Akersposten

– Kom med spørsmål eller innspill nå!

– Vi håper på like stor interesse også denne gang, sier kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten, Anine Falsen. Onsdag 9. desember får du svar på det du lurer på – i nettmøte her på Akersposten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.12.2020 kl 10:56

OSLO VEST: Byggingen av vannbehandlingsanlegget er godt i gang, noe man ser tydelig både på Hundejordet på Huseby og på Sollerudstranda. På Huseby, vis à vis Huseby skole, er Skanska og Vann- og avløpsetaten godt i gang med å etablere selve anleggsplassen på Husebyjordet, hvor det etter hvert skal bygge tunnel ned under bakken og et stort, underjordisk vannbehandlingsanlegg med tilhørende administrasjonsbygg – i tillegg til tunnelen fra Holsfjorden som ender her.

Også Sollerudstranda og i Makrellbekkdalen vil preges av anleggsarbeider i flere år fremover.

Måtte avlyse "møteplasser"

To ganger tidligere i år har Vann- og avløpsetaten og Akersposten arrangert nettmøte med leserne. Det skjedde i mai og juni. Nå er det snart klart for nettmøte nummer tre, og det skjer onsdag 9. desember kl. 17-19.

Da vil Vann- og avløpsetaten svare på innspill og spørsmål om byggingen av vannbehandlingsanlegget.

– Koronapandemien legger fortsatt begrensninger for fysiske møteplasser, og vi har sett oss nødt til å avlyse arrangementet åpen infodesk i Ullern og Vestre Aker, både i november og desember, sier kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten, Anine Falsen.

– I samme periode har sprengningsarbeidene på Husebyjordet startet, og vi har også startet så smått med arbeid på Sollerudstranda, sier Falsen, som sier at de fikk svart på mange gode spørsmål i nettmøtene i mai og juni, i tillegg til på informasjonsmøtet som ble streamet live i september.

– Vi håper på like stor interesse også denne gang. I tillegg vil vi oppfordre alle som har spørsmål som krever saksbehandling, til å ta kontakt per e-post, hvor vi kan svare mer utfyllende enn det som er mulig i et nettmøte.

Les mer om Ny vannforsyning Oslo her (info fra VAV)

Send inn nå!

Allerede nå kan du skrive inn ditt/dine spørsmål eller innspill angående vannbehandlingsanlegget. Svaret publiseres under nettmøtet her på Akersposten onsdag 9. desember kl. 17-19.

Her kan du skrive og sende inn:

Nettmøte

Nettmøtet stengte 09.12.2020 kl. 19:00:00.

Spørsmål og svar

Snu listen

Da planene for arbeidet på Hundejordet ble godkjent står det også å lese at det skal etableres vaskeplass for lastebilene som kjører stein/masse ut fra anleggsplassen.
Det har nå pågått arbeid med å fjerne og kjøre bort all jord fra området men lastebilene som kjører ut er fulle av slam som har avleiret seg på Sørkedalsveien. Når det er fuktig/våt veibane fører det til tilsvining av alle kjøretøy som kjører forbi/i nærheten av anleggsområdet. Hvorfor ble det ikke etablert vaskeplass før utkjøringen av masse startet. Det som har skjedd hittil er brudd på oppstartstillatelsen?

Svein Hauge - 25.11.2020 kl 15:51:06

Hei Svein, det stemmer at det vil bli etablert et vaskeanlegg for kjøretøy før de kjører ut på vei, men vi er fortsatt i en så tidlig fase at dette ikke er på plass ennå. Det vil komme på plass når vi har fått lagt inn vann til riggområdet og har kommet litt lenger i arbeidet med å opparbeide riggområdet. Vi anslår at vi vil ha tilgang på vann på plassen ca. februar/mars. Etter dette vil vaskeanlegget være etablert innen kort tid. Det er altså ikke et brudd på tillatelsen til å sette i gang, men en ordning vil være på plass til vi begynner på selve tunnelen. Inntil videre rengjøres veien daglig, men det er unektelig litt ekstra utfordrende å holde veibanen ren i det våte været som har vært i det siste. Vi kan ikke annet enn å takke dere som bor i nærheten for at dere er tålmodige med oss. Det vil bli bedre når vi har kommet litt lenger.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:27:30

Hei,

Jeg hører gode ting om Viftene i makrellbekkdalen! Dette er kanskje det viktigste forholdet for oss naboer i området og om disse dempes godt er det gull verdt for oss.

Martin Olsen - 25.11.2020 kl 16:35:22

Hei Martin, vi er enige! Demping av viftene er kjempeviktige å få på plass for å dempe støy i dette området :)

Vi bruker de aller nyeste og mest stillegående viftene som er tilgjengelig på markedet, og vi vil overdimensjonere dem sånn at de kan kjøres på lavere effekt, og dermed produsere mindre støy. Vi ser også på muligheten for ytterligere dempetiltak på viftene.

Besvart: 09.12.2020 kl 17:28:24

Blir det nå miljøkulvert i Makrellbekkdalen? Dette betyr veldig mye for oss og alle naboer som bor oppover i åssidene der. Viktig!

Hansen - 25.11.2020 kl 16:42:00

Hei Hansen,
støytiltakene vil bli tilpasset belastningen. Akkurat nå jobber vi med noen optimaliseringer av driftsopplegget som kan gjøre at belastningen ved Makrellbekken blir redusert, og behovet for tiltak blir endret. Dette må vi derfor komme tilbake til.

Vi vet hvor viktig dette er for naboene, og at dere som bor i området ønsker svar fra oss. Vi kommer til å komme med informasjon så snart vi har det.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:13:06

Hei,

Støvproblemtikken som dukker opp med en gang det er tørt vær har blitt et meget godt eksempel på at VAV og entrepenør ikke bryr seg om omgivelsenene rundt anleggsområdet!

På deres nettsider (https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ny-vannforsyning-oslo/berorte-omrader/#gref) står det skrevet:

«En rekke tiltak for å begrense belastningen fra prosjektet er på plass for områdene hvor arbeidet starter i 2020. Dette innebærer blant annet spyling av kjøretøy og masser før utkjøring på vei, samt rengjøring av vei, støydemping av tunnelvifter og utplassering av trafikkvakter.»

Spørsmål:

Synes dere selv det tidvis har vært en betydelig støvproblematikk langs Sørkedalsveien?

Hvorfor praktiserer dere ikke det som dere skriver på nettsidene at dere skal gjøre av tiltak?

Hvorfor legges det ikke en anleggsvei med grus-/pukkdekke fremfor å kjøre rundt i leire/jord, og videre fylle veiene rundet Huseby/Røa med søle som blir til støv?

Hvor og med hvilken frekvens presenteres støvmålinger for offentligheten (ala http://www.luftkvalitet.info/)?

Hvor og med hvilken frekvens presenteres støymålinger for offentligheten?

Anders Ødegaard - 25.11.2020 kl 18:08:58

Hei Anders, takk for gode spørsmål. Vi bryr oss om omgivelsene rundt anleggsområdet! Utfordringen akkurat nå er at vi er i en tidlig fase hvor vi ikke er ferdig med å opparbeide anleggsområdet. Alt som skal være på anleggsplassen er derfor ikke på plass ennå. Det gjør at skitt og møkk lettere dras ut på veien, og selv om vi har biler som rengjør veien daglig, er det utfordrende å holde det rent til enhver tid. Dette vil bli bedre når vi har kommet litt lenger i arbeidet, og har tilgang på vann på plassen til for eksempel å spyle kjøretøy før de kjører ut på veien. Anleggsveiene inne på plassen vil også bli asfaltert etter hvert. TIltakene beskrevet på nettsiden kommer til å gjelde for prosjektet, men vi er rett og slett i en så tidlig fase at dette ikke er på plass helt ennå.

Vann på anleggsplassen vil etter planen være på plass ca. februar/mars 2021.

Når det gjelder målinger av støv, vil vi ikke gi ut ut ikke-kvalitetssikret måledata fortløpende, men vi kan gi innsyn i de offentlige dokumentene knyttet til måling som årlig rapporteres inn til fylkesmannen. Innsynsbegjæringer på dette behandles på lik linje med andre innsynsbegjæringer i kommunen.
Vi kommer også til jevnlig å legge ut informasjon til publikum.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:12:24

Det er påfallende mye mer søle, grus og støv på Sørkedalsveien rundt anlegget. Dette fører til veldig dårlig luftkvalitet. Hva gjøres for å vaske veiene? Hva gjøres for å kontrollere at luftkvaliteten er akseptabel på skoleveien og i skolegården til Huseby skole? MVH Benedicte Ramm

Benedicte Ramm - 25.11.2020 kl 21:09:54

Hei Benedicte, dette er vi klar over at er en utfordring akkurat nå, og det beklager vi.
Vi jobber med å få lagt inn vann på riggområdet og etablere en vaskestasjon for lastebiler. Når vi er kommet lengre i arbeidet med å opparbeide riggområdet, vil vi lettere kunne spyle kjøretøy før de kjører ut på veien. I tillegg vil det bli lagt asfalt på anleggsveiene inne på området, som gjør at det vil bli mindre søle og grus som dras ut fra området. Sørkedalsveien rengjøres jevnlig, og vi jobber for å begrense ulempene. Når det gjelder luftkvalitet, følges dette opp med egne målere som en del av overvåkingsprogrammet i prosjektet.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 16:46:00 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:04:51

Måler dere verdiene av rystelsene som oppstår under sprengningen i skolegården/i skolebygget på Huseby skole? Jeg ber om at dere gjør dette snarest og kontinuerlig i tiden fremover, og at resultatene både offentliggjøres og kommenteres av kommuneoverlege.

Torgunn Karoline Moe - 26.11.2020 kl 13:42:34

Hei Torgunn, ja det gjør vi. Dette er en av mange ting som vi følger med på i forbindelse med arbeidet. Rystelsene måles på flere punkter i området, blant annet ved Huseby skole, ved hver eneste sprengning. For Huseby skole ligger rystelsene fra sprengninger så langt, godt under grenseverdiene for hvor mye rystelse som er tillatt. Vi mennesker er følsomme for sprengninger, og kan merke ubehag fra selv små vibrasjoner, selv er langt unna å utgjøre noen fare for skade på verken bygg eller mennesker.

Når det gjelder tilgang til målinger er det slik at vi ikke gir ut ikke-kvalitetssikret måledata, men vi kan gi innsyn i de offentlige dokumentene knyttet til måling som utarbeides som en del av rapportering. Dette kan man be om innsyn i på lik linje med andre innsynsbegjæringer i kommunen. Vi kommer også til jevnlig å legge ut informasjon til publikum.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 16:45:33 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:03:55

Blir det noe igjen av Sollerudstranda til friluftsaktiviteter?
Har dere tegnet inn ny trasé for Kyststien ? Den blir ikke stengt - (?) har vi hørt tidligere

Liv Thorén - 26.11.2020 kl 16:50:46

Hei Liv, ja det blir det. Riggområdet på Sollerudstranda vil bare dekke en del av stranden, og det vil fortsatt være mulig både å bade og bruke kyststien. Vi forstår at det kanskje ikke vil være like idyllisk med et riggområde på stranda, men det er ellers ingenting i veien for å bruke friområdet. Kyststien er allerede lagt om slik at den går utenom riggområdet, og den vil være åpen hele tiden. Hvis du er nysgjerrig på hvor riggområdet vil være, finner du et interaktivt kart på nettsiden vår under “Berørte områder”: oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 16:44:55 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:04:00

Jeg har fått tilbakemelding om at en "sjøvannledning" fra Bærum til Oslo til eksiterende reservoarer på Akershus og under gamle Norges bank er vurdert.

Mitt konkret spm er nå som tidligere: Jeg ønsker å vite hva konklusjonen på denne vurderingen ble?

Per W Jensen - 26.11.2020 kl 23:49:23

Hei Per, en rekke alternative løsninger er vurdert i konseptvalgutredningen for prosjektet, og blant disse var den nevnte sjøvannledningen fra Bærum til Oslo. Konklusjonen var at en slik løsning var mindre egnet for prosjektet enn andre aktuelle løsninger. Prosjektet arbeidet derfor videre med andre løsninger, slik som løsningen som vi nå bygger, som ble vedtatt i november 2019.
Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 16:44:25 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:04:07

Håper dere får dempet viftene i Makrellbekkdalen. Minner om at dette er et sted folk BOR, og oppholder seg 24/7, i motsetning til rekreasjonsområder som ellers berøres.

Jon - 27.11.2020 kl 06:32:46

Hei Jon, det kan vi bekrefte. Demping av tunnelvifte er et av de aller viktigste støytiltakene vi gjør i dette området. Våre støyberegninger viser at god støydemping av tunnelvifte gjør stor forskjell på støynivået i Makrellbekkdalen.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 16:43:55 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:04:16

tar dere godt nok vare på framkomligheten for skolebarn også til vintern

pål stranger-johannessen - 27.11.2020 kl 08:23:00

Hei Pål, det er Bymiljøetaten eller Statens vegvesen som har ansvar for brøyting av veier om vinteren. Det er tilrettelagt for at turstien som er flyttet ved Husebyjordet kan brøytes. Denne vinteren når gang- og sykkelveien langs Sørkedalsveien er stengt vil vi bistå med vintervedlikehold av stien. Sikkerhetstiltakene som er satt i gang vedvarer så lenge prosjektet pågår.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 16:43:22 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:04:24

Hva er det som hindrer gjennomføringen av den i 2016 vedtatte lokalvei mellom Gjenbruksstasjonen og Radiumhospitalet (Kjørevei S-4886.192.16)?
Saken er nå hos Bymiljøetaten, men jeg kommer ikke videre. Har også prøvd gjennom Ullern Bydel.

Thor Breien - 27.11.2020 kl 16:24:08

Hei Thor, dette er nok en sak som Bymiljøetaten kan svare deg bedre på enn oss. Det letteste er kanskje å ta kontakt med dem, og høre hvordan de ligger an med å svare deg dersom det er en stund siden du tok kontakt. Hilsen oss i prosjektet.

Besvart: 09.12.2020 kl 16:42:39 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:04:20

Barnehagene i nærområdet (f.eks på Hovseter) har ikke fått noen informasjon om at dere skal sprenge på dagtid. De bruker blant annet dalen ned mot Radiumhospitalet som turområde, men de hadde ikke hørt noe om dette før jeg nevnte det.

Hvordan tenker dere at det vil være om en gruppe barn er nede i dalen når dere spenger? Har dere vurdert å ha tilsyn eller lignende for å opplyse alle de som dere _ikke_ har informert om hastebeslutningen deres?

Espen Dalløkken - 30.11.2020 kl 13:20:43

Hei Espen! Vi har kontakt med barnehagene som er nærmest, men vi er enige med deg i at det kan være flere barnehager i området som iblant går tur i nærheten, og som burde få informasjon. Vi skal sørge for å ta kontakt med dem innen kort tid, slik at de er informert om prosjektet og vet hvordan de kan melde seg på sms-varsel. Takk for oppfordringen! Ellers er det viktig å presisere at vakter passer på at ingen kan bevege seg inn i området som er avsperret ved sprengning.
Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 16:46:36 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:04:12

Hva gjør man med viftene i Makrellbekkdalen? Når «slås støyen på» her?

Jon E - 01.12.2020 kl 19:12:47

Hei Jon,

vi jobber for tiden med optimalisering av anleggsgjennomføringen og har ikke noe eksakt tidspunkt for når viftene begynner å gå. Vi bruker de aller nyeste og mest stillegående viftene som er tilgjengelig på markedet, og vi vil overdimensjonere dem sånn at de kan kjøres på lavere effekt, og dermed produsere mindre støy. Vi ser også på muligheten for å bygge inn viftene i tunnelen.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:13:51

Minner om at det i Makrellbekkdalen, i motsetning til rekreasjonsarealene på Lysaker eller turskogen på Huseby, er BOLIGER rundt som får støy HELE TIDEN!! Det er litt forskjell på et sted man er maks 2-3 timer i uken og et sted man er 24/7! Håper dere kan prioriterer å sikre oss mot støy HJEMME!!

Vibeke Aahl - 01.12.2020 kl 19:16:13

Hei Vibeke, vi har stor forståelse for at det kan være belastende å bo tett inntil et anleggsområde over flere år, og tiltak for å dempe støy er viktig for å redusere belastningen. Akkurat nå jobber vi med noen optimaliseringer av driftsopplegget som kan gjøre at belastningen ved Makrellbekken blir redusert, og behovet for tiltak blir endret. Støytiltakene i området vil bli tilpasset belastningen. Demping av tunnelvifte er ellers et av de aller viktigste støytiltakene vi gjør i dette området. Våre støyberegninger viser at god støydemping av tunnelvifte gjør stor forskjell på støynivået i Makrellbekkdalen.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:37:22 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:37:45

Jeg skjønner at det er kjipt at man «sprenger i skoletid» på Huseby, men man må også sette det litt i perspektiv når de sprenget utenfor husene til folk i Makrellbekkdalen. Dette prosjektet er tungt for alle, men ærlig talt så må det være litt bråk ved siden av undervisningen på Huseby og hindringer i folks søndagsturer på Lysaker for å prøve å redusere det helvete man får med støy rett inn i stuen for alle de 200 husstandene med store vinduer fra soverom rett mot byggeprosjektet ...

Ole - 02.12.2020 kl 19:58:15

Hei Ole, vi vil selvsagt ta hensyn til at mange naboer bor nært de planlagte arbeidene i Makrellbekkdalen, og vi planlegger støydempende tiltak. Demping av tunnelvifte er et av de aller viktigste støytiltakene vi gjør i dette området. Våre støyberegninger viser at god støydemping av tunnelvifte gjør stor forskjell på støynivået i Makrellbekkdalen.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:38:09

Hei! Hvis tunellen skader varmebrønner, f.eks. vinterstid, hvordan vil det bli kompensert? Gjelder jo både oppvarming og varmtvann.

Helge Schirmer - 03.12.2020 kl 11:23:41

Hei Helge.
Om varme-/energibrønner blir skadet i forbindelse med prosjektet vil de bli erstattet. Eiere av energibrønner som det er fare for at kan skades vil bli kontaktet før anleggsarbeidet på det aktuelle stedet slik at bl.a. behov for midlertidige løsninger kan bli klarlagt. Hvordan de midlertidige løsningene vil bli avhenger av mulighetene hos den enkelte.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:26:40

56 millioner i konsulent-honorar for å lede prosjektet, ref avsløringene i Dagbladet og Aftenposten?! Og så sliter dere med å skaffe midler til støytiltak? Kanskje bruke noen av de millionene til å bygge støyskjerm mot t-bane eller overbygd miljøkulvert i Makrellbekkdalen istedenfor å kaste det ut av vinduet?

Vidar - 05.12.2020 kl 20:54:02

Hei Vidar. Fordi prosjekt Ny vannforsyning Oslo er finansiert over vanngebyret i Oslo kommune er ikke støyskjerm mot t-banen et tiltak vi kan gjennomføre, som følge av at dette ikke er et avbøtende tiltak som knytter seg direkte til støy fra prosjektarbeidene. I Makrellbekkdalen vil støytiltakene bli tilpasset belastningen fra prosjektet. Når det gjelder tallet på 56 millioner som du viser til, er det viktig å merke seg at tallet baserer seg på et stipulert tak for kontraktene det er snakk om. Tallet må ses på som et «worst case». Beløpet settes før tilbud hentes inn i en anskaffelsesprosess, og svarer ikke til verdien av de reelle kontraktene.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:26:05

Når starter arbeidet i Makrellbekkdalen, hvor lenge vil det pågå og hvor mye sprengning blir det som vil høres i nabolaget?

Terje Coucheron - 06.12.2020 kl 11:08:49

Hei Terje,
arbeidet starter tidligst våren 2021, men vi kan ikke si noe mer nøyaktig nå. Akkurat nå jobber vi med noen optimaliseringer av driftsopplegget, så vi regner med å kunne gi mer presis informasjon om sprengningsarbeidet ved Husebybakken skipark på nyåret. Før vi starter med støyende arbeid i området kommer vi til å sende informasjon til alle som bor i nærheten. Det vil også bli SMS-varsel som man kan melde seg på for å få melding før hver sprengning.
Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:25:08

Hei,

VAV har brutt flere løfter/avbøtende tiltak gitt før oppstart av prosjektet (f.eks. sprenging i skoletiden, spyling av lastebiler for redusert støv og planfri sykkelsti forbi anlegget) som påvirker oss som sykler/går/har tilknytning til området rundt anlegget.

To spørsmål:

Hvilket er det neste løftet dere har tenkt til å bryte?

Hva legger dere i ordene troverdighet og ærlighet?

Mvh.
Trond

Trond Aarskog - 08.12.2020 kl 12:31:05

Hei Trond.

Avgjørelsen om å sprenge i skoletiden ble fattet med utgangspunkt i at det er tryggest å sprenge når det ikke er mørkt. Når det gjelder spyling av lastebiler og planfri sykkelsti langs Sørkedalsveien er dette fasiliteter som det tar tid å bygge. Vaskeanlegget vil bli etablert så snart vi er ferdig med å opparbeide riggområde på Husebyjordet. Inntil videre vasker vi veien daglig, og overvåker støvsituasjonen. Den planfrie sykkelveien er under etablering, og vil trolig være klar våren 2021.

Som byggherre er vi opptatt av å være en forutsigbar aktør som nærmiljøet kan stole på. Vi forstår at det er negativt for tilliten til oss når vi må gå tilbake på noe vi har lovet, men sikkerhet er viktigere enn omdømme. Vi kan ikke annet enn å jobbe for å gjenopprette tilliten som er brutt. Generelt jobber vi for å holde tett kontakt med berørte naboer, og tilstreber at relevant og korrekt informasjon er tilgjengelig i flere ulike kanaler.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:41:27

Hei, hvordan ligger det an med gangkulverten ved Sørkedalsveien som er forespeilet ferdig 12/12? Dersom sikkerhet er viktig i prosjektet synes det viktig å prioritere å få denne på plass.

Kjartan Moe - 08.12.2020 kl 18:47:34

Hei Kjartan.

Det er en omfattende prosess å bygge denne gangkulverten/undergangen, og vi antar at den vil være ferdig iløpet av våren 2021.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:40:50

I februar 2020 sendte Vann- og avløpsetaten et brev til rektor på Huseby med kopi til FAU og skolens driftsstyre. Der står det:
"Sprengningstider
For å ivareta sikkerheten til de som ferdes i området har Vann- og avløpsetaten pålagt entreprenøren kun å utføre sprengningsarbeid etter skoletid fram til tunnelen fra Husebyjordet er på trygg avstand, ca. 200 meter inn i fjellet."

Vi har barn på Huseby og nå sprenges det daglig på overflaten til tross for etatens sikkerhetsbegrunnede lovnad om å ikke sprenge i skoletiden.
Spørsmål 1: Har ikke barnas sikkerhet lenger høyeste prioritet?
Spørsmål 2: Dersom dere nå anser sprengning som trygt; hvilke forhold er endret siden sikkerhetsvurderingen deres i februar?

Niklas Norman - 08.12.2020 kl 22:20:02

Hei Niklas, takk for gode spørsmål. Dette er et tema som flere har kontaktet oss om i det siste. Svaret på spørsmål 1 er at sikkerhet fortsatt og alltid er høyeste prioritet. Dette er også årsaken til at vi dessverre måtte gå tilbake på tiltaket om å sprenge utenfor skoletiden. Vi er forsinket med oppstarten av arbeidet, og det er vurdert som tryggere å sprenge mens det er lyst ute. På denne tiden av året er dette på dagtid. Sikkerhet ved sprengning er viktigste fokus, og ved hver eneste sprengning har vi vakter på poster rundt i hele området som passer på at ingen er i nærheten, altså innenfor sikkerhetssonen for sprengningen. Svaret på spørsmål 2 er at vi er forsinket med oppstarten av anleggsarbeidet, og det at det nå er mørkt i tidsrommet vi planla å gjennomføre sprengninger. Dette gjør at vurderingene om hva som er tryggeste tidspunkt for sprengning endres.
Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:34:34

Hei, jeg følger med på jordskjelvovervåkning, og ser at sprengningene på Husebyjordet utløser - som eneste - store rystelser hver mandag-torsdag kl 1215 GMT: http://nnsn.geo.uib.no/nnsn/#/station-data-plots/OSL

Hvordan måler dere og offentliggjør dere disse rystelsene? Jeg ønsker en uttalelse fra kommuneoverlegen om rystelsene som barna utsettes for - de sitter ca 100m unna sprengningsstedet - og at h*n som har gitt unntak for sprengning på dagtid vurderer om en konsekvens av dette må være stengning av skolen.

Torgunn Karoline Moe - 09.12.2020 kl 13:26:23

Hei Torgunn, det er ikke uvanlig at sprengninger gir utslag på jordskjelvovervåking, uten at det betyr at det er farlig på noe vis. Vi kan forsikre deg om at vibrasjoner fra sprengning er noe vi overvåker i bygg/konstruksjoner. Vi forholder oss til grenseverdier for vibrasjoner, og ingen av sprengningene så langt i prosjektet overskrider disse. Den typen sprengningsarbeid som gjøres i prosjektet nå er helt ordinært sprengningsarbeid, som gjøres jevnlig i prosjekter over hele byen. Som nevnt i tidligere svar er vi mennesker svært følsomme for vibrasjoner, og det kan oppleves som plagsomt, men det skal mye til for at det skal være farlig for mennesker eller bygninger.
Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:24:15

Jeg bor sentralt på Røa. Hvor i plandokumentene står det at all transport av masser som tas ut på riggområdet – husebyjordet skal gå gjennom Røakrysset? Det er skytteltrafikk av lastebiler i månedsvis gjennom det svært belastede krysset. Hvor mange lastebiler har hittil gått frem og tilbake i krysset. Alle ble fortalt at transporten skulle gå ned til Smestadkrysset og videre på Ring 3. Jeg synes det er litt morsomt at når VAV har fremstilt i hvilken grad transport fra de ulike stedene påvirker trafikkbildet, så regner de en lastebil med henger i veien som ett kjøretøy og lager en prosentsats ut fra det. Det er jo lureri, når de største lastebilene med henger tilsvarer minst tre personbiler på veien. Vil dere oppgradere dette slik at det er i overensstemmelse med sannheten?

Røabeboer - 09.12.2020 kl 15:45:37

Hei Røabeboer, du har helt rett i at mye av transporten har gått i retning Røa-krysset i det siste. Vi er fortsatt i en tidlig fase av prosjektet, hvor det jobbes med å opparbeide riggområdet. Løsmassene som fjernes fra jordet nå kjøres til deponi på Grini og derfor går transporten via Røa-krysset. Når man kommer i gang med bygging av selve tunnelen og fjellhallene under bakken skal massene til Drammen havn, og da vil Sørkedalsveien i retning Smestad-krysset bli retningen man vanligvis kjører i.

Med hensyn til små og store kjøretøyer er det klart at det er forskjell, men normal måte å beregne trafikkbelastning er ikke å skille mellom disse.

I grunnlaget for vedtak om regulering ble det utarbeidet en trafikkrapport der fordelingen mellom små og store kjøretøyer omtales og denne både den totale trafikkbelastningen fra prosjektet og fordelingen mellom små og store kjøretøyer vil variere i anleggsperioden.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:23:30

Leste i Akersposten om en beboer i Husebybakken som ikke får innløst sin bolig på grunn av pristilbudet fra EBY. VAV har tidligere i plansaken ifølge Akersposten skrevet: Innløsning må gjennomføres fordi nærhet til portalen vil gjøre boligene ubeboelige og fordi anleggsarbeidet vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for bygningene. Erverv vil bli håndtert av forslagstiller i henhold til gjeldende lover og regelverk.

Lenke til saken: https://akersposten.no/nyheter/ma-flytte-men-kan-ikke/19.5964

Det er ikke oppnådd enighet om prisen for innløsing. Vil VAV ta et videre initiativ i saken og sørge for at denne konflikten blir løst? Huseier har foreslått avtaleskjønn. Altså at de blir enige om en avtale, men at skjønnsretten setter prisen. Dette ønsker ikke EBY. Hvorfor det? Kan VAV eller byrådet ta et initiativ her?
Er det sant som EBY skriver at det er huseier som tok initiativ til å igangsette forhandlinger om kjøp, mens det i plansaken står at erverv vil bli håndtert av forslagstiller. Er det ikke da VAV som har bedt EBY erverve tomten?

J. Brehmer - 09.12.2020 kl 15:46:14

Hei J. Brehmer.

I forbindelse med planarbeidet regulerte Vann- og avløpsetaten inn denne eiendommen og to naboeiendommer, og ba Eiendoms- og byfornyelsesetaten starte forhandlinger med huseier om erverv av eiendommen. Som Eiendoms- og byfornyelsesetaten også nevner i artikkelen har man kommet fram til at det er behov for å erverve grunn både midlertidig (ca. 187 m2) og permanent (ca. 10 m2) fra denne eiendommen som er på totalt 1599 m2. Kommunen har ikke behov for eller nødvendig tvangsgrunnlag til å erverve hele eiendommen. Fordi tiltaket i en begrenset periode vil medføre særlige ulemper for grunneier, imøtekom Oslo kommune et ønske fra grunneier om å igangsette forhandlinger om kjøp, men da under forutsetning av at pris og øvrige vilkår var akseptable for kommunen. Dette er en sak som Eiendoms- og byfornyelsesetaten holder i på vegne av kommunen, og vi har ikke anledning til å kommentere ytterligere detaljer i enkeltsaker som denne i offentligheten.Vi viser ellers til Eiendoms- og byfornyelsesetatens andre uttalelser i Akersposten.
Hilsen oss i prosjektet.

Besvart: 09.12.2020 kl 18:22:32

Hva skjedde egentlig med barnehagen på Sollerudstranda som Akersposten skrev om og som ikke visste hva som ville skje med den. Ble den flyttet?

Ruth - 09.12.2020 kl 15:46:41

Hei.
Vann-og avløpsetaten arbeidet i lang tid og la ned betydelige ressurser for å prøve å finne nye lokaler til barnehagen. Dessverre lyktes vi ikke med dette innen fristen barnehagen hadde satt for å opprettholde driften.
3. juli informerte styret i barnehagen at de la ned driften. Flere av de ansatte hadde da allerede fått seg nye jobber. Barna har fått plass i andre barnehager, og Vann- og avløpsetaten og styret i barnehagen har inngått en avtale om kompensasjon. 
Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:20:12 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 18:21:38

Mener Vann- og avløpsetaten at det å omregulere et område langs Mærradalsbekken til friområde som alle i dag oppfatter som et friområde er gode erstatningsarealer for det som blir satt opp i området Husebyskogen?

Ingolf B: - 09.12.2020 kl 15:47:47

Hei Ingolf,

at omregulering av et nedlagt renseanlegg vil være et godt erstatningsareal er det trolig enighet om. Dette omreguleringsarbeidet er i gang. For arealet som i dag er regulert til gravlund vil en omregulering sikre at dagens bruk av området forankres i en regulering og at en sikrer at området ikke benyttes til gravlund eller annet offentlig formål. Vi har startet dialog med Plan- og bygningsetaten om omregulering av dette området.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:52:32 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 17:53:39

Oslo kommune og VAV stiller krav om fossilfri anleggsplass. I forbindelse med arbeidet på vannbehandlingsanlegget er det lagt føringer at anleggsmaskiner og lastebiler som frakter masser skal kjøre mest mulig fossilfritt. Kan VAV garantere for at dette er fulgt opp i forhold til alle underentreprenørene? Da skal de i beste fall alt drives med ren biodiesel og ikke en blanding av biodiesel og mineraloljebasert diesel. Alternativet er fornybar diesel HVO, som i følge Transportøkonomisk institutt i verste fall kan gi et høyere klimabidrag enn konvensjonell diesel, avhengig av avhengig av hvilke råvarer som benyttes til å produsere drivstoffet, og hvor råvaren er produsert. Har VAV kontroll på dette og i hvilken grad dagens klimaavtrykk blir redusert med drivstoffet som anleggsmaskiner og lastebiler blir drevet med? Kontrollerer VAV eller hovedentreprenør at maskiner og lastebiler ikke fyller opp med vanlig diesel? Dette har jo stor betydning i kraft av at det er snakk om flere hundretusen kjøretøybevegelser over store avstander.

Er det slik at lekterne som skal frakte masse fra Sollerudstranda skal gå på ren biodiesel (100) eller fornybar diesel HVO?

Vidar Bakken - 09.12.2020 kl 15:48:43

Hei.
Drivstoffet som benyttes på fossile kjøretøy skal oppfylle EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon. Vann- og avløpsetaten som byggherre påser at entreprenøren og eventuelle underentreprenører følger kravene.

Det er enda ikke avklart hvordan lekterne som skal frakte masser fra Sollerudstranda skal driftes.

Skanska vil også gjennomføre en CEEQUAL-sertifisering av sin anleggsgjennomføring. Dette er en internasjonal bransjestandard for miljøsertifisering.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:25:06 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 18:35:49

Barna våre mister Huseby skipark i mange år. Skal ikke vann- og avløpsetaten finne et tilbud som kan kompensere for dette. Hva med å for eksempel å opparbeide et lite område med kunstsnø i Husebyskogen?

Njårdmedlem - 09.12.2020 kl 15:49:18

Hei Njårdmedlem,

Vi kan bare beklage at skiparken ikke kan opprettholdes med dagens standard i anleggsperioden.

Å etablere produksjon av kunstsnø i Husebyskogen vil imidlertid være et betydelig inngrep der, som trolig vil utløse betydelige protester fra brukerne av dette friområdet og er noe vi ikke kommer til å gjøre.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:42:10

Er det sant hele riggområdet på Huseby skal asfalteres? Hva skjer med all matjorden og skal jordet tilbakeføres slik det var?

B. Smilet - 09.12.2020 kl 16:57:00

Hei B. Smilet,

Deler av riggområdet må asfalteres. Dette fordi det skal kjøres tunge maskiner der, og fordi asfalt reduserer mengden med leire og jord som dras ut på veien og skaper problemer for lokalmiljøet.
Når vannbehandlingsanlegget er ferdig, vil vi tilbakeføre jordet til sin opprinnelige tilstand, med unntak av arealet for driftsbygningen og tunnelportaler som går ned til anlegget under Husebyskogen.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:37:18

Hvorfor ble det ikke fremført vann og anlagt en vaskestasjon ved utgangen med én gang? Dette har jeg sett på andre store byggeplasser jeg har jobbet. Det står ingenting i plangrunnlaget om at vi må vente i mange måneder før dette er på plass.

Erik Andresen - 09.12.2020 kl 17:19:25

Hei Erik, i dette prosjektet er vi nødt til å legge helt nye vann- og avløpsrør inn til plassen fra et stykke bortenfor jordet. Dette er noe som dessverre tar litt tid, og det kreves også at vi har et område å etablere en vaskeplass på i tillegg til en tillatelse fra Plan- og bygningsetaten til å opparbeide riggområdet. Tillatelsen kom på plass da turstien rundt jordet var lagt om, og kort etter dette startet arbeidet med å få lagt de nye vann- og avløpsrørene. Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:39:15

Hei,

Jeg ser dere gir samme svar på enkelte spørsmål nå.

Mener dere virkelig at det skal kreves en innsynsbegjæring for å få vite hvordan deres prosjekt påvirker luftkvaliteten i området?

Har dere ikke et genuint ønske om å informere og opplyse omgivelsene i så stor grad som mulig?

Mvh.
Anders

Anders Ødegaard - 09.12.2020 kl 17:24:58

Hei Anders, vi mener ikke at man må komme med en innsynsbegjæring for å få informasjon om hvordan prosjektet påvirker luftkvaliteten. Vi ønsker å være åpne, men vil ikke legge ut informasjon som ikke er kvalitetssikret. Imidlertid kommer vi med jevne mellomrom til å gi informasjon til nærmiljøet om resultater fra målingene. I tillegg er det mulig å be om innsyn i rapporter som lages som en del av vår rapportering.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:41:26

Hei
Trafikken står allerede ofte opp mot en time i rushen fra Sørbyhaugen til Gjenbrukstasjonen. Og Smestadkrysset er belastet nok som det er.Hvordan skal vi som bor i området komme oss til og fra hjem og fritidsaktiviteter med barn- i et allerede uoversiktlig trafikkkaos ? Man kan ikke alltid sykle eller gå for å få hverdagen til å gå opp og mange frykter for å bli sperret inne på veien
Mvh Ss

Synnøve Svabø - 09.12.2020 kl 17:28:28

Hei Synnøve,

Smestadkrysset er dessverre som du sier allerede et belastet kryss. Vår transport vil anslagsvis bidra med 1 prosent økning i antallet kjøretøy som passerer gjennom krysset. For veien fra Smestadkrysset til Gjenbruksstasjonen vil trafikken øke med inntil 12 prosent på grunn av vårt prosjekt.

Vennlig hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:56:59

Når er det tidligste og det seneste tidspunkt nar det vil være sprengning under husene i Frantzebråtveien?

Hvordan vil beboerne i Frantzebråtveien få adgang til støy og støvmålingene?

Vi er takknemlige for svar for disse spørsmålene.

Helge og Rosi Løvdal - 09.12.2020 kl 17:32:19

Hei Rosi og Helge!
Slik planen er for Sollerudtunnelen vil arbeidet pågå under Frantzebråtveien månedsskiftet mai/juni 21 og ca. 8 uker fremover. Det vil også bli SMS-varsel som man kan melde seg på for å få varsel før hver sprengning

Når det gjelder målinger av støy og støv, vil vi ikke gi ut ikke-kvalitetssikret måledata fortløpende, men vi kan gi innsyn i de offentlige dokumentene knyttet til måling som jevnlig utarbeides som en del av rapportering. Innsynsbegjæringer på dette behandles på lik linje med andre innsynsbegjæringer i kommunen. Vi kommer også jevnlig til å legge ut informasjon til publikum.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:32:58

Will there be added sewage smell when they open up the entrance? And start changing the filter system.
Rosi and Helge

Rosi and Helge - 09.12.2020 kl 17:36:12

Hei Rosi og Helge.
Luktbehandlingsanlegget vil være i drift så og si hele anleggsperioden med unntak av noen få timer under omkobling fra gammelt til nytt. Det nye anlegget vil stå ferdig før vi kobler ut det gamle.

The odor treatment plant will be in operation during the entire construction period, with the exception of a few hours when switching from the old treatment plant to new one.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 17:39:14

Makrellbekkdalen vil ha langt flere miljøpåkjenninger enn bare støy fra viftene. Veibelysning, trafikkstøy, støv og løsningen for dette er miljøkulvert. Viktig at denne ikke salderes som følge av at man setter inn riktige vifter. Konkret, hva er status på miljøkulvert? Hvem jobber m vurderingen av denne? Og hvem beslutter tiltaket?

Rolf Bergseng - 09.12.2020 kl 17:42:54

Hei Rolf.

Vi har forståelse for at beboerne i Makrellbekkdalen ønsker tiltak som reduserer belastningen fra anleggsarbeidene, og vi er helt enige i at gode støytiltak er viktig for å begrense belastningen fra prosjektet.
Per nå er status at vi jobber med å optimalisere planene for anleggsgjennomføringen i området som kan medføre redusert belastning i Makrellbekkdalen. Vi vil tilpasse avbøtende tiltak etter behov, og hvordan en miljøkulvert kan etableres uten at dette i seg selv bidrar negativt for natur og nærmiljø er noe av det vi vurderer. Dette er noe vi ser på sammen med Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten. Begge disse etatene har roller knyttet til beslutning om bygging av miljøkulvert. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi kan.
Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:48:09 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 18:49:11

Hadde ikke dere VA flere alternativer? Prosessen har jo vart i 20 år og hvorfor ble det så dårlig tid til slutt?

Tore Refsum - 09.12.2020 kl 17:52:47

Hei Tore.

Flere alternativer for reservevannforsyning ble utredet, hvorav det som er vedtatt ble vurdert som best når det gjelder måloppnåelse på kvalitet (at tiltaket faktisk dekker behovet), økonomi og fremdrift.

Prosessen med å etablere en overføring av vann fra Holsfjorden har pågått i nær 60 år. Mattilsynet, som fører tilsyn med vannverk, stilte i 2016 krav om ferdigstillelse innen 1/1-2028. Dette gjør at prosjektet må ha en god fremdrift.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:43:00 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 18:45:57

Dere svarte at «sikkerhet er viktigere enn omdømme» til mitt tidligere spørsmål.
Fra prosjektets side er det jo veldig komfortabelt å alltid trekke frem «sikkerhetskortet» på alle deres avvik.

Er prosjektet allerede nå ute av kontroll?

Hvilken dato er planfri sykkelvei klar (et svar som «antar våren 2021» er ikke nøyaktig nok)?

Trond Aarskog - 09.12.2020 kl 17:53:40

Hei Trond, det er slik at årsaken til at vi har endret tidspunkt for sprengningene i denne fasen er på grunn av sikkerhet. Dette er ikke noe vi sier fordi det er komfortabelt. Vi skulle som sagt ønske vi slapp å gå tilbake på noe vi tidligere har lovet, og vi skjønner veldig godt at mange er skuffet. . Vi har krav fra Bymiljøetaten om at gang- og sykkelveien skal være ferdig til 1. juni, men slik framdriften ser ut nå vil den antakelig være ferdig tidligere. Inntil videre må vi bare takke for at dere som bor i området er tålmodige, og bruker om-skiltet rute. Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 18:51:25

Vil publikum kunne besøke tunellen når den er ferdigstilt?

Owe Hugeli - 09.12.2020 kl 18:01:39

Hei Owe, det er mange som synes dette er et spennende prosjekt, og gjerne vil komme å se på tunneler og anlegg når de er ferdig. Vi kan dessverre ikke love at dette blir mulig for alle som ønsker det. Vannbehandlingsanlegget er kritisk viktig for Oslos befolkning og er derfor skjermingsverdig. Det betyr at man som hovedregel ikke tillater at andre enn de som jobber med anlegget får tilgang til det.

Vi synes likevel dette er et godt innspill og vi vil undersøke om det kan bli mulig å gjennomføre besøk på anleggsplassen som er åpne for publikum.

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 19:01:06 - Oppdatert: 09.12.2020 kl 19:02:55

Hei, vil dere åpne opp bomveien på nedsiden ved Njårdhallen for å lette trafikken, slik at de som bor på innsiden av Smestadkrysset kan komme seg ut /hjem når trafikken står bom fast? Og kjøre ned C.A Torstensens vei

Synnøve Svabø - 09.12.2020 kl 18:04:04

Hei Synnøve, det er ikke opp til Vann- og avløpsetaten å åpne bomveien. Ettersom trafikkproblemene du nevner er noe som er dagens situasjon, før vårt anleggsarbeid ved Husebybakken skipark starter, er dette noe som Bymiljøetaten som veieier må behandle uavhengig av vårt anlegg. Dersom vårt anlegg bidrar til at en allerede vanskelig trafikksituasjon blir uholdbar vil vi ta dette opp med Bymiljøetaten.
Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 19:00:23

Hei. Hvordan kan man få støy og vibrasjonsmåler? Vi bor like ved inngangen som er planlagt i Makrellbekkdalen.

Philip Fodstad - 09.12.2020 kl 18:04:29

Hei Philip.
Støy- og vibrasjonsmålere blir utplassert på strategiske punkter for å kunne si noe generelt om belastningen i et større område, og disse målingene følger vi opp. Vi plasserer ikke målere på hvert enkelt hus etter oppfordring fra beboere, dette er det ikke behov for for å følge med på støy, vibrasjoner og støv fra anleggsarbeidet.
Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 19:03:33

Hei, dere svarer følgende på et spørsmål her:

"Hei Per, en rekke alternative løsninger er vurdert i konseptvalgutredningen for prosjektet, og blant disse var den nevnte sjøvannledningen fra Bærum til Oslo. Konklusjonen var at en slik løsning var mindre egnet for prosjektet enn andre aktuelle løsninger".

Kan dere vise til hvor i konseptvalgutredningen
en sjøledning fra Bærum til Oslo er beskrevet og og hva som er utredet?

Tidligere har VAV sagt flere ganger at dette ikke er utredet.

Sverre Haanæs - 09.12.2020 kl 18:13:07

Hei Sverre.
Et samarbeid med Asker og Bærum Vannverk med vannbehandling på Kattås ble vurdert i konseptvalgutredningen og forkastet ut fra høye investeringskostnader og høyt energiforbruk, dog ble det da vurdert tunnel fra Kattås til Oslo. Eksisterende infrastruktur fra Holsfjorden til Kattås har ikke kapasitet til å dekke Oslo i tillegg til Asker og Bærum, og derfor ville tilleggsinvesteringer og en større utvidelse av anlegg på Kattås vært nødvendig.
En sjøledning fra Sandvika til Festningen er isolert sett en mulig løsning, forutsatt at miljømyndighetene gir tillatelse, men forslaget er likevel forkastet. Forslaget forutsetter at det vil være mulig å føre et 2 meter i diameter rør under bebyggelsen i Bærum og ned til sjøkanten i Sandvika. Dels forutsetter forslaget at vannet levert til Festningen kan kobles til infrastruktur med stor kapasitet i Oslo. Ingen av disse forutsetningene er korrekte.
Vi har også kommentert dette tidligere i Akersposten, og viser til https://akersposten.no/meninger/drikkevannet-ma-fores-dit-behovet-er/19.3894

Hilsen oss i prosjektet

Besvart: 09.12.2020 kl 19:07:35

Nettmøtet er avsluttet.

Snu listen

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å forbedre nettstedet. Ved å godkjenne aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...