ANNONSE
Annonse

MDG vil verne småhusbebyggelse på Smestad

KUN FORTETTE SONE 1: MDGs Vibeke Nenseth vil ha bymessig fortetting innenfor sone 1, mens småhusbebyggelsen skal bli bevart eller vernet. Foto: Vidar Bakken

I forbindelse med planprogram for Smestad, kom MDGs representant i byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen (BMS) med et oppsiktsvekkende forslag.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Da det foreslåtte planprogrammet for Smestad ble behandlet i komiteen i Bydel Vestre Aker, ville ikke Miljøpartiet De Grønne lenger stå fast ved at småhusplanen alene skal ligge til grunn for utvikling av Smestad.

Ikke tilstrekkelig vern

- Vi har lenge sett at småhusplanen ikke gir tilstrekkelig vern mot at gode boliger og veletablerte bomiljøer rives. Derfor har vi blant annet satt som betingelse for bymessig fortetting at områder og enkeltobjekter som i Planprogrammet er omtalt med «vurderes vernet», endres til «skal vernes». Og når vi snakker om bymessig fortetting, så snakker vi om de «grå» områdene ved Smestadkrysset. Det vil si bensinstasjonen og dagens næringsbygg ved krysset som egnet til bymessig fortetting. Vi ønsker ingen endring i reguleringsstatus av småhusområdene, som i dag hører inn under småhusplanen, sier MDGs representant i BMS-komiteen, Vibeke Nenseth.

Les også: – Smestad skal ikke bli et tilfeldig lappeteppe

Går et skritt lenger

MDGs forslag i BMS-komiteen:

«Bydelen ser det foreslåtte Planprogrammet som et godt redskap til å finne en løsning på flere av dagens utfordringer i Smestad-området. Bydelen vil særlig betone verdien av at det foreslås en differensiert behandling av ulike deler av planområdet. Vekten bør være på bedring av de trafikale forholdene og på å verne veletablerte bomiljøer og enkeltobjekter.»

- Det betyr at MDG går et skritt lenger i forhold til hva Høyre fikk flertall for i BMS-komiteen. Grunnen til at vi ikke sluttet oss til Høyres forslag er at vi mener det er utdatert og som ikke kommer med noen nye argumenter fra vedtaket helt tilbake i 2014. Forslaget for planprogram åpner opp andre muligheter for regulering av området.

- Planprogrammet er basert på stedsanalyse og legger opp til grundige utredninger og differensiert behandling av Smestad-området. Det innebærer at ulike deler av planområdet kan gis individuell behandling. Det gjør at flere av dagens utfordringer i området kan finne sin løsning, ikke minst de trafikale. I tillegg åpnes det opp for gode senterfunksjoner, med nye butikker og servicefunksjoner som Smestad har bruk for, sier Nenseth.

Vedtak

MDG har tidligere vært med på vedtak i bydelsutvalget hvor følgende ble vedtatt 16.03.2017:

1. Bydel Vestre Aker bydel ønsker ikke bymessig fortetting på Smestad
2. Småhusplanen skal gjelde for området
3. Den trafikale situasjon i Smestadkrysset må løses først, inklusive veikapasiteten for biler.

Forslaget til Høyre i komiteens siste møte ble vedtatt med Høyres tre stemmer og Venstres ene stemme. MDG sluttet seg ikke subsidiært til dette forslaget. Arbeiderpartiet støtter planforslaget. Frp har ingen representant i komiteen. Dette ble så vedtatt:

"Bydel Vestre Aker står ved sine tidligere vedtak av 22.05.2014 og 16.03.2017.

Bydel Vestre Aker ønsker ikke bymessig fortetting på Smestad. Dette begrunnes i at den trafikale situasjonen i området er uløst, at det ut fra helse- og bomiljømessige årsaker ikke er forsvarlig, og at det under alle omstendigheter må innarbeides en rekkefølgebestemmelse knyttet til trafikkløsning og sosial infrastruktur.

Bydelen mener det er forskjell på å transformere næringsområder til boligområder. Smestad er et velfungerende småhusområde. Bydel Vestre Aker ønsker å hegne om kvalitetene området har gjennom å fastholde at småhusplanen må gjelde for området".

Ikke rives

Tidligere har MDG Vestre Aker sagt i sin uttalelse om Smestad, at bymessig fortetting ikke kan forsvares i miljøperspektiv og at transformering av industriområder vil gi nok boliger og viser også til at befolkningsutvikling og prognoser er usikre.

- Vi står altså fast ved at vi ikke ønsker at gode boliger og veletablerte bomiljøer skal rives og som sagt vil vi i tillegg ha vern av bygg og områder som er foreslått i planprogrammet, sier Nenseth.

Blankt nei

Høyres Yngvar A. Husebye i BMS-komiteen, har liten forståelse for Vibeke Nenseths forslag, i og med at MDG støttet fjorårets vedtak. Han mener det nye vedtaket ville vært samlende og forsterket det tidligere vedtaket.

- Vi kan ikke annet enn å si blankt nei til denne områdeplanen, da byrådet gjennom Plan- og bygningsetaten så til de grader ikke har lyttet til hva flertallet i bydelen har vedtatt og mener. Vi har altså et byråd som snakker om lokal forankring og innbyggerinvolvering, men som i praksis gjør det helt motsatte. Et smidigere byråd hadde lyttet til de klare signalene. I stedet har vi nå en planprosess for Smestad hvor byrådet sier det er for sent å stoppe planene, og bare kjører videre i ekspressfart mot sin lokalbefolkning og lokalmyndighet.

- Det er så arrogant at det nesten ikke er til å tro. Dessverre er realitetene knallharde. Vi tar dette på høyeste alvor, og kommer til å arbeide for å stoppe dette i bystyret, eventuelt med et nytt vedtak etter valget til neste år. Da ligger løsningen i hendene på velgerne, for de borgerlige partiene har ikke flertall nå, sier Husebye.

Les også:

«Ønsker harmonisk hageby-fortetting på Smestad»

«Bingo med innbyggernes hjem»

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse