ANNONSE
Annonse

– Integrering skjer i lokalsamfunnet

– Uansett hvem vi er, hvor vi kommer fra eller hvor vi bor, er vi avhengig av nettverk, sier Sidsel Hansen Persson, seniorrådgiver i Røde Kors. Onsdag snakker hun på Ullern kultursenter. Dette bildet er fra en fest for flyktninger på Ullern friviligsentral i fjor sommer. Foto: Vidar Bakken

– Integrering skjer der folk bor, i lokalsamfunnet, ikke på et kontor, sier Sidsel Hansen Persson, seniorrådgiver i Røde Kors til Akersposten. Onsdag skal hun snakke om hverdagsintegrering på Ullern kultursenter.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2017 kl 14:47

ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: – Det er viktig å bevisstgjøre oss alle å få folk til å forstå at integrering ikke skjer på et kontor eller gjennom NAV. Det er hver og en av oss som kan og må bidra til at vi alle blir aktive deltakere av et samfunn, fortsetter Hansen Persson.

Dagliglivet

– Å engasjere seg og bli en aktiv deltaker i samfunnet, er en forutsetning for å bli integrert, sier Hansen Persson. Hun har i en årrekke arbeidet med flyktninger.

Døgnet består av 24 timer. Den timen en er hos for eksempel lege, psykolog eller på et kontor for å få hjelp, kan kun bidra til en liten del av det som er hans eller hennes liv. Det er i de resterende 23 timene at livet leves. Alle mennesker har ressurser som kan og må brukes i fellesskap med andre.

– Det viktigste er hva hver og en av oss gjør i møtet med andre mennesker – uansett hvor vi kommer fra, om vi er flyktninger, innvandrere eller etniske nordmenn som bor i det samme lokalsamfunnet.

Forskjeller

– Vi må ikke glemme at det er forskjeller også blant etniske nordmenn. Nordmenn, som flytter på seg for eksempel på grunn av jobbtilbud eller skolegang, skal også integreres i det nye lokalsamfunnet der de flytter til, sier Hansen Persson. Det er ikke bare de som kommer til landet, som opplever kulturforskjeller. Ulikheter finner vi også innenfor landets grenser.

– Hver og en av oss – uansett hvor i verden eller Norge vi kommer fra - er mennesker med gleder og sorger, håp og lengsler. Disse følelsene er universelle. På denne måten er vi alle like, selv om vi har ulik kulturell bakgrunn.

At vi alle har ulike ståsteder, kan være en viktig faktor i det å skape et godt samfunn både i nærmiljøet og i større sammenhenger.

– Uansett hvem vi er, hvor vi kommer fra eller hvor vi bor, er vi avhengig av nettverk. Vi er avhengig av å bli møtt med respekt og positiv forventning om at vi har noe å bidra med, sier Sidsel Hansen Persson og legger til at vi mennesker ikke er så ulike uansett hvor i verden vi bor eller kommer fra. Det er noe som er universelt. Kulturen viser at vi finner fram til ulike måter å danne mellommenneskelige samhandlinger og samfunn på. I sitt innlegg vil hun vise eksempler på hvordan vi alle kan bidra i hverdagsintegreringen.

ANNONSE
Annonse