ANNONSE
Annonse
Akersposten

Kirkenær ballettskole og flere boliger bevart for ettertiden

SKAL BEVARES: Bystyret har vedtatt en reguleringsplan som skal sikre varig vern av et helhetlig kulturmiljø med eksisterende bebyggelse. Kirkenær ballettskole innringet.

Byantikvarens og Plan- og bygningsetatens bevaringsforslag for området på Sørbyhaugen ble vedtatt av bystyret.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SØRBYHAUGEN: Bystyret vedtok før fellesferien å omregulere Hagan terrasse 1, 3, 5a, 6, 7 og 9–15 fra bolig til boliger med bevaring av kulturmiljø. Hagan terrasse 8 foreslås regulert til bolig og turdrag, uten bevaring.

Sørbyhaugen 33 (Kirkenær ballettskole) foreslås regulert til kulturinstitusjon med bevaring.

Området var regulert gjennom Småhusplanen. Den nye reguleringsplanen sikrer varig vern av et helhetlig kulturmiljø med eksisterende bebyggelse, utomhusområder og vegetasjon gjennom regulering til hensynssone bevaring kulturmiljø og hensynssone naturmiljø.

Planforslaget sikrer bevaring av 11 boligbygg i et helhetlig funksjonalistisk bygningsmiljø samt områdets grøntstruktur. Bebyggelsen kan ikke rives, tilbygges eller påbygges, og det tillates ikke nybygg.

Oppgraderinger av bygninger og hageanlegg må gjøres i samråd med Byantikvaren. Sørbyhaugen 33 kan være ballettskole som i dag eller andre kulturformål, men kan ikke bruksendres til bolig.

Bebyggelsen på Hagan terrasse 8 kan rives eller endres. Oppdatert regulering til offentlig veg, turdrag og tursti kan gi ekspropriasjonsmulighet, men planen medfører ikke innløsningskrav.