Akersposten

Hanne-Karine Sperre, engasjert, frivillig og frilansjournalist. Foto: Privat

– Vi må lære oss å dømme mindre og heller hjelpe mer

– Når jeg ser ungdommer som står og selger cannabis, eller det skjer et ran, holder det ikke at jeg sitter i leiligheten min og mener noe om det. Det handler om å prøve å se hvorfor de oppfører seg på den eller den måten. Det hjelper ikke å snu ryggen til, sier vinneren av Vestre Akers frivillighetspris for 2020, Hanne-Karine Sperre.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.01.2021 kl 15:31

KRAGSKOGEN/VESTRE AKER: «Hun tar seg også tid til å lytte til mennesker som lider under store levekårsutfordringer og hun bruker alt av sin tid til å lytte ut og søke å finne svar.»

«Hun har et stort og aktivt engasjement for å forebygge utenforskap, rus og kriminalitet. Hun bruker en stor del av sin tid på å felte i ulike miljøer, faginstanser og blant politikere for å både bli kjent med og i et forsøk på å påvirke til bedring. Hun har en dempende effekt på spenninger i ungdomsmiljøer, da hun lytter til dem og forsøker å finne løsninger.»

«Den tiden hun legger ned i sitt engasjement for mennesker og ulike problemstillinger er et frivillig engasjement. Hun har en genuin omtanke for alle rundt seg og vi mener at all hennes tid fortjener en anerkjennelse.»

De tre utdragene er hentet fra noen av begrunnelsene til hvorfor nettopp Hanne-Karine Sperre burde tildeles Bydel Vestre Akers frivillighetspris for 2020. På bydelsutvalgets siste møte, i desember, ble det kjent at et enstemmig bydelsutvalg besluttet at Sperre skal få prisen, som offisielt deles ut i februar i år.

Ble rørt

– Hvordan reagerte du da du fikk vite at du har fått frivillighetsprisen?

– Jeg skvatt litt. Og jeg ble litt rørt Jeg hadde sett hvilke andre som var nominert, og der var det flere selvsagte kandidater. Jeg vet mye om den betydningen for eksempel Fahad Abby har for ungdommen på Hovseter, og jeg vet at det fins flere som ham. Jeg tar av meg hatten for det engasjementet de har for hverandre og for de yngre…

Det skal ikke mange stikkordene til før Hanne-Karine Sperre snakker om andre mennesker. Men før hun snakker seg varm om ildsjeler på Hovseter, vil vi gjerne vite mer om hvorfor akkurat hun har fått prisen fra bydelen. Så vi må avbryte henne og be henne spore inn på egen innsats.

Sperre har gjennom flere år utmerket seg med sine mange artikler her i Akersposten, hvor hun ikke har vært redd for å ta opp de vanskeligste temaene, som kriminalitet, ungdom, rusproblematikk og utenforskap. Hun har funnet frem til de gode kildene, vært tett på miljøer som mange andre helst ikke engang ønsker å tenke på. Hun har kommet tett på gjengkriminelle, kriminelle gjengangere, rusavhengige og kriminelle i alle former og aldre, også barn.

Avisartiklene og innleggene på sosiale medier er bare en del av det hele. Hennes engasjement, nysgjerrighet og empati har ført til at hun gjør mye for mange.

Brorens vanskelige kamp

– Engasjementet startet nok med broren min, sier hun.

– Hans-Christian hadde komplekse funksjonshemminger, og det var forutsett at han bare skulle få leve noen år. Men han ble 38. Det handlet nok mye om den styrken han fikk gjennom alle menneskene rundt ham som heiet og brukte tid på ham, sier Sperre.

Som søster var hun tett på, og i mange år kjempet hun en kamp for at Hans-Christian skulle få et så godt og verdig liv som mulig.

– Dermed vet jeg hva det innebærer å være totalt avhengig av hjelpeapparatet, og også om hvordan systemet kan glippe. Jeg har kjent på kroppen hvordan det er å være pårørende.

I desember 2016 døde Hans-Christian, og livet forandret seg ganske mye for Hanne-Karine Sperre. All tiden og omsorgen hun hadde brukt på ham, og kampen hun hadde kjempet for ham, var forbi.

– Jeg lærte at det det er ingen selvfølge at man får det man har krav på, og det krever en ekstrem utholdenhet og en fremoverlent holdning, sier hun.

– Da broren min døde, fant engasjementet mitt nye steder, og jeg mener at som samfunnsborger og medmenneske har jeg et ansvar, sier hun.

Skapte et nettverk

I 2017 begynte Sperre å skrive for Akersposten, og det viste seg raskt at hun gjerne ville skrive om mennesker, gjerne om dem som har kommet skjevt ut av ulike årsaker. Hun fikk raskt gode kontakter innen politiet og blant politikere, etater og ulike instanser som berører kriminalitet, oppvekstproblematikk og rus. Hun fikk også gode kontakter blant dem som har en kriminell fortid.

De siste årene har hun som nysgjerrig journalist sammen med politiet vært tett på Oslos dystre sider, for eksempel på nattestid i Vaterland-området. Hun har intervjuet dømte gjengledere, drapsmenn, rusmisbrukere og ungdomskriminelle. Sperre har også snakket med dem som har vært ofre og som lever med trusler om vold og misbruk mot seg til daglig.

Ungdomsmiljøene har journalisten vært spesielt opptatt av, og fra leiligheten i Kragskogen er det bare noen steinkast til Hovseter, hvor hun har brukt mye tid på å bli kjente med både ungdommer og unge voksne.

– Det er mange jeg er glad i på Hovseter. Det er et fantastisk sted som på en måte blir uglesett av mange. Det river meg i hjertet når jeg ser i kommentarfeltet at Hovseter-ungdommer for eksempel får skylden for et ran på Ullern eller på Røa. Det sier mer om personen som kommenterer, sier hun og legger til:

– Det er jo ikke på Hovseter det bor flest rusa ungdommer. Det er flere ungdommer som ruser seg i villaområdene på for eksempel Ullern og Holmenkollen. Jeg syns Hovseter har et ufortjent dårlig rykte. Det er så mange fine ungdommer blant blokkene, med ferdigheter innen både rap, dans og entertaining. Noe de har tilgang til på klubben, og ikke i en stor kjellerstue hjemme hos mor og far. I tillegg skaper flere unge voksne seg egne arbeidsplasser, fordi det er vanskelig å få napp ellers. Foruten dette påser de eldre at de yngre er ivaretatt, sier hun.

– Hovseter fortjener egentlig å skjemmes bort litt. Det er fremdeles litt for mye stigma knyttet til Hovseter, sier hun og legger raskt til: – Men det betyr ikke at vi ikke må bruke masse tid på ungdommer fra Ullern og Holmenkollen også. Unge strever med ulike utfordringer der også.

Krevende og viktig sysselsetting

Engasjementet hennes har ført henne mange steder, som til Mortensrud i Bydel Søndre Nordstrand, der hun blant annet er blitt kjent med tidligere gjengleder Shahid Rasool, som har snudd livet sitt rundt etter soning og i dag driver treningssenter og jobber med ungdom.

– På Mortensrud har jeg brukt en del tid. Jeg interesserer meg for hvorfor det går som det går med enkelte unge, som ender opp med å begå kriminalitet og ruse seg. Det hjelper ikke bare å skrive hva politi, barnevern, politikere og andre voksne mener. Det er viktig å høre det ungdommene sier. Særlig på Mortensrud har jeg møtt mange fine gutter, sier hun. – Det er lett å sitte på utsiden og dømme dem som kommer i politiets søkelys.

Hun sier at det ofte handler om sysselsetting og jobb.

– Det er vanskelig for mange ungdommer å få seg en jobb, og det er lett å miste den jobben de har fått. Sammen med Rasool har jeg hjulpet ungdommer med å skaffe den jobben.

– Hvordan har dere lyktes?

– Det er litt variabelt. Noen muligheter kom, andre glapp. Jeg fikk veldig mye respons etter et innlegg på Facebook, der vi fikk fokus på et problem og hvor noen arbeidsmuligheter dukket opp. Men arbeid er en problemstilling som krever mye å løse. Først og fremst trenger unge tilstedeværende ressurser som bygger dem og viser at de tror på dem. Det er mange gode sjeler som vil, og det er masse lovord fra politikere og andre. Men det er krevende å gjøre noe med problemene, sier hun og snakker også om pandemien som skapte ekstra utfordringer for alle.

– Det ble vanskeligere å skaffe jobber, men jeg vet at noen av ungdommene nå er sysselsatt. Selv får jeg ikke vært med så mye som jeg ønsker på grunn av pandemien. Det er Shahid som nå møter disse ungdommene daglig og snakker med dem, de som lett faller utenfor både arbeidsliv og det sosiale. Ungdommer trenger daglig omgang med gode folk, ellers har de bare hverandre.

Hjelper straffedømte

De siste årene har Sperre besøkt flere innsatte i fengsel.

– Jeg er spesielt interessert i dem som er dømte, som for eksempel har en bakgrunn i rus og kriminalitet. For dem er det ofte bare én vei å gå når de kommer ut av fengsel, og den veien bærer rett tilbake i fengsel hvis det mangler gode rammer utenfor murene. Mange har bare venner som har kriminell bakgrunn. Da er det lett å havne i det samme sporet.

Engasjementet har ført henne i kontakt med en mann som kommer fra et sted utenfor Oslo. Han har sittet totalt 15 år i fengsel.

– Han har vært inn og ut, og hver gang han kommer ut, skal han prøve å stable seg på beina igjen. Det er få som har troen på deg når du slipper ut. De fleste mangler utdanning og møter høye forventninger. Da er man avhengig av å ha noen på laget sitt, sier Sperre.

– Jeg vil engasjere meg i mennesker som står i dritt til knærne, men som likevel forsøker å rette seg opp igjen, sier Sperre, som flere ganger kommer tilbake til dette: – Vi må lære oss å dømme mindre og heller hjelpe mer. Man må i hvert fall ikke direkte skade noen ved å sette ut rykter. Det hjelper ingen. Dette er jo mennesker som gjerne har familie også. De kan ha små barn og samboer eller kone. Det kan fort gå utover helt uskyldige.

Fylte Persbråten til randen

For to år siden, i februar 2019, hadde Hanne-Karine Sperre skrevet så mye om ungdom, rus og oppvekstproblemer i Akersposten at hun fikk ideen om at lokalavisen skulle invitere til folkemøte om temaet. Hun sto selv bak gjennomføringen av folkemøtet, som hadde et bredt panel med tidligere misbrukere, en dømt torpedo, tidgligere gjengledere, politikere, politi og andre ressurspersoner.

Til kantinen på Persbråten skole kom rundt 350 mennesker, som fikk med seg viktige og tankevekkende innlegg, en interessant paneldebatt og gode innspill fra salen. Sperre jobbet i dager og uker med å gjennomføre et prikkfritt arrangement som mange satte stor pris på.

Mye frivillighet

Ser man bort fra artiklene Sperre skriver for Akersposten og andre medier, er mye av innsatsen hun legger ned, frivillig og ubetalt. For eksempel har hun vært en del rundt på skoler og sånt og snakket om disse vanskelige temaene, også ubetalt.

– Jeg bruker nok mer tid på frivillighet enn på betalt jobb, men jeg ville ikke vært det foruten.

Etter flere år med engasjement for dem som ikke har det bare enkelt, har kontaktnettet blitt stort. Hanne-Karine Sperre kjenner mange, og mange føler at de kjenner henne.

– Det hører med til denne jobben at jeg får meldinger sent og tidlig fra ungdommer, fra foreldre som trenger noe eller vil si takk. Jeg har heldigvis en tålmodig samboer og en tålmodig sønn. Det skal ikke gå på bekostning av dem, men jeg bruker en del tid på dette, sier hun.

Frivillighetsprisen

Vedtak i bydelsutvalget i desember 2020:

Hanne-Karine Sperre tildeles Vestre Aker Frivillighetspris 2020 for hennes samfunnsengasjement, felting og påvirkningsarbeid på områder som omfatter utenforskap, rus og kriminalitet. Hun bidrar til innblikk og bredere forståelse gjennom historiene hun formidler på sosiale medier og i Akersposten.

De beste vennene

Jobben som frilansjournalist har ført til et utvidet engasjement og innsats langt utover jobben. Nå har det altså ført til at Hanne-Karine Sperre får frivillighetsprisen fra Bydel Vestre Aker.

– Denne prisen handler om alle menneskene jeg møter. Det er jo disse som skaper innholdet i det jeg formidler, og det er møtene mellom meg og disse som gir denne kunnskapen.

– På veien har jeg fått noen virkelig gode venner, sier hun. – Jeg har venner i alle mulige samfunnslag. Det er blant de som har hatt aller mest trøblete oppvekst, jeg finner de mest lojale vennene. De har opplevd så mye kritisk og smertefullt. De har en helt annen innsikt og holdning til andre mennesker. Den godheten har jeg opplevd, sier hun.

– Vi er mange som har en del å lære av andre kulturer, for eksempel det å ønske andre velkommen inn. Jeg ser hva ungdommer gir av seg selv, hva slags gjestfrihet de viser. Det er synd ikke flere opplever det. Det er en nestekjærlighet som er fin å føle på. Jeg tror vi har godt av å blande oss. Vi har godt av å bli litt mer nysgjerrige, sier prisvinneren fra Kragskogen.

Følg Akersposten på Facebook

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...