ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Vi er opptatt at du som medlem skal kjenne deg godt ivaretatt, og at alle skal finne noe som passer for dem på vårt program,» skriver Susanne Urberg, koordinator i Oslo Sanitetsforening. Foto: Monica Jenssen

«Ja, vi binder ris og strikker. Men vi gjør også så mye, mye mer!»

Svært mange assosierer oss med fastelavnsris og strikking. Men vårt arbeid består av så mye mer – det bidrar til et trygt og inkluderende lokalsamfunn!

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Ja, vi binder ris og strikker. Men vi gjør også så mye, mye mer!

Oslo Sanitetsforening har i dag svært mange tilbud. Hos oss finner du språkgrupper for kvinner og menn, familiestøtteprogram, frivillighet rettet mot tidligere voldsutsatte, lesevenn for barn, en sosial møteplass for kvinner, strikk til premature, ungdomsjentegruppe, sykurs, fagkvelder og årlige, sosiale arrangementer for hele familien. Men, la oss nå ta det hele fra starten av!

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) ble stiftet i 1896 av noen engasjerte og handlekraftige kvinner. Disse kvinnene sørget blant annet for åpningen av tuberkulosehjem, stemmerett for kvinner, helsestasjonen og sykepleieutdanningen. Med andre ord - Sanitetskvinnene har vært med på å legg fundamentet til det velferdssamfunnet vi i dag lever i.

Sanitetskvinnene var også toneangivende i forhold til forskning på kvinnekroppen og kvinnehelse, og forsto tidlig behovet for vitenskapelig basert kunnskap. I 2016 var det 100 år siden N.K.S. vedtok opprettelsen av Kreftfondet, og i 1996 blir det opprettet et eget fond for kvinnemedisinsk forskning. I dag er Sanitetskvinnene en viktig og tydelig aktør innen kvinnehelse og livsvilkårsforskning – en aktør med en tydelig kvinneprofil.

Dagens sanitetskvinner

Helt siden etableringen i 1896 har Sanitetskvinnene jobbet for dem som trenger støtte i samfunnet og rettet den frivillige innsatsen der behovet er størst. Rundt om i hele Norge jobber Sanitetskvinner for at barn og unge skal få en trygg og inkluderende oppvekst og de eldste en god alderdom. For inkludering av minoritetskvinner og for å stoppe vold mot kvinner. Organisasjonen vår sørger i dag for forskning som er med på å redder liv og medvirker til utvikling av ny og bedre behandling. Årlig bidrar Sanitetskvinnene med et større beløp til lokale formål og forvalter svært mange penger til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinnehelse.

Norske Kvinners Sanitetsforening er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon. Den er landsdekkende og demokratisk oppbygd. Organisasjonen har en sterk forankring i lokalmiljøet, og har i dag hele 650 lokale sanitetsforeninger. Alle de lokale foreningene arbeider med lokalt tilpassede tiltak, slik at aktivitetene kan være noe ulike fra en forening til en annen. Oslo Sanitetsforening er landets eldste forening, og holder til i en ærverdig villa på Smestad.

Hvorfor melde seg inn i OSF?

Per Fugeli sa så klokt: «Mennesket er menneskets helsekilde.» Dette sitatet gjenspeiler på mange måter OSFs tilbud. Hos oss setter vi fellesskap og inkludering høyt. Vi vet hvor stor betydning det har for oss mennesker at vi har noen rundt oss, som ser oss og bryr seg om oss. Derfor er vi opptatt av at Solskinnsveien 12 skal være et fint sted å være – der mennesker av ulik bakgrunn og med ulike livserfaringer kan møtes og ha det hyggelig sammen.

Vi er opptatt at du som medlem skal kjenne deg godt ivaretatt, og at alle skal finne noe som passer for dem på vårt program. I løpet av et år kan du som medlem delta på svært mange arrangementer. Årlig arrangeres det sommerfest i hagen vår. Når eplene faller inviterer vi til epledugnad. I november pynter vi huset og inviterer store og små til Halloween. I desember arrangeres det julebord, og etter nyttår holder vi juletrefest for barnefamiliene. Ut over dette vil du som medlem kunne få med deg fagkvelder, konserter og ulike typer av foredrag. Og skulle man ønsker å engasjere seg enda noe mer – OSF har alltid bruk for frivillige!

OSF ønsker deg hjertelig velkommen til å bli med på laget!

Susanne Urberg
koordinator i Oslo Sanitetsforening