ANNONSE
Annonse
Akersposten

«MDGs politiske løsning er påfallende ulogisk»

PARKERING: Oscar Chr. Husebye mener MDGs forslag om reduserte parkeringsplasser på egen eiendom vil medføre at enda flere biler må parkere på småveiene, som igjen fører til utrygge skoleveier.

Han mener blant annet at det fremstår som meget spesielt at man vil flytte bilene fra trygge garasjer og parkeringsplasser til trange småhusveier. Det legger opp til flere trafikkfarlige situasjoner og utrygge skoleveier.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.02.2021 kl 10:34

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Bydelspolitikerne Vibeke Nenseth og Ida Hydle fra MDG skriver i Akerposten om utfordringene ved bilbruk i Oslo. Viktige problemstillinger som køer, kork og kaos og utrygge skoleveier trekkes spesielt frem. For Høyre er dette viktige mobilitetsutfordringer, som krever pragmatiske politiske løsninger. MDGs politiske løsning, derimot, er påfallende ulogisk.

For å ha premissene på plass; bilbruken i Oslo idag går i rett retning. Over 60 prosent av nye biler i Oslo i 2020 var elektriske. Andelen har aldri vært høyere. Det kommer av en formidabel satsning fra regjering og storting på elbiler i flere år. Transportsektoren står for svært store deler av klimagassutslippene, derfor må vi fortsette å øke elbilandelen i byen vår.

Dessverre er realiteten at kollektivsystemet i ytre by, som Vestre Aker, for mange ikke er tilstrekkelig som eneste mobilitetsalternativ. Ikke alle får hverdagen til å gå opp kun med buss og bane. Den erkjennelsen opplever vi ikke er fremtredende hos MDG. For Høyre er det viktig å ikke stemple folk som utelukkende «bilister», «kollektivreisende» eller «syklister». Sannheten er at vi alle er reisende, som vil fra A til Å. Det krever en ydmykhet om at vi alle har ulike behov. Istedenfor å gjøre det kjipest mulig for småbarnsfamilier, funksjonshemmede og andre som trenger bil for å få hverdagen til å gå opp, vil Høyre gjøre det lettest mulig å velge bilen bort. Gjøre alternativene så gode at vi selv velger å ta banen, delingsbilen, bussen og elsparkesykkelen.

Høyre mener blant annet at vi må øke antall bussavganger, bygge Volvat-svingen, ny Majorstuen T-banestasjon og anlegge planfrie kryss for T-banen på Vinderen og Slemdal. Vi vil gi private i oppdrag å etablere 5000 ladeplasser i byen vår, og kreve bildelingsplasser i nye borettslag og sameier, i tillegg til å legge til rette for det på gateplan. Innfartsparkering for bil og sykkel er også viktig for at flere skal kunne ta banen til sentrum. Vi vil ha gode rammevilkår for mikromobilitet og utvide bysykkelordningen til ytre by.

Nenseth og Hydle trekker frem parkeringsnormen som verktøy for å redusere bilbruken. MDG ønsker blant annet å innføre maksnormer og fjerne minimumsnormene for parkering. I tillegg støtter MDG at store områder rundt samtlige T-banestopp i Vestre Aker skal normeres etter tett-by normen. Det vil si at parkering rundt eksempelvis Grindbakken skole og hele Dr. Holms vei skal ha samme norm som Frogner og Grünerløkka. Det vil dramatisk kutte parkeringsmuligheten dersom det skal omreguleres, bruksendres eller bygges nytt i alle områder innenfor 500 meter radius fra T-banestasjonene våre.

Det påfallende ulogiske er at løsningen på utrygge skoleveier og fremkommelighet er å sterkt begrense parkering på egen eiendom. Ved å fjerne minimumsnorm gir man en gavepakke til alle utbyggere, som ikke lenger behøver å tenke på parkering i nye boligprosjekter. Faktum er likevel at mange fremdeles vil trenge bil. Det betyr at gateparkering blir løsningen. Mye parkering i veinettet i Vestre Aker er allerede idag en utfordring for sikkerheten til skolebarna våre og fremkommelighet mange steder, og vi har sammen med MDG flere ganger stemt for tiltak for å bøte på det. Det fremstår derfor meget spesielt at man vil flytte bilene fra trygge garasjer og parkeringsplasser til trange småhusveier. Det legger opp til flere trafikkfarlige situasjoner og utrygge skoleveier.

Regjeringen fremmet nylig forslag om at alle nye boliger skal bygges ladeklare, og at man i borettslag skal ha rett til å lade hjemme. Dette er viktige endringer for at flere skal velge grønt. Samtidig er kommunens ladeinfrastruktur svært dårlig, spesielt i ytre by. Å flytte parkering fra egen bolig til gatenettet vil derfor være dobbelt negativt. Både flyttes biler til smale veier og bilene mister lademuligheten sin. Det er vanskelig å forstå de gode argumentene for å flytte bilene til gatenettet.

Høyre mener at beboerparkering bør skje i parkeringskjellere og garasjer, ikke i veiene våre. Vi mener at man ikke skal sette reisende i bås, og at vi som bysamfunn tjener på at konfliktnivået mellom kommune og innbygger er lavt. Vi ønsker at alternativet til bilen blir best mulig, og at de som trenger bil kjører elektrisk.

Forslagene til MDG legger ikke opp til tryggere veier og erkjenner ikke at noen alltid vil ha behov for å velge noe annet enn det vi som politikere ønsker.

Oscar Chr. Husebye (H)
Leder av byutvikling, miljø, samferdsel og idrettskomitéen i Vestre Aker