ANNONSE
Annonse
Akersposten

"Massiv utbygging av Smestad er urealistisk"

DEBATT: Harald Hodt og Marianne Storhaug

OMRÅDET: Dette området på Smestad er i kommuneplanen tatt ut til bymessig fortetting.

I debattinnlegget fra Nabolagsgruppen Bevar Smestad blir det lagt vekt på at det er unødvendig å bygge ut på Smestad og at kommunevalget 2019 blir avgjørende for utfallet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Nabolagsgruppen Bevar Smestad – bevar den grønne byen tror ikke at det kommer til å bli en massiv bymessig utbygging av Smestad. Plan og bygningsetaten i Oslo Kommune (PBE) jobber fortsatt etter mandatet gitt i Kommuneplan 2015, fremmet av det borgerlige byrådet.

Etter dette har som kjent de borgerlige partiene i Oslo bystyre inntatt et tydelig standpunkt om at Smestad ikke skal utvikles bymessig, men at området skal utvikles i tråd med småhusplanen og tas ut av kommuneplanen som utviklingsområde. I forslag til revidert kommuneplan, fremmet av det rød-grønne byrådet, er også ambisjonen for utvikling av Smestad tatt noe ned, men denne planen har kun vært på høring foreløpig. PBE jobber altså fortsatt etter føringene i kommuneplan 2015, selv om det politiske landskapet er vesentlig annerledes nå enn det var da.

Nødvendigheten av å rasere et vefungerende bomiljø er heller ikke tilstede. Det identifiserte boligpotensialet i kommuneplanen overstiger det faktiske boligbehovet med 50.000 boenheter, eller nærmere 70%. Fallende etterspørsel og priser i boligmarkedet det siste året understreker at det ikke er nødvendig ødelegge velfungerende nabolag for å bygge store, nye boligvolumer nå.

Vi oppfatter at byens byråd har begitt seg ut på en krevende ferd: fortette kraftig på et av Oslos mest trafikerte og forurensede veikryss – som attpåtil har blant Oslos høyeste tomtepriser. De mest omfattende forslagene forutsetter at det gjøres omfattende infrastrukturgrep med både bane og vei – som henholdsvis Sporveien og Statens Vegvesen ikke har noen planer om å gjennomføre i uoverskuelig fremtid.

En tilsvarende utbygging kunne vært gjort mye enklere og mye rimeligere på mange andre steder. Det bekrefter også potensialet for nye boliger på nærmere 130.000, som politikerne og PBE selv har identifisert i kommunplan 2015, og hvor småhusområdene kun bidrar med 4000 boenheter. Massiv fortetting på Smestad monner lite i det store bildet, men ødelegger svært mye, og dette har heldigvis flere politikere begynt å innse.

Nabolagsgruppen Bevar Smestad deltar i samspillsgruppen til PBE, men dette er en gruppe preget av informasjonsoverføring, og vi opplever ikke at det er snakk om reell medvirkning og samspill. For eksempel ble de tre alternativene ble presentert av PBE og deres arkitekter på møtet 14.12.2017, uten at de var utsendt i forkant. På stående fot måtte man umiddelbart komme med sine synspunkter. PBE og deres arkitekter jobber nå videre med disse foreløpige skissene.

De tre områdestudiene skal, sammen med bydel Ullern sin mulighetsstudie, utgjøre et grunnlag for å utforme én plan for Smestad. Heldigvis skal ikke planen for Smestad til politisk behandling før ved årsslutt 2020. Før det er det et kommunevalg (september 2019), og vi ser allerede tegn til at byutvikling blir et sentralt tema i valgkampen. Dersom vi da får en annen farge på byrådet, er vi overbevist om at Smestad tas ut av kommuneplanen som utviklingsområde og utvikles i tråd med småhusplanen, slik de borgerlige har kjempet for det siste året.

Smestadgrendens vel og Nabolagsgruppen Bevar Smestad samarbeider tett og har sammenfallende synspunkter. Både bydel Ullern og bydel Vestre Aker har også vedtatt at de ønsker at Smestad utvikles i tråd med småhusplanen, noe vi er veldig glade for. Når lokale foreninger, beboere og lokalpolitikere står så samlet, forventer vi at dette tillegges vekt av både byrådet, bystyret og PBE.

Harald Hodt og Marianne Storhaug

Nabolagsgruppen Bevar Smestad - bevar den grønne byen

Nabolagsgruppen Bevar Smestad understreker at ingen av medlemmene fra Smestadgrendens vel eller Bevar Smestad har gitt Akersposten tilgang til arbeidsskissene vist i Akerspostens artikkel "100 prosent utnyttelse av Smestad".

Les også:

Byantikvaren om Smestad: Høy arkitektonisk verdi og viktig kulturhistorie

Høyre, Frp, MDG og Venstre "dropper" Kommuneplanen

Dette kan bli nye Smestad

Følg Akersposten på Facebook