ANNONSE
Annonse
Akersposten

Kollektivtrafikken øker på nesten alle områder

Stadig flere reiser kollektivt i Oslo. Foto: Ruter

Buss, t-bane, tog og båt viser til økning i antall reisende i 2018. På trikken er det derimot ingen vekst.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 12.03.2019 kl 10:14

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Nye tall fra Ruter viser en trafikkvekst på 4,2 prosent i 2018. Dette tilsvarer 387 millioner påstigninger totalt, hele 16 millioner flere enn i 2017.

Det skriver Ruter i en pressemelding tirsdag formiddag.
Veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter. I Oslo var veksten i 2018 på 4 prosent, og i Akershus var det en trafikkvekst på 4,9 prosent.

– Veksten i kollektivtrafikken er først og fremst befolkningen sin fortjeneste, kundene våre parkerer bilen, tar kollektivtilbudet i bruk, og bidrar til å redusere utslipp. De fortjener en stor takk når vi oppsummerer tallene for fjoråret. Tillit og satsing fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjør at vi har kunnet øke kapasiteten, frekvensen og kvaliteten på tilbudet vårt, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Vekst på 16 millioner

Totalt var det 387 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2018. Dette er en økning på hele 16 millioner påstigninger i forhold til året før, nesten 44 tusen nye påstigninger hver dag. Kollektivveksten er tre ganger høyere enn befolkningsveksten. Biltrafikken gjennom bomringen har gått ned med nesten fem prosent.

– Veksten i kollektivtransporten fortsetter med nye rekordtall. Når biltrafikken også går ned, blir det mindre kø, eksos og klimautslipp. Det er bra for alle som bor i byen vår, og for lufta vi puster i. Vårt mål er at skal være enkelt for alle å velge miljøvennlig. Vi har derfor gjort det gratis for barn opp til seks år og kutta prisene for ungdom, og i år kommer det 70 nye elbusser i Oslo. Det betyr mindre støy og en enda mer behagelig reise for flere, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Flest reiser med buss

Det er bussene som transporterer flest passasjerer, med 168 millioner påstigninger i 2018. Deretter kommer T-banen med 122 millioner påstigninger, og trikken med 51 millioner.

– Fylkestinget i Akershus har over flere år bevilget store midler for å bygge ut et godt kollektivtilbud i fylket. Det er derfor svært gledelig at Ruter lykkes så godt med å tilrettelegge et kollektivtilbud som stadig flere velger å bruke. I et fylke som Akershus som består av alt fra byområder til store landsbukskommuner hvor mange er avhengig av å bruke bil, er dette ingen selvfølgelighet. Det gjør meg optimistisk med tanke på utviklingen av kollektivtilbudet i det nye Viken, sier Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.

Ruteendringer gir resultater

Det er gjort flere grep for å videreutvikle kollektivtilbudet i Oslo og Akershus i løpet av 2018. Både i april og oktober ble det gjennomført ruteendringer som hadde som formål å sikre mer effektive reiser inn og ut av hovedstadsområdet, samt bidra til å styrke tilbudet for å møte befolkningsveksten. Særlig er det busstilbudet i Oslo og Akershus som har fått en solid styrking i løpet av året. I 2018 var det også seks elbusser i test i Ruters område, i 2019 kommer 120 nye elbusser i trafikk i Oslo og Akershus.

– Et tilbud som er tilpasset markedet gir resultater, innsatsen til om lag 5000 medarbeidere i over 20 selskaper bidrar hver dag til å gjøre Osloregionen til et bedre sted å bo og reise i. Fremover skal vi fortsette å levere, øke innsatsen, jobbe videre for å oppnå ambisjonen om nullutslipptrafikk og ta imot eksisterende og enda flere nye kunder, sier Bernt Reitan Jenssen.

Antall påstigninger per driftsart i millioner, og trafikkvekst i prosent:

Buss – 168 – 5,7 % økning
T-bane – 122 – 3,6 % økning
Trikk – 51 – 0%
Tog – 42 – 5,3 % økning
Båt – 4,4 – 11,6 % økning
Sum 387 – 4,2 % økning

Fakta

Kollektivtrafikken har i 2018 hatt en vekst på 4,2%, og i løpet av året ble det registrert over 387 millioner påstigninger i Oslo og Akershus. Veksten til kollektivtrafikken er betydelig høyere enn befolkningsveksten, som i 2018 var beregnet til 1,2% i Oslo og 1,7% i Akershus.

Samtidig med at kollektivtrafikken holder trafikkveksten oppe har det vært en nedgang i antall passeringer av personbiler gjennom bomringen. Tids- og miljødifferensierte takster ble innført i oktober 2017, og i 2018 var det en nedgang på 3,8% i passeringene i bomringen. Dette tyder på at flere stadig oftere velger å benytte kollektivtrafikk til sine reiser.

Ruter har gjort flere grep for å videreutvikle tilbudet til de reisende, og det ble gjennomført to større ruteendringer i løpet av 2018. Både i april og oktober ble det gjennomført ruteendringer som hadde som formål å sikre mer effektive reiser inn og ut av hovedstadsområdet, samt bidra til å styrke tilbudet for å møte befolkningsveksten.

Særlig er det busstilbudet i Oslo og Akershus som har fått en solid styrking i løpet av året.

Kilde: Ruter