ANNONSE
Annonse
Akersposten

Kan redde seniorenes grøntområde

FORSVINNER: Under befaringen ble det klart at hele dette området forsvinner med snuplass. Helt til høyre i bildet byrådssekretær Daniel Rees, som har mulighet til å gjøre noe med saken. Foto: Vidar Bakken

Mange har reagert på at seniorene i Husebyhagen Seniorboliger skulle miste grøntarealet. Dette for at foresatte til barn ved Huseby skole skulle få en egen snuplass i forbindelse med kjøring til skolen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 22.10.2018 kl 15:50

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Styret og daglig leder i Husebyhagen har gjort flere forsøk og kommet med forslag til andre løsninger, for å hindre at et for dem verdifullt grøntområde skulle forsvinne. Politikerne i Bydel Vestre Aker har reagert på tilrettelegging for biltrafikk i området, i en tid da byrådet har lansert planer for bilfrie soner rundt skolene, såkalte hjertesoner.

Les også:

Snuplassen koster millioner og kan bli skrotet i løpet av kort tid

Seniorene på Huseby lanserte «Hjertesone» før byrådet

Andre løsninger

MDGs representant i bydelsutvalget, Knut Frederik Horn, har henvendt seg til byrådet med henstilling om å komme på befaring for å se på forholdene. Torsdag kom så representanter fra byrådet og Bymiljøetaten. Det var lovlig sent, i og med at på samme tid lå et avtaledokument fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten klar for signering, etter mer enn to års forhandlinger om overtakelse av grøntområdet.

Knut Frederik Horn og Yngvar A. Huseby (H) fra bydelsutvalget møtte sammen med tre representanter for styret i Husebyhagen Seniorsenter og daglig leder ved senteret. Fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel møtte byrådssekretær Daniel Rees (MDG).

- Vi kommer for å høre hva beboere og lokalpolitikere har å si og eventuelt se om det finnes andre løsninger for snuplassen, sa Rees.

Krav fra FAU

Beboere og daglig leder ved seniorboligene redegjorde for et kaotisk trafikkbilde i området, som Akersposten tidligere har omtalt.

Les også: Lager snuplass i hagen til de eldre

En representant for Bymiljøetaten viste til at dette var en reguleringssak fra 1994 og som involverte fire etater i kommunen. Det var et krav fra skolens FAU om at snuplassen som ligger i rekkefølgebestemmelsene nå måtte komme på plass, slik at skolen skulle få reell brukstillatelse etter utvidelsen og at barnas sikkerhet ble ivaretatt i det kompliserte trafikkbildet i dropsonen.

Fra beboernes side har det vært pekt på at det må en holdningsendring til blant foreldrene, som i stor grad kjører barna til skolen og nettopp skaper farlige situasjoner rundt skolen.

- Trygg skolevei er viktig, men vi er ute etter en mindre inngripende løsning enn at dette grøntområdet skal forsvinne, sa Husebye.

Les også: Planlegger å ta eldres friområde for biler til skolen – Bærum gjør motsatt

Vendehammer i stedet

Bymiljøetatens representant pekte på at det her kunne være mulig å anlegge en såkalt vendehammer i stedet for fullverdig snuplass, som i mindre grad ville berøre grøntområdet. Samtidig pekte hun på at skolen i liten grad brukte etatens hjelpemiddel «Trafikkagenten», hvor skolebarn kan være med å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveien.

Daniel Rees ville ta med innspillet til byrådsavdelingen, for å se på muligheten å utrede en vendehammer i stedet for snuplass.

- Samtidig er det viktig at skole og foreldre har en holdning til dette å kjøre barna til skolen, sa Rees.

Dette punktet ville Horn og Husebye ta opp med skolens ledelse og FAU.

Les også:

Lanserer fremtidens boløsning for godt voksne

Følg Akersposten på Facebook