ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Klima: MDG tør sette mennesker og miljø først»

MENER ALVOR: Anders Holten Skånlund og Arne Haabeth mener at MDG kan vise til gode resultater i klimakampen og at man må tørre å ta upopulære avgjørelser. Foto: MDG Oslo

MDG mener at Høyre bekymrer seg unødig og at Høyre serverer serviettforslag som forsinker gjennomføring av viktige prosjekter.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 31.08.2019 kl 14:23

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Høyres Bård Ludvig Thorheim mener at MDG ikke er så opptatt av miljø – han hevder at vi driver symbolpolitikk mens Høyre fokuserer på resultater. Det motsatte er tilfelle, noe han selv bekrefter i sitt innlegg.

Les saken: «Klima: Høyre setter resultater foran symbolpolitikk»

Thorheim beskriver godt hvor bekymret Høyre er for å gjennomføre miljøtiltak. Alle må like tiltakene. Høyre engster seg for hva folk vil si, om noen vil stille spørsmål ved tiltakene. Denne bekymringen har Høyre kjørt seg fast i både lokalt og nasjonalt. Når skal de fri seg fra frykten og komme seg videre? Klimakrisen må behandles som en krise - vi må handle nå.

Vi har erfaring med å få kritikk for miljøtiltak, og vi deler gjerne. Miljøtiltak med utilsiktede virkninger korrigerer vi. Noen tiltak gir ulemper for noen som veies opp av store gevinster for andre. Da må vi forklare og kunne stå i stormen. Vi kan uansett ikke vente med miljøtiltak til sistemann har skjønt poenget, og tallene viser at grønn omstilling er populært. Vi kommer ikke til å engste oss som Høyre, men fortsette arbeidet for en ren, trygg og moderne grønn by.

MDG tør å levere på sykkelveier. Høyre har i mange år lovet sammenhengende sykkelveinett i Oslo. Det ble lite av dette med Høyre. Med MDG ble det endelig satset på sykkel. Vi fjerner enkelte parkeringsplasser og lager sykkelveier, mens Høyre protesterer og stemmer imot. De bekymrer seg. Kanskje noen vil stille spørsmål ved at en parkeringsplass blir borte? Thorheim og Høyre ser problemer og skyver funksjonshemmede foran seg, mens vi lager sykkelveier, bygger rekordmange parkeringsplasser for funksjonshemmede og innfører en velfungerende beboerparkering.

MDG tør å jobbe for å få trafikkmengden ned, vi nøyer oss ikke med et "nullvekstmål". Vi tørr å løfte bompengene og vi tørr å si nei til motorvei. Høyre skal ha "nullvekst" med lavere bompengesatser og mer motorvei mot sentrum. Sånt fyller byen med biler. Ingen ser logikken. De borgerlige drar oss tilbake mot en grå fortid. Folk vil ikke dit lengre.

MDG vil ha ny t-bane gjennom sentrum, i tråd med faglige råd, noe som øker kapasiteten på samtlige t-banelinjer, inkludert Østeråsbanen og Kolsåsbanen. Høyre forsinker prosessen ved å fremme et nærmest egenkomponert forslag med t-bane under Ring 2. Høyres serviett-forslag gir ikke 5-minutters avganger og vil komme færre Oslo-borgere til gode.

Thorheim er tilfreds med at Høyre vil kutte utslipp fra anleggsplasser, fergetrafikk, skaffe 5.000 ladepunkter og støtte karbonfangst på Klemetsrud. Alle er enige i dette, noe av dette har vi allerede gjort og resten er vi i gang med. For eksempel har vi allerede sikret støtte til over 20.000 ladepunkter i borettslag og sameier, og mere skal det bli. Renseanlegg på Klemetsrud har imidlertid regjeringen lovet Oslo i flere år, men de skyver stadig på prosjektet. Her er vi avhengige av regjeringen. Når får vi Klemetsrud på plass?

Vi vil tenke klima i bydelen. Vi vil ha klimabudsjett og klimaplaner for bydelene på Oslo vest, bygge mer sykkelvei, ta elver opp av rør, ta vare på grønne områder, sikre gode bomiljøer og motivere klimavennlig atferd i næringsliv, borettslag og sameier.

Politikken vår virker. Klimautslippene i Oslo er ned 16% på to år. Vi blir lagt merke til og kopiert av andre land. Vi er Europas miljøhovedstad. Samtidig har NHO kåret Oslo til landets mest næringsvennlige kommune. Vi viderefører den norske modellen, men vi gjør den grønn. Vi skal ta vare på hverandre, på de som faller utenfor og vi skal legge til rette for et vitalt, bærekraftig og grønt lokalt næringsliv.

Skal vi få til et grønt skifte så må vi tørre å gjennomføre miljøtiltak, vi må tørre å utfordre, men vi skal også ha med oss både hodet og hjertet. Grønn omstilling trenger vi uansett både av hensyn til mennesker og miljø.

Arne Haabeth
Bystyrekandidat, Oslo MDG

Anders Holten Skånlund
Styremedlem og førstekandidat bydelslisten, Ullern MDG

Følg Akersposten på Facebook