ANNONSE
Annonse
Akersposten

Selvaags kamp om 15 centimeter

Bestumveien er en av Bydel Ullerns lengste veier. Den strekker seg fra Drammensveien (E18) og munner ut i Lilleakerveien. På begynnelsen av 1950-tallet kom Bestumveien virkelig i medienes søkelys, takket være ingeniør Olav Selvaag. Han ville revolusjonere husbyggingen i Norge gjennom nye og billigere byggemetoder. En virkelig «showcase» i så henseende var Bestumveien 2.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 16.11.2020 kl 07:23

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BESTUM: Den karakteristiske blokka med vindeltrapp og svalgang ligger der ennå, helt ned mot E18. Den er et bevis på at Selvaag hadde rett da han kjempet en hard kamp mot sterkt tvilende politikere og bolig-byråkrater.

Selvaag ville bruke mindre materialer og senke standard takhøyde fra 250 cm til 235. Dette falt ikke i god jord hos boligrådmannen, og saken endte til slutt til politisk behandling. Her fikk Selvaag medhold – med 60 mot 24 (kommunistene og 13 fra Arbeiderpartiet). Boligrådmann Trygve Nilsen betegnet sågar Selvaags virksomhet som «en skamplett for byen».

Oslo-journalister fikk tilbud om å kjøpe 15 av de 106 leilighetene i Bestunkilen Boligbyggelag, som det het. Dette fikk Arbeiderpartiets Rolf Hofmo til å uttale: «La Høyres og Venstres representanter og deres skribenter flytte inn i Selvaags «krisehus» og overlate de hussøkende og husløse sine leiligheter. Jeg antar at det ikke blir mange av dem som vil bytte sine leiligheter med Selvaags «moderniserte» Arctanderbrakker»!

Det hører med til historien at ingen av de 15 som flyttet inn hadde noe eget sted å bo. En av dem jobbet sågar i Arbeiderbladet.

Hofmos holdning var nok preget av at det var en privatmann som sto som boligutbygger, og ikke et «samvirke» som for eksempel OBOS.

I underetasjen i nr. 2 kom det også snart butikker. Her var både kolonial, bakeri, frukt- og tobakk, og etter hvert etablerte også Jens Evensen kjøttbutikk her.

Olav Selvaag fikk kjempe mange kamper i sin visjon om å bygge billige og gode boliger for folk flest i en etterkrigstid med stor boligmangel. Mange hadde ikke noe sted å bo rett og slett, og det var bred enighet om at det måtte bygges mer – men likevel var altså både byråkrater og noen politikere i mot en endring i måten å bygge på.

Vindeltrappen var også svært omstridt, og det tok to år før Selvaag fikk lov å oppføre den. Olav Selvaags sønner har videreført selskapet, og firmaet har siden 1950-tallet bygget over 100.000 boliger.

Bestumveien begynner altså nede ved E18 og har adresser med nr. 1 til 99 og 2 til 98. På flere av adressene var det store villaer – noen fortsatt bevart, men gjerne med tomter som er bebygget.

Det var også mulig å handle matvarer nederst i Bestumveien lenge før krigen. I nr. 27 drev Nils Halvorsen butikk i mange år både før og etter krigen – faktisk helt frem til midt på 1970-tallet, da under «efterfølgere», som det heter. Dette huset står ennå omtrent som fra den tiden. I en periode var det også mulig å handle hos Bestum Landhandleri i nr. 42 – også her til noen år etter krigen. På denne tomten er det nå rekkehus.

I riktig gamle dager var det privatskole i nr. 31 drevet av cand. philol. Lie-Nielsen, som senere etablerte skole i Nedre Skogvei.

En ikonisk bygning finner vi i nr 10, nemlig stasjonsbygningen tilhørende Bestum jernbanestasjon fra 1918. På veggen står det stadig Bestun med «n», som stasjonen het. Opprinnelig het stasjonen Vækerø, men fikk etter kort tid navnet Bestum, før det ble til Bestun i 1922. Her var også postkontor i mange år. Stasjonen ble nedlagt i 1973.

I andre enden av Bestumveien – grensende til Lilleakerveien, var det sykehjem drevet av Frelsesarméen. Det ble revet for ikke så mange år siden, og har gitt plass til boligblokk. Det het «Solefald Gamlehjem» og ble senere Bestumhjemmet.

På hjørnet av Bestumveien/Sollerudveien i nr. 84 lå Olsens Gartneri etablert av Ivar Olsen på starten av 1900-tallet. På denne store tomten ble det på begynnelsen av 1980-tallet oppført rekkehus.

Bestumveien fikk sitt navn i 1917. Før den tid ble den kalt Ihlens vei – etter advokaten som kjøpte opp mange tomter i dette området. Det var Ihlen som fikk opparbeidet vei fra Lilleakerveien og østover for å få adkomst til eiendommene i området da man begynte å bygge her.

Her finner du flere av "veiene våre"

Bestumveien – avmerket er nr 2, et Selvaag-prosjekt som står der også i dag.