ANNONSE
Annonse
Akersposten

Må kutte nye bøker og skidag – men flere lærere er på vei

På Bestum skole onsdag: Fra v: Bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen, oppvektssjef i Bydel Ullern Lennart Hartgen (stående bak), skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, Bestum-elevene Cassandra Moreira, Sigurd Torkildsen-Husvik og Cedrik Tønseth Lyngner, rektor Merethe Holmen, assisterende rektor Pia Thoresen, undervisningsinspektørene Jørgen Stakset og Anita Doreen Nixon, områdedirektør i Utdanningsetaten Brynhild Farbrot og FAU-leder Hege Svendsen. Foto: Fredrik Eckhoff

Bestum skole slipper å si opp lærere til høsten. Det skal til og med ansettes flere, men når det skjer, er usikkert. Uansett er budsjettet for 2018 veldig trangt. Den trange økonomiske situasjonen for skolen ble et viktig tema onsdag.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.03.2018 kl 10:22

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BESTUM: I løpet av to timer onsdag fikk skolebyråd Inga Marte Thorkildsen et lite innblikk i hverdagen på Bestum skole. Skolens ledelse, flere av elevene og FAU-leder fikk presentert Bestum skole fra ulike vinkler.

Bekymring skapte protestaksjon

Ressursfordelingene til skolene i budsjettet har vært heftig diskutert de siste uker og måneder. Fra flere av skolene i Oslo vest har det blitt uttrykt bekymring for budsjettet, og i slutten av januar toppet det seg på Bestum skole, da foreldrene gjennom FAU oppfordret til protest mot budsjettet for skolen.

Skolens ledelse hadde varslet at det kunne bli en rekke kutt hvis budsjettet ble stående. Ingen nye skolebøker, ingen nye bøker til biblioteket, ingen skidag og kutt i lærerstillinger, var blant punktene som ble nevnt.

Saken fortsetter under bildet.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Etter at byråden er ferdig med sitt møte med Bestum skole onsdag, forteller hun til Akersposten at det ikke vil være snakk om å kutte i lærerstillinger på Bestum skole. Det er blant annet fordi KrF har fått gjennomslag for lærernormen, som sikrer et mindre antall elever pr lærer.

For Oslo-skolene betyr det tilsammen flere hundre flere lærere.

– Jeg er opptatt av at staten nå får fullfinansiert denne planen. Det blir en formidabel oppgave å rekruttere så mange lærere til skolene i Oslo. Vi er bekymret for at staten skal somle, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Hun forteller at denne normen trengs sårt.

– Bestum er en av skolene som ligger et stykke bak den nye lærernormen, påpeker hun.

– Jeg har vært opptatt av i mange år av at alle har krav på å få godt kontakt med læreren sin, bli sett hver dag, få motivasjon til å å lære mest mulig. Da har vi i dag for mange elever pr lærer, sier byråden.

Hun sier hun også har tro på at Bestum skole skal slippe å kutte i nye skolebøker og nye bøker til biblioteket, som var blant punktene som var nevnt.

– Utdanningsetaten er villige til å hjelpe hvis skolen trenger bistand, mener hun.

Fikk innblikk

Skolebyråden fikk ellers høre om blant annet skolens resultater, Bestum-modellen og om sentrale satsingsområder som skriving i alle fag, forsert matematikk, tilpasset opplæring, verdidugnaden Bestumvenn og Aktivitetsskolen.

Hun fikk også pratet med elever, som fortalte om blant annet elevundersøkelsen og erfaringene rundt forsert matematikk for dem som er langt fremme i det faget.

– Hva er ditt inntrykk av Bestum skole etter dagens møte?

– Her jobber de utrolig godt og systematisk med skriving og regning. De jobber også godt med å finne ut hvorfor noen elever sliter. Det virker veldig bra på Bestum, sier Thorkildsen.

– Møtet har også vist tydelig at selvom dette er en vestkantskole, er det ikke sånn at deres elever bare er sånne som seiler gjennom livet og aldri trenger noe ekstra. Barna her er ikke bare elever, de er mennesker med sine livsutfordringer, sier byråden.

– Har gitt resultater

Opprøret blant Bestum-foreldrene i slutten av januar på grunn av kuttene i budsjettet for 2018 er i ferd med å gi resultater. FAU-leder Hege Svendsen var tilstede på møtet onsdag. Hun forteller til Akersposten at FAU naturligvis ser positivt på den nye, statlige lærernormen, som skal sikre skolen flere stillingshjemler.

– Det er betryggende i den situasjonen vi er i på Bestum skole nå. Egentlig er dette et tiltak på statlig nivå, som lapper på det kommunale, men det er positivt, sier Svendsen.

– Det vi ønsket å få søkelyset på, er at budsjettrammen som skolen får tildelt er for liten og at vi frykter at det vil gå utover kvaliteten på undervisningen og at skolen ikke kan gi alle elever den tilrettelagte opplæringen de har krav på. Det budskapet oppfatter vi at byråden viste forståelse for, sier Svendsen og forteller at det var stor aktivitet blant Bestum-foreldrene da nyheten ble kjent om at skolen kunne risikere å måtte kutte både i stillinger og nye bøker.

– Vi ser tegn til at politikerne har fått med seg budskapet, og at de ønsker å gjøre noe med budsjettrammene som er for lave. Da har vi lykkes med å protestere, sier FAU-lederen.

– Positivt

Bydelsutvalgets leder, Carl Oscar Pedersen (H), var også på møtet. Han sier han syns det er positivt at byråden kom for å høre på de utfordringer budsjettet har gitt Bestum skole.

– Hun lyttet, og jeg tror hun lærte mye. Det er vel anvendt tid for en fersk skolebyråd! sier Pedersen.

Kutter ikke lærere på kort sikt

Rektor Merethe Holmen bekrefter til Akersposten etter møtet at det likevel ikke vil bli snakk om noen kutt i lærerstillinger fra høsten av, slik det først ble signalisert.

– Det blir ingen kutt til høsten, selv om budsjettet da går i minus. Det er tydelige føringer fra etaten. Vi skal ikke kutte stillinger for så å ansette igjen etterpå, sier rektor.

Budsjettet skal behandles i skolens driftsstyre tirsdag, og der ligger det fremdeles an til at det kan bli tynt med nye bøker i tiden fremover. Noen skidag er det heller ikke satt av penger til.

– Budsjettet vårt er fremdeles trangt, men forsvarlig, sier hun.

– Men ikke noe penger til skidag altså?

– Nei, dessverre. Skidagen er et kjempefint opplegg, men det koster 50.000 kroner. Vi må kutte den, sier hun.

Flere nye lærere – men usikkert når

Når den nye lærernormen trer i kraft, kommer Bestum skole til å få midler til flere nye lærerstilinger.

– Utdanningsdirektoratet har laget en kalkulator for å beregne dette, og når jeg henter opp Bestum skole, får jeg vite at vi skal ha 6,2 nye lærere, sier Holmen. – Men vi vet veldig lite om innføringstakten.

Nye utfordringer...

Når det skal bli flere lærere på Bestum skole, ser rektor mange fordeler og noen utfordringer.

– Når vi får flere lærere, må det naturligvis tenkes grundig gjennom hvordan disse skal benyttes. Vi er trangbodde her på Bestum, og vi har få grupperom, sier hun og peker på at den beste måten å utnytte flere lærere på, er ikke nødvendigvis å ha flere lærere i store klasser, men heller dele opp klassene i mindre grupper når det undervises.

– Uansett vil det bli en gradvis overgang, så dette kommer vi til å få til, sier rektor Holmen.

LES OGSÅ: Bestum-foreldre oppfordret til protest
Vinderen skole: – Kjøper leiligheter og jukser med adresser for å få barna inn på skolen

Følg Akersposten på Facebook

Nøkkelord