ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Må få flere kvinner inn i forskning

Hanne Bjurstrøm, likestillingsombud. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi ser at norske jenter i stadig større utstrekning tar høyere utdanning, men vi ser også at både jenter og gutter er veldig tradisjonelle med hensyn til hvilke utdanninger de søker seg til, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm. Torsdag er det FNs internasjonale dag for kvinner og jenter innen forskning.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 11.02.2021 kl 09:15

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: – Det er kanskje litt underlig, når vi her i landet er kommet langt innen likestillingen på svært mange områder, fortsetter Bjurstrøm og ser gjerne at den kommende generasjon velger mer utradisjonelt.

– Samfunnet trenger at flere kvinner kommer inn i de mannsdominerte yrkene – og omvendt.

Det har lenge vært kjent at jentene er på full fart inn i høystatusyrker som leger og advokater.

– Det er bra, men vi trenger også at gutter søker seg til de tradisjonelle kvinneyrkene.

Dette er trolig en større utfordring. Blant annet fordi lønnsforskjellene er store på høystatus- og lavstatus-yrker. Det vil trolig være en større utfordring for guttene å søke seg til yrker som er dårlig betalt og som kanskje ikke nødvendigvis har hundreprosentstillinger.

– De tradisjonelle industriarbeidsplassene er i ferd med å bli rasjonalisert bort så guttene blir tvunget til å tenke i nye baner.

Ulike fagutdanninger er i ferd med å få større status enn tidligere.

Må forske på kvinners helse

I Norge er det omtrent like mange kvinner som menn som avlegger doktorgrad. Men vi har færre kvinnelige professorer enn mannlige. Forskning er fortsatt et område med skjev fordeling av kjønnene. Ifølge UNESCO er andelen kvinnelige forskere på rundt 30 prosent.

– Jeg er veldig opptatt av det kommer flere kvinner inn i forskningen fordi da vil også andre perspektiver komme med i hva det forskers på, sier Bjurstrøm og trekker fram kvinnehelse.

– I dag forskers det mye på menns helse. Det viser seg at de resultatene ikke bare kan kopieres over på kvinner. Det kan få katastrofale følger, sier Bjurstrøm og legger til at større mangfold innen forskningen betyr at det er tilgang på flere flinke forskere.

– Her spiller kvinner en viktig rolle, sier Hanne Bjurstrøm og legger til at i Norge er det omtrent like mange kvinner som menn som avlegger doktorgrad.

– Men vi har færre kvinner i toppjobbene.

Globalt er det flere kvinner enn menn som tar bachelor- og mastergrader.

Korona-eksamen

Skriftlig eksamen er avlyst på de videregående skolene, men muntlig skal avvikles – slik det nå ser ut med hensyn til koronasituasjonen.

– Vil dette få et negativt eller positivt utslag på likestillingen framover?

– Det er for tidlig å si, men jeg tror ikke det, sier Bjurstrøm, men legger til kanskje jentene kommer bedre ut fordi det nå blir standpunktkarakteren som blir gjeldende.

– Når det gjelder muntlig eksamen, vil de som er verbalt sterke – uansett kjønn – trolig komme best ut av den situasjonen.

Hjemmekontor

– Vil det at menn og kvinner nå blir bedt om å jobbe hjemme, gjøre at likestillingen tar et skritt tilbake?

– Jeg er ikke så bekymret for det. Kanskje faller det noe tilbake akkurat nå, men når vi er tilbake i en mer normal arbeidssituasjon, tror jeg at arbeidet for økt likestilling mellom kjønnene kommer til å fortsette, sier Hanne Bjurstrøm, som mener at kvinner selv må være med på å ta ansvar for arbeidsfordelingen i hjemmet.

Hanne Bjurstrøm, likestillingsombud. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB