ANNONSE
Annonse

Kreft bryr seg ikke, men det gjorde du!

Ullernrussen samlet til enorm innsats for Krafttak mot kreft i mars. Arkivfoto

Kreftforeningen takker for innsatsen og givergleden og trekker spesielt frem Ullern-russen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.04.2017 kl 12:12

ANNONSE
Annonse

I de siste ukene har godt over 25.000 personer rundt om i landet engasjert seg på ulikt vis i et Krafttak mot kreft. Og hvilket krafttak dette har vært. I skrivende stund har vi passert 44 millioner kroner i innsamlet beløp. Et beløp som i seg selv er svimlende, og når målet vårt var 40 millioner kroner på landsbasis, sier det seg selv at vi i Kreftforeningen er svært fornøyde med årets aksjon.

Det er utrolig hyggelig å se hvor motiverte og helhjertet for eksempel russen har engasjert seg i aksjonen. Et godt eksempel i Oslo er russen ved Ullern vgs som var en av de som samlet inn mest, med nesten 150.000 kroner. Hele 13 videregående skoler var med på årets Krafttak mot kreft. I tillegg har vi hatt enkeltinnsamlinger, samt innsamlinger på både BI og Høyskolen Kristiania. Og vi kunne nevnt mange flere. Dette er rett og slett tidenes Krafttak mot kreft.

Vi vil derfor rette en stor takk til alle dere som har gitt av sin tid, det være seg frivillige, russen, samt lag og foreninger. Og så ønsker vi å rette en ekstra stor takk til alle de kreftrammede som har stått fram med sine sterke og svært personlige historier og erfaringer. Vi er svært takknemlige og ydmyke for den innsatsen og engasjementet dere alle har vist før, og under, disse aksjonsukene. Uten dere hadde ikke dette vært mulig.

Og til alle dere som har gitt på bøssene og/eller via Vipps eller digitale innsamlinger: Tusen hjertelig takk skal dere ha! Vi lover å forvalte pengene godt.

Skal gjøre uhelbredelig levelig

Pengene som er samlet inn skal i år gå til forskning på livsforlengende behandling og tilbud til alle som lever med en uhelbredelig kreftsykdom. Målet er at de som er rammet skal få så mange gode år som mulig, med best mulig livskvalitet, både for den som er syk og for deres pårørende. Vi ønsker kort fortalt å gi dager til livet, og liv til dagene. Nå kan vi ta fatt på dette arbeidet takket være dere frivillige og givere. Sammen skaper vi håp!

Se også www.krafttakmotkreft.no

Anne Lise Ryel
generalsekretær i Kreftforeningen

Ingvild Reitan
distriktssjef – distriktskontor Oslo

ANNONSE
Annonse