ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Kun én av fem kan fritt velge skole»

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Arkivfoto

Det at Høyre avviser ethvert alternativ til det karakterbaserte inntaket i Oslo, er oppsiktsvekkende, mener skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.02.2019 kl 09:15

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

En pappa på vestkanten fortalte nylig om datteren sin som nå skal velge videregående skole. Jenta har helt gjennomsnittlige karakterer fra ungdomskolen. Med dagens modell for inntak kan hun «velge» mellom én skole som hun ikke ønsker å gå på, eller langt over en times reise hver vei til skoler i områder hvor hun ikke kjenner noen.

Denne situasjonen kaller Høyre for «fritt skolevalg». Men det er ikke fritt.

Dagens system i Oslo er et karakterbasert opptak. Elevene konkurrerer om plassene på bakgrunn av karaktersnittet de har med seg fra ungdomsskolen og det er bare 18 % av elevene som har gode nok karakterer til å kunne velge skole fritt. For alle andre – 82 % av elevene – er valget i varierende grad begrenset, og for mange svært ufritt. I verste fall må du, som jenta i eksemplet over, belage deg på å velge mellom to veldig dårlige alternativer.

I tillegg til denne siden ved systemet vårt, har vi et økende problem med stress og press som følger av den intense konkurransen om plassene på noen få skoler.

I den markedsstyrte skolen Høyre har skapt, fører kombinasjonen av karakterbasert opptak og finansiering der pengene følger elevene, til urimelige forskjeller mellom skolene. Noen skoler havner i negative spiraler som tærer på læreres og elevers motivasjon, og hvor elevene står igjen som tapere. Vi klarer ikke å tilby likeverdige vilkår for alle Oslos elever i dag. Og de som trenger mest støtte og hjelp, får i dag de dårligste betingelsene. Dette er urettferdig og en viktig grunn til at byrådet både ser på finansieringssystemet og på inntakssystemet.

Vi oppnevnte nylig et ekspertutvalg som skal vurdere inntaksordningen i Oslo. Vi er glade for at vi har fått et så kompetent utvalg til dette arbeidet. Både ulike forskningsmiljøer og representanter for elever, lærere, skoleledere og foreldre er representert. Jeg ser fram til hvilke anbefalinger de kommer med og gleder meg til en kunnskapsbasert diskusjon om hva som er best for elevene i Oslo framover.

Det er lenge siden sist inntakssystemet ble satt under lupen, og på tide at vi får flere ulike alternativer på bordet. Vi vet at det er komplisert å finne fram til en ordning som fungerer best mulig for flest mulig. Det er nettopp derfor vi trenger dette utvalget og det er viktig at politikerne i Oslo ikke bestemmer seg for hva løsningen skal være før vi har et kunnskapsgrunnlag å ta beslutningen på.

Jeg mener at Høyre svikter elevene når de har konkludert på forhånd. Det at de avviser ethvert alternativ til det karakterbaserte inntaket i Oslo, er oppsiktsvekkende. Vi har allerede kombinasjonsløsninger på enkelte tilbud i dag, der også ferdigheter og motivasjon kan telle med. Hvilke andre muligheter som finnes, skal utvalget hjelpe til med å belyse. Derfor mener jeg det er et svik fra Høyres side når de går imot utvalget og ikke en gang ønsker mer kunnskap. Det at de er så redde for utvalgets arbeid kan tyde på at de frykter hvilke sider som nå kan bli belyst. Sider som Høyre har et særlig stort ansvar for å ha skapt, etter 18 år ved makta i Oslo.

Inga Marte Thorkildsen
byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo