ANNONSE
Annonse
Akersposten

- Blir provosert og forbannet

NESTEN OPPE: Men det er fremdeles en vei å gå før bommen som Oscar Husebye og Anita Leirvik North holder blir fjernet. Foto: Vidar Bakken

Spørsmålet er om nye vedtak og forslag til åpning av Svenstuveien, vil påvirke byutviklingsbyråd Arild Hermstad til å foreta en avgjørende bestilling.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.09.2020 kl 08:26

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MIDTSTUEN: Det er liten grunn til å repetere de ulike grunnene til at Svenstuveien fortsattt er stengt med bom, selv om både bydelsutvalget (BU) i Vestre Aker og bystyret har vedtatt at den skal åpnes. Nå har BU igjen vedtatt at bommen skal åpnes uten videre utsettelser. Det skjedde under bydelsutvalgets møte i forrige uke.

Ikke en hvilepute

BU vedtok før sommeren at de ønsket åpning av bommen uten ytterligere utsettelser, men ikke lenger ønsket en prøveordning med enveiskjøring. Bymiljøetaten (BYM) hadde sterkt frarådet en slik løsning, som forøvrig var mangelfullt fundert fra etatens side. Frarådingen kom i forbindelse med at etaten ba om en ny uttalelse om prøveordning med enveiskjøring, som BU tidligere hadde bedt om og vedtatt.

Les sakene:

«Ingen åpning av bomveien»

Bom bom fast

Nå ville politikerne understreke at det forrige vedtaket ikke skulle være en hvilepute for BYM, det vil si vente med å fjerne bommen til planene om fortau i Svenstuveien kom på plass, tidligst i løpet av 2021.

Bydelsutvalget vedtok følgende 3. september:

Vestre Aker bydelsutvalg ønsker å klargjøre sin tidligere uttalelse vedrørende åpning av bommen i Svenstuveien. Både Vestre Aker bydelsutvalg og Oslo Bystyre har vært klare på at bommen må åpnes uten videre utsettelser.

Bydelsutvalgets merknader om at det ikke er ønskelig med enveiskjøring ved åpning av bom, må ikke benyttes som grunnlag for ytterligere utsettelse.

Gjennomkjøring forbudt

Det som ikke ble en del av vedtaket var et forslag om å sette et skilt med gjennomkjøring forbudt i bunnen av Svenstuveien og fjerning av bommen, slik at Svenstuveien i prinsippet ville bli enveiskjørt, hvor all trafikk fra oversiden ville bli sluset ned gjennom Svenstuveien. Samtidig som beboerne fikk fri tilgang til sine boliger fra nedsiden.

MIDLERTIDIG LØSNING?: Før vinteren setter inn, kan "gjennomkjøring forbudt" nederst i bakken med fjerning av bom i øvre del være en løsning? Google Maps

Følte seg presset

Akersposten møtte Høyres nye gruppeleder, Anita Leirvik North og ny leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite, Oscar Husebye (H).

- Vi er i likhet med Bymiljøetaten opptatt av trafikksikkerhet, men det at vi gikk vekk fra en prøveordning med åpen bom og enveiskjøring i området som byrådet hadde bestilt, skal ikke på noen måte være til hinder for at etat og byråd igangsetter åpning av bommen, sier Leirvik North.

- Hensikten bak vedtaket før sommeren var på ingen måte et vedtak som skulle stoppe bydelsutvalgets klare ønske om å få åpnet denne bommen, sier Husebye.

- I og med at Bymiljøetaten advarte så sterkt mot prøveordningen med enveiskjøring, fordi det ifølge etaten vil forverre skolebarnas trafikksikkerhet, så følte vi at ikke kunne ta det ansvaret å presse gjennom prøveordningen. Vi følte at ansvaret for barnas trafikksikkerhet ble skjøvet over på oss, sier Leirvik North.

Blir provosert

- Etaten kan ikke støtte seg på vårt forrige vedtak, men komme opp med andre løsninger inntil fortau er på plass. Umiddelbar åpning av bommen i Svenstuveien og oppfølging av Bymiljøetaten vil være en hovedsak for meg og BMSI-komtiéen. Også i Høyres miljø- og samferdselsfraksjon på Rådhuset skal jeg gjøre mitt for at vi får åpnet bommen uten videre utsettelse, sier Husebye.

- I denne situasjonen føler vi at etaten fraskriver seg ansvar og ikke imøtekommer vårt ønske om å åpne bommen. Jeg blir provosert og forbannet over etatens holdning, som hele tiden peker på løsninger som både bydelsutvalg og bystyre har sagt nei til. Hvorfor blir vi ikke presentert andre løsninger som kan sikre barna bedre, nå som vinteren nærmer seg, sier Leirvik North.

Da er det spørsmål om Bymiljøetaten og byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) vil vurdere et skilt med gjennomkjøring forbudt i bunnen av Svenstuveien og med åpen bom. Noen fartshumper i tillegg, kan også bidra til skolebarnas sikkerhet.

Følg Akersposten på Facebook