ANNONSE
Annonse
Akersposten

Bekken blir 50 millioner dyrere

- Jeg blir helt matt

Illustrasjon av "nye" Mærradalsbekken gjennom Hoveseterdalen. Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Det blir ikke billig å åpne bekken i Hovseterdalen. Nå er kostnadene økt fra 20 til 70 millioner kroner.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.06.2020 kl 08:54

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOVSETER: Motstandere av åpning av bekkeløpet i Hovseterdalen mente det var hårreisende å bruke 20 millioner kroner på å åpne opp Mærradalsbekken i dagen, i forbindelse med at det skal gjøres rehabilitering av vann- og avløpsledningene i dalen. Det har vært flere medvirkningsmøter, som igjen har bidratt til at bekken har blit dimensjonert og planlagt uavhengig av rehabiliteringen av ny rørledning. Så har også prislappen blitt deretter.

Se «Nye» Mærradalsbekken i 3D-versjon

Flere grunner

Akersposten spurte Vann- og avløpsetaten hva som var årsaken til kostnadsøkningen, i og med at prislappen tidligere lå på rundt 20 millioner kroner.

- Kostnadsøkningene fra 2015 skyldes en videre bearbeiding og optimalisering av prosjektet. Geotekniske undersøkelser har avdekket behov for sikring av bekken og dalen. Ivaretakelse av eksisterende aktiviteter og innspill fra brukermedvirkningen har også ført til en kostnadsøkning. Eksempelvis er det i forprosjektet økt antall broer, traseen til bekken er endret for å ivareta både stabilisering av grunn og biologisk mangfold, og innspill fra medvirkning om behov for benker og turstier er tatt med. Utover det har det vært en generell prisøkning innenfor bygg og anleggsbransjen i denne perioden, forklarer overingeniør i Vann- og avløpsetaten, Tharan Åse Fergus.

Vann- avløpsetaten skal igangsette rehabilitering av vann og avløpsledningene gjennom Hovseterdalen i 2021. Bekkeåpningsprosjektet skal vurderes i samråd med andre etater og Byråd for miljø og samferdsel (MOS) og vil eventuelt komme til gjennomføring i 2022.

Les også: Åpning av bekken i Hovseterdalen skapte temperatur

Utrolig provoserende

- Jeg blir helt matt, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye, når han får presentert prisøkningen.

- Vi ikke har fått nødvendig fortau ved Holmen skole eller lysregulering ved Slemdal skole for å beskytte skolebarna våre. Så må vi se at det planlegges en pyntebekk i 600 meters lengde, til en kostnad på 70 millioner kroner, som det store flertallet i nabolaget ikke vil ha. Det er utrolig provoserende, sier Husebye.

Han har lite håp om at byrådet vil lytte til bydelens synspunkter i saken.

- Jeg opplever i mange tilfeller at byrådet i liten grad lytter til de involverte bydelene og det synes jeg er trist. Likevel, her må fornuften bli gjeldende. Byrådet kan ikke banke igjennom denne saken og lempe kostnadene over på forbrukerne, som må betale dette gjennom vann- og avløpsavgiften. Det er i tilfelle en skandale i seg selv. Jeg kan ikke se at det er gjort en skikkelig kost/nytte-analyse av dette prosjektet, noe som er sterkt beklagelig, sier Husebye.

Les også:

– Dalen fungerer fantastisk godt som den gjør i dag