ANNONSE
Annonse

«Manglende respekt for Skøyens bo- og nærmiljø»

Camilla Wilhelmsen (Frp). Arkivfoto

Skøyenplanen er foreløpig en fadese, mener Frps Camilla Wilhelmsen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 12.07.2017 kl 10:15

ANNONSE
Annonse

Ved å instruere Plan- og bygningsetaten om å ta ut småhusområdet i Tingstuveien av Skøyenplanen, gjorde byrådet det eneste fornuftige de kunne. Det er helt uakseptabelt å skulle ta folks hjem for å bygge skole, barnehager og parker.

Dette området er dog ikke det eneste småhusområdet som foreslås rasert. I Harbitzalleen planlegges det å rive boliger for å bygge høye boligblokker, og i området ved Astrids vei/Askekroken ser det ut som det planlegges et slags belte av blokker delvis rundt området. Også dette er uakseptabelt for FrP, og vi mener at planområdet må reduseres ytterligere ved å ta alle småhusområdene ut av planen.

Vi mener at Skøyenplanen må forholde seg til den områdeutnyttelsen som ble vedtatt i siste kommuneplan og ikke legge seg på et mye høyere nivå slik man her gjør. Det er også viktig å bevare den siste stripen av kyst vi har igjen utenfor Oslo sentrum; båtopplagstomten må forbeholdes båtliv og rekreasjon og må ikke bygges delvis ned med blokker.

LES OGSÅ: "Uakseptabel rasering"

Tingstuåsen er reddet

Planen inneholder også flere kostnadsdrivende forslag. Det å skulle flytte trikken fra nåværende trasé til Drammensveien og Hoffsveien er ikke bare unødvendig, men i følge planen ønsker etaten å gjøre det til tross for at reisetiden for passasjerene blir lenger. Videre er det forslag om å flytte Hoffsveien seks meter nordover. Da ryker deler av verneverdige Hoffsveien 1e, men pytt tenker vel Plan- og bygningsetaten. Igjen et ufornuftig, dyrt og dårlig forslag.

Forslaget om å rive parkeringshusene i Karenslyst allé og erstatte dem med annen bebyggelse, er bare dumt. Dermed forsvinner kanskje bilene, men til andre forretningsstrøk hvor de kan handle med bil, og handelen i Karenslyst allé vil lide.

Jeg trodde jeg hadde til gode å skulle lese at Plan- og bygningsetaten vil fjerne alle parkeringsplassene på gategrunn bortsett fra vareleveranser og HC-parkering, og deretter legge det premiss til grunn at HC-plassene skal plasseres der de er til minst sjenanse for syklister, gående og kollektivtrafikk. Dette er for meg et uttrykk for holdninger til bevegelseshemmede som jeg ikke kan akseptere. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede skal selvfølgelig plasseres der man best legger forholdene til rette for dem som ikke like enkelt kan bevege seg rundt i samfunnet.

Dette forslaget til områdeplan ser bort fra menneskene som bor her. Den vitner om manglende respekt for Skøyens bo- og nærmiljø. Det er mye som må endres i denne planen før FrP i det hele tatt skal vurdere å støtte den.

Camilla Wilhelmsen
Nestleder i byutviklingskomiteen (FrP)
Oslo bystyre

LES OGSÅ: "Uakseptabel rasering"

Tingstuåsen er reddet

Følg Akersposten.no på Facebook

ANNONSE
Annonse