ANNONSE
Annonse

Kvinne (63) døde etter omsorgssvikt – forelegg redusert

Bydel Ullern, som har admnistrasjonen sin i Hoffsveien 47, og Oslo kommune er dømt til å betale 1,5 millioner kroner. Foto: Fredrik Eckhoff

Forelegget kommunen fikk etter at en kvinne døde etter omsorgssvikt i Bydel Ullern i august 2015, er redusert med en halv million kroner.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2017 kl 09:30

ANNONSE
Annonse

ULLERN: Oslo kommune ble ilagt et forelegg på to millioner kroner i august 2016, etter at en kvinne (63) i Bydel Ullern ble funnet død i sin bolig. Tidligere var kvinnen diagnostisert med demens og fikk plass på sykehjem. Tidlig i 2015 ble hun flyttet tilbake til egen bolig, og fikk vedtak på hjemmesykepleie. Etter hvert ble tjenestene fra hjemmesykepleien avsluttet.

Til tross for flere bekymringsmeldinger til bydelen, fikk ikke kvinnen tilstrekkelig oppfølging og helsehjelp hjemme.

Da kommunen fikk forelegg på to millioner kroner, erkjente de straffeskyld, men godt ikke botens størrelse. Derfor kom saken opp i Oslo tingrett i april i år. Nå er det klart at forelegget er satt til 1,5 millioner kroner.

«Grov og svært alvorlig»

«Kvinnen døde av hjertesvikt i kombinasjon med avmagring, og veide 36 kilo på obduksjonstidspunktet. Det er ca. 30 kilo mindre enn hun veide ett år før hun døde. At hun døde som følge av den manglende oppfølgningen, gjør saken grov og svært alvorlig», heter det i dommen. Dette skriver NRK.

«Slik retten vurderer det, er saken grov også fordi et menneske har fått en uverdig utgang på livet. Hun døde, blant annet som følge av underernæring, og hun ble liggende død i sitt hjem over tid uten at noen fant henne», står det videre i dommen.

– Vi mener det er en god og grundig dom, og påtalemyndigheten er glad for at retten har vurdert forholdet på samme måte som vi gjorde, sier aktor, politiadvokat Tone Bysting til NRK.

– Tragisk og vond sak

– «Det er en tragisk og vond sak for alle, spesielt for de pårørende», sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Bydel Ullern i en pressemelding til Akersposten.no.

Ifølge bydelen ønsket kommunen å prøve saken for retten fordi det er den høyeste boten som er gitt i saker som kan sammenlignes med denne. Retten har kun tatt stilling til botens størrelse.

– «Nå skal vi lese dommen grundig», sier Joten.

Styrket bemanning og forbedret rutiner

I pressemeldingen fra Bydel Ullern, skriver bydelen at de nå har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, som vil hjelpe dem til å unngå slike hendelser i fremtiden. Her er tiltakene:

– Vi har styrket hele hjemmetjenesten med totalt 20 årsverk siden 2015. Av disse er det ansatt åtte sykepleiere i hjemmetjenesten.

– Vi har gjennomført en omorganisering for å samordne tjenestene bedre, slik at vi kan levere enda bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene til bydelen.

– Vi har innført Tillitsmodellen som innebærer kjente ansatte og bedre kontinuitet for den enkelte bruker.

– Vi har gjennomgått og forbedret rutinene våre for de tilfellene vi mener det er riktig å avslutte tjenestetilbudet til en bruker.

– Vi har revidert og utdypet våre rutiner for bekymringsmeldinger.

– Bydelsoverlegen og nærmeste leder involveres nå i alle bekymringsmeldinger.

LES OGSÅ: Bydel Ullern får millionforelegg etter omsorgssvikt

ANNONSE
Annonse