ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Knutepunktpolitikken ødelegger byen vår»

«Skøyen var tidligere i hovedsak et industriområde og har med årene fått en rotete boligutvikling, som stadig blir verre og verre,» skriver Liv Solberg.

«Vi har en utbygging som styres for mye av et svakt lovverk og sterke utbyggere.,» skriver Liv Solberg.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.03.2019 kl 15:44

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

«En by i harmoni og visjon for byens felleskap og sammenheng er fraværende,» skriver Christian Pagh (Kulturbyrået Urgent Agency) i Klassekampen 26.2.2019. Han er kritisk til byutviklingen med tanke på samtiden og fremtidens by. Han etterlyser at politikere og utbyggere må ta større samfunnsansvar enn det vi ser i dag.

Kommuneplanen 2015 har pekt ut steder som skal transformeres fordi de er knutepunktområder med kollektivdekning, og har nærhet til indre by, ref. Ellen De Vibe PBL. Byrådsleder Raymond Johansen vil ha en by med variert bebyggelse på samme områder, og en fordelingspolitikk som er mer rettferdig, refr. begge i Østlandsendingen 30.8 2018. Gode argumenter, men passer ikke i et land med sterkt pengefokus og grådighetskultur. Vi har en utbygging som styres for mye av et svakt lovverk og sterke utbyggere. Det dreier seg om områder som arealmessig er for små til variert utbygging uten å ødelegge sammenheng og felleskap.

Iht. ny Osloundersøkelse om hvorfor barnefamilier flytter ut av indre bydeler når barna blir eldre, fant man ut at mange barnefamilier vil ha bedre boforhold i form av rekkehus, og boliger med egne utearealer og hageflekker. De vil ha grønne, trygge, gode lekeplasser og trygg skolevei, ref. Byutviklingsleder Hanna Markussen i Østlandssendingen 15.2 2019 og Aftenposten 2.3.2019. Mange eldre innbyggere i Oslo trenger trygghet, ro, stillhet, lyset, hagearbeid og fuglene for å gjøre sin siste jordiske reise god. Hvordan ivaretas disse to gruppene bedre i byutviklingen?

Knutepunktpolitikken har ført til store skader. Et eksempel er Grefsen stasjon i full disharmoni med nærliggende småhusområdet Grefsen og Torshovbyen (1917-25). Nye boliger forringer sammenheng når man forsøker å se bydelene i helhet. Et annet eksempel er den massive utbyggingen på Skøyen som setter området i et dårlig lys, ref. Orklabygningen og utbygging i Harbitzallen. Skøyen var tidligere i hovedsak et industriområde og har med årene fått en rotete boligutvikling, som stadig blir verre og verre. Det er i dag cirka 3500 beboere på Skøyen. Planen er å komme opp til 15000 mennesker på et relativt lite område. Nye grå, høye, triste tette og mistilpassede bygninger vokser i full ubalanse med nåværende boliger og bevaringsverdige hus.

Østkanten av Oslo ble dessverre tidlig hardt rammet av knutepunktpolitikken, men politikerne har også kastet seg over vestkantens boligområder. Det er her nå de største endringene finner sted.

En omfattende byggeprosess i Oslo har ført til at byen er en eneste stor byggeplass, hvor det endelige resultatet er usikkert og uoversiktlig. Vi ser gamle og nye bygg vokse opp i disharmoni med hverandre, og som ikke snakker sammen. De få vernede enkelthus har mistet sin historie, sjarm og eksistensgrunnlag. De passer ikke lenger inn i områdene de har vært en del av. Utviklingen går for fort, og jeg savner en helhetlig oversikt over hva som bør vernes og bevares i byen vår. Det finnes vernede enkelthus, men vi trenger vern av større områder. Oslo har ingen godt bevart «gamleby» å vise fram slik andre hovedsteder har, men vi har småhusområder som er pene og verneverdige ref. Byantikvaren om for eksempel Smestad? Hva må til for at byen vår ikke skal bli historieløs?

Protestene mot den voldsomme, uoversiktlige og manglende helhetlige utbygging har kommet fra beboere og andre interesserte uten at politikerne tar det alvorlig. Bydelsutvalg, velforeninger og aksjonsgrupper i hele byen har engasjert seg og samarbeider for en hovedstad som vi kan være stolte av. Knutepunktpolitikken ble vedtatt lenge før beboere ble tatt med i dialog. Det ble satt sterke premisser for hva diskusjonene skulle dreie seg om. Dette har ført til demokratisk forfall. Når skal politikerne og utbyggerne ta protestene på alvor og vise et større samfunnsansvar?

Liv Solberg