ble det veldig trangt da... Skolebarn kan komme opp i akkurat samme situasjon, da dette var like etter klokken 8 på morgenen. Foto: Fredrik Eckhoff


– All trafikk stanser når bommen går ned. Det skal visst være fordi det er så mange som skal svinge til høyre inn til Vinderen, at det er mange som velger å kjøre ut i motgående felt. Så blir det en kjempekø. Men vi har vært på befaring der flere ganger, og vi ser ikke at de velger å passere i motgående felt. Vi har allerede skrevet til Bymiljøetaten og bedt dem endre lysreguleringen, sier Blystad til Akersposten.

Hun sier at politikerne hørte flere gode forslag til løsning fra FAUs Kjersti W. Lunder på møtet mandag.

– Vi hørte gode poenger og gode forslag. Nå må det være mulig å få til midlertidige løsninger, som må gjennomføres før det gjøres store endringer i Vinderenkrysset, sier Blystad.

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Flere nyheter på Akersposten.no:

Urnaker på Vinderen ranet - ranere forsvant på sykkel

Slemdal skole må stenge på grunn av helsefare

– Hvorfor kaste bort flere hundre millioner kroner?

ANNONSE
Annonse