ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Livskvalitet gjennom positive, sosiale møteplasser

– Vi har jobbet med dette for bydel Frogner i noen år, i regi av bydelen, og ser at behovet er stort der det offentlige ikke strekker til, sier daglig leder Karin Marie Sperre i Energika Omsorg.

– Ensomhet er et savn etter ønsket kontakt med andre, sier daglig leder i Energika Omsorg, Karen Marie Sperre. Hun ser et behov som det offentlige ikke dekker.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: På grunn av den store etterspørselen etter både sosial aktivisering og avlastning for eldre, etablerer hun egen virksomhet i Oslo vest til å begynne med. Med på laget har hun Anita Moen, og tilsammen har de lang fartstid med mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre og eldre demente.

Det skriver Energika Omsorg i en pressemelding.

Sperre mener at det er flott at de som kan, får bo hjemme så lenge som mulig. Men det er også et faktum at mange eldre både savner og trenger pleie og omsorg, men lider under sosial kontakt og kvaliteten på sosiale møter. Forskning viser at ensomhet fremskynder aldringsprosessen, det også en hel del som skulle tilsi at ensomhet øker med alderen. Jo eldre vi blir, jo flere venner og bekjente går bort, og dermed kan vi også bli mindre sosiale.

Egne og andres erfaringer

Både som pårørende, familiært involvert og gjennom sitt arbeid, har Sperre fått kjennskap til ulike pasienthistorier som forteller om svikt i organisering og tilbud i helsetilbudet til eldre.

– De erfaringer jeg bygger dette på, er mine egne, men også mange pasienthistorier fra mitt arbeid innen eldreomsorg, sier hun.

– Felles for mange av de eldre jeg møter, er at de i svært liten grad har hatt eller får tilbud om fysioterapi, trening eller aktivisering, enten de har vært på sykehus eller sykehjem. De fleste er nå på sykehjem hvor de ikke har et tilbud som baserer seg på deres individuelle behov, og hvor de i stor grad må oppholde seg alene på rommet sitt, sier hun.

Mange eldre er ensomme, og noen familier trenger avlastning til ektefeller eller familiemedlemmer med blant annet demens.

– Vi markedsfører oss med tilbud om omsorgstjenester, i hovedsak retter dette seg mot følge til sosiale aktiviteter som kino og teater, kafébesøk og tur, forteller hun.

– Når enkelte ikke får det tilbudet de føler de trenger av det offentlige, mener vi at vi kan yte en tjeneste som et supplement. Vi er gode på kvalitet og service, og derfor blir vi nettopp et godt alternativ, sier Sperre.

Vil jobbe videre

Effektiviteten tror hun blir bedre ettersom Energika Omsorg er et lite firma, med få involverte og et spisset tilbud. På spørsmål om hvorfor ikke tjenesten er gratis, slik som besøksvenntilbudet til blant annet Røde Kors, svarer Sperre at det for henne har vært av stor betydning å fortsette sin yrkesaktive karriere. Hun har også jobbet som aktivitetskontakt for demente i fem år, og mener tiden er overmoden for å tilby dette i alle kommuner.

– Jeg trives svært godt som driftig, både i arbeid og fysisk aktivitet, og jeg har den fordelen at jeg er frisk. Jeg er ikke klar for å slutte å jobbe og med mitt engasjement for eldre så jeg et udekket behov.

– På langt nær er alle like privilegert. For å løfte eldres behov for pleie og psykisk helse, ønsket jeg skape noe som vektlegger aktivitet, opplevelser, sosialt fellesskap og en meningsfylt hverdag. Anita Moen og jeg går langt tilbake i tid, og vi komplementerer hverandre, noe som gjenspeiler seg i våre tjenester.

– Vi sørger for livskvalitet gjennom positive sosiale møteplasser, avslutter Sperre.