ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Kattås er allerede vurdert»

HUSEBY: Vannbehandlingsanlegget er bestemt lokalisert til Husebyskogen. Skisse: VAV

Debatten om å lokalisere vannbehandlingsanlegget et annet sted enn Husebyskogen fortsetter. Hvorfor ikke bruke vannrenseanlegg på Kattås i Bærum og så føre vann i sjøledning til under Akershus festning som rentvannsbasseng er et forslag. Går ikke, mener Vann- og avløpsetaten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.04.2019 kl 11:39

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Haanæs utdyper sitt forslag om å bruke et eldre renseanlegg under Akershus festning som et alternativ til å bygge vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen. Hovedmomentene i Haanæs forslag er allerede vurdert, og forkastet.

Les Haanæs innlegg her: «Alternativ løsning for ny vannforsyning til Oslo»

Sverre Haanæs forslår å pumpe vannet opp til Kattås, utvide behandlingskapasiteten der, føre vannet til Sandvika og legge en sjøledning til det tidligere Festningen renseanlegg på Akershus. Å føre råvann til Kattås og ha felles vannbehandling med Asker og Bærum vannverk er et tiltak som ble vurdert og forkastet i et tidlig stadium av konsekvensutredningen (2016).

Kattås-alternativet ble forkastet ut fra energiøkonomiske hensyn. Her måtte en da pumpe vannet opp til kote 250-300, for så å slippe vannet ned igjen, noe som ville medført svært høyt energiforbruk og tilsvarende store kostnader. Mulighetsstudien Haanæs etterlyser er allerede gjort som en del av de tidlige vurderingene i konsekvensutredningen, og vurdert av ekstern kvalitetssikring fra PriceWaterhouseCoopers i samarbeid med Concreto.

Konseptet til ny vannforsyning ble vedtatt i Bystyret i juni 2017, og de som er interessert i å lese vedtaket og Vann- og avløpsetatens saksfremlegg finner dette på prosjektets nettsider. Anbefalingene i konsekvensutredningen og den eksterne kvalitetssikringen tatt til følge av bystyret. Vann- og avløpsetaten fikk i oppdrag å videreutvikle konseptet til et forprosjekt, og det er det som var lagt fram til høring og som så skal behandles politisk.

Lars J. Hem

Sjefsingeniør og plansjef for ny vannforsyning Oslo
Vann- og avløpsetaten