ANNONSE
Annonse
Akersposten

Ingen plan om gang- og sykkelbro over Mærradalen

FIKK NEI: Carl Oscar Pedersen og Tore Strandskog i bydelsutvalget har foreslått gang- og sykkelbro over Mærradalen, koblet til T-banebroen i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

Politikerne i Bydel Ullern vil ha en broforbindelse over Mærradalen og trodde dette var på gang etter Bymiljøetatens positive innspill. Det sier byrådet at det ikke blir noe av.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.12.2016 kl 08:41

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen, orienterte Bymiljøetaten om behovet for gang- og sykkelvei over en bro i Mærradalen og fikk som svar:
«Vi er enige i at det bør legges til rette for at syklister og fotgjengere skal kunne krysse Mærradalen via en bru, og dette tiltaket er derfor tatt inn i den nye planen for sykkelveinettet i Oslo.»

Forundret

Dette var så positivt at Pedersen stilte byrådet følgende spørsmål:
«Er det mulig å få konkretisert dette slik at vi kanskje kan se et positivt resultat om ikke altfor lenge.»

Til sin forundring fikk han blant annet følgende svar fra Miljø og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg (MDG):
«Jeg har bedt Bymiljøetaten om innspill til forslaget fra Pedersen (H). Bymiljøetaten har uttalt at de ikke har hørt om dette forslaget/behovet tidligere, og at dette forslaget ikke er noe Bymiljøetaten arbeider med eller har vurdert».

Les saken: Vil bygge gang- og sykkelvei på bro over Mærradalen

Ikke på denne siden av 2025

Akersposten har siden bedt om en forklaring på hvordan Bymiljøetaten på den ene side er positiv til forslaget og på den annen side ikke har hørt om forslaget.

Byråd Lan Marie Berg svarer følgende på mail:
«Jeg ser at byrådsavdelingens dialog med Bymiljøetaten angående gang- og sykkelvei over Mærradalen har ført til misforståelser, og det beklager jeg. Det stemmer at strekningen er oppført som en trasé i Plan for sykkelveinett, som inneholder forslag til utbygging av det fremtidige sykkelveinettet i Oslo. Dette arbeidet er tenkt i faser.

Første fase varer frem til 2025 og gang- og sykkelveien over Mærradalen ligger ikke inne i denne første fasen. Den ligger inne i fasen «fremtidig sykkelveinett», altså den delen av nettet som skal bygges ut etter 2025. Den omtalte strekningen er sånn sett ikke en del av sykkelveiutbyggingene som vil bli prioritert i de kommende årene. Det er heller ikke utført undersøkelser, konseptvurderinger eller lignende for et slikt prosjekt før 2025. I denne bystyreperioden bygges det ut sykkelveier over hele byen, men vi retter en særlig stor innsats og prioritet mot utbyggingen av de åtte byrutene for sykkel, fordi det er en stor mangel på trygge sykkelruter i de sentrumsnære bydelene.»

Veldig defensivt

Pedersen er ikke fornøyd med svaret og mener at forslaget kan behandles som egen sak.

– Jeg synes det er litt rart og veldig defensivt. Dette er et godt forslag med den hensikt å knytte to områder sammen, hvor det er lange omveier for gående og syklende. Dette er også er et område som vil fortettes på begge sider av dalen. Det betyr mer trafikk, og da er det viktig at beboere får innarbeidet gode vaner fra starten. Det har som kjent også vært en dødsulykke i forbindelse med at ungdom har brukt T-banebroen for å komme over Mærradalen. Jeg oppfatter byrådens svar som en altfor passiv tilnærming til et godt forslag. Det trenger ikke nødvendigvis å bli behandlet i forbindelse med tiltakene knyttet til Oslos sykkelstrategi, som byrådet skal legge frem, sier Pedersen.

Les også:

Trusselen om å rive ballettskolen har fått nye og gamle venner på tåspissene

Hvem var englene som hjalp Knut?

Vil fortette rundt Smestad t-banestasjon inntil 100 meter

Neste stasjon: Tryvann

Aktivitetsskolen på Lilleaker samlet penger til hjemløs julefeiring